Euthanasie bij psychiatrie

Vervolgmodule
euthanasiepsychiatriepsychisch lijdenExpertisecentrum Euthanasiepalliatieve zorgpalliatieve levensfasepalliatief-terminale faseterminaal

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. De Euthanasiewet zegt niets over de levensverwachting van de patiënt. Ook een euthanasieverzoek van een patiënt met een psychiatrische aandoening, die nog vele jaren zou kunnen leven, kan worden gehonoreerd.

21st Nov 2023
15:30 - 20:00
100
4 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 100
Includes : Maaltijd in de pauze

Date and Location

21 Nov 2023
15:30
20:00
La Vie Utrecht

Professions

Anesthesioloog
4 Points
ABAN
Arts
4 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
4 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
4 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
4 Points
ABAN

Skills

Communicatie 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Speakers

Gerty Casteelen

Psychiater

Dominique Rijnja

Consulent euthanasie

Program

Description

Vervolgmodule.

Deze nascholing is een vervolg op 'Euthanasie in de praktijk' of voor artsen die al ervaring hebben met het uitvoeren van euthanasie. Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. De Euthanasiewet zegt niets over de levensverwachting van de patiënt. Ook een euthanasieverzoek van een patiënt met een psychiatrische aandoening, die nog vele jaren zou kunnen leven, kan worden gehonoreerd. Centraal staat dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en het lijden ondraaglijk en uitzichtloos.

Als een terminaal zieke patiënt om euthanasie verzoekt, ligt het meestal voor de hand dat deze voorwaarden vervuld zijn, maar voor patiënten met een psychiatrische stoornis is dat in de praktijk niet zo objectief toetsbaar. In hoeverre is een psychiatrische patiënt in staat om zijn eigen wil te formuleren? Hoe uitzichtloos is de toestand van een psychiatrische patiënt die lichamelijk in staat is om misschien nog tientallen jaren te leven? Wanneer overschrijdt psychisch lijden de grens van het verdraagbare? Hoeveel medicatie en therapieën moet een psychiatrische patiënt al geprobeerd hebben voordat besloten kan worden dat het lijden niet gelenigd kan worden? Is een euthanasieverzoek ongeldig als een patiënt verdere behandeling weigert? Wat zijn de beslismomenten in een euthanasietraject bij psychiatrie en hoe is dit wettelijk geregeld?

Na deze scholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij psychiatrie up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/ houding ten aanzien van euthanasie bij psychiatrie kunnen nuanceren èn aanscherpen. De specifieke aandachtspunten bij euthanasie bij psychisch lijden worden besproken. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij psychiatrie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren.

Expertisecentrum Euthanasie

nascholing@expertisecentrumeuthanasie.nl
0703524141
13480, Postbus, Den Haag, 2501EL