Minder roddel, meer werkplezier

Het voorkomen van grensoverschrijdend (pest) gedrag en het in teamverband en individueel bespreekbaar maken
grensoverschrijdend gedragpestgedrag

Aan de hand van de casus ‘roddelen’ wordt pestgedrag plenair geanalyseerd en besproken en in subgroepen voorbereid om in praktijk te oefenen volgens de Bode Methode®.

29 nov. 2024
09:30 - 16:00
495
5 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 495
Includes : Documentatie, lunch, consumpties en het boek Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's

Date and Location

29 nov. 2024
09:30
16:00
Jaarbeursplein 25, 3521AR, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
5 Points
ABAN
Apotheker
5 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
5 Points
OA
Arts
5 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABAN

Program

Description

In elke groep krijgen wij vroeg of laat wel eens te maken met één of meer van de volgende ongewenste uitingen: sociaal isoleren; bespotten; verbaal agressief gedrag; dreigen; seksuele intimidatie; roddelen, kortom pestgedrag. Op een interactieve wijze wordt ingegaan op wat bevorderende ongewenste omstandigheden zijn, hoe dit gedrag zich kan uiten en wat de gevolgen voor de werknemer en werkgever kunnen zijn.


Tevens wat de werknemer en de werkgever er aan kunnen doen om dit soort situaties zo veel mogelijk te voorkomen en welke akties zij kunnen ondernemen als het zich voordoet. Zowel op groepsniveau (antipestmanagement Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid) als op individueel niveau (de Bode Methode).


Aanpak

Tijdens het eerste dagdeel van deze workshop doe je kennis op in wat de uitingen, het ontstaan en de gevolgen kunnen zijn van ongewenst gedrag. Tevens wat de werknemers er zelf aan kunnen doen. Voordat de deelnemers hun eigen casus gaan voorbereiden zal eerst plenair, als voorbeeld de casus over ‘roddelen’ worden besproken. Tijdens de middagsessie kunnen enkele deelnemers hun eigen casus met ‘ongewenst gedrag’ in subgroepen voorbereiden en oefenen met een actrice volgens de Bode Methode®.


De Bode nascholingen

De Bode Nascholingen wil hulpverleners en medewerkers in de gezondheidszorg helpen hun communicatieve kennis om te zetten in communicatieve kunde opdat zij de doelstellingen op een daadkrachtige, vreugdevolle wijze kunnen realiseren. De Bode Nascholingen onderscheidt zich door het feit dat de wortels van de twee vaste trainers in het bedrijfsleven liggen met als markt de “gezondheidszorg”. Zo kan de gezondheidszorg op een zakelijke (commerciële) wijze geanalyseerd en voorzien worden van gerichte, zakelijke adviezen en trainingen. Uit onderzoek en uit gesprekken met de medische professie blijkt dat de meeste hulpverleners en medewerkers in de zorg vooral belangstelling hebben voor (geaccrediteerde) kleinschalige nascholingsbijeenkomsten. Het directe en persoonlijke contact tussen enerzijds de deelnemers onderling en de deelnemers en trainer anderzijds is hierbij van groot belang. De Bode Nascholingen komt aan deze behoefte tegemoet en is daarvoor speciaal in 1997 voor de medische professie opgericht. De programma’s zijn kortdurende, interactieve bijeenkomsten die erop gericht zijn om uw vaardigheden, kennis en inzichten te vergroten. De Bode Nascholingen is geheel onafhankelijk van derden wat betreft de inhoud, onderwerpkeuze en organisatie.
info@debode.nl
0341434658
15, Verkeersweg, Harderwijk, 3842LD