This course is expired

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek

psychodiagnostiekDSM-5Casuïstiektrauma

In deze 6-daagse cursus worden de deelnemers – mede door één van de ontwikkelaars zelf! – getraind in de toepassing van deze methode aan de hand van de bespreking van een scala aan theoretische modellen, onderzoeksresultaten en casuïstiek.

3495
25-63 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 3495
Includes : 5 overnachtingen voor 1-persoonsgebruik volpension uitgebreid cursusmateriaal
Excludes : de reiskosten en verzekeringen. Naast de AMS-regeling (psychiaters) gelden voor alle deelnemers de gangbare fiscale mogelijkheden voor de aftrek van studiekosten.

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
63 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
63 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
63 Points
FGzPt
Physician Assistant
25 Points
NVvP-psych
Psychiater
25 Points
NVvP-psych
Description

Mensen kunnen tegelijkertijd een groot aantal méér of minder sterke persoonlijkheidskenmerken vertonen, waarbij sprake is van een vloeiende grens tussen normaliteit en pathologie. Dat vraagt om een dimensionele benadering bij de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie. Essentieel aan dimensionele modellen is dat ze verschillende kenmerken van de persoonlijkheid combineren tot een profiel. De betekenis van dit profiel wordt met behulp van een theoretisch kader van betekenis voorzien. Hierdoor gaat geen relevante informatie verloren en is een op het individu toegesneden persoonlijkheidsdiagnostiek mogelijk.

Binnen deze ontwikkeling heeft de theoriegestuurde dynamische profielinterpretatie van de NVM de afgelopen jaren een zeer stevig klinisch draagvlak gekregen.

Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Wim Snellen hebben dit model voor structurele diagnostiek ontwikkeld en steeds verder verfijnd (2017), waarbij gegevens van persoonlijkheidsvragenlijsten in combinatie met elkaar, met behulp van psychodynamische theorieën, worden geïnterpreteerd. De beschikbare onderzoeksresultaten laten zien dat met deze methode zeer adequaat de mate van structurele kwetsbaarheid kan worden bepaald.


In deze 6-daagse cursus worden de deelnemers – mede door één van de ontwikkelaars zelf! – getraind in de toepassing van deze methode aan de hand van de bespreking van een scala aan theoretische modellen, onderzoeksresultaten en casuïstiek. Zij leren daarnaast de toepassing van vragenlijsten als de NPV, UCL, SCL-90, NEO en TCI en – uiteraard – hoe gegevens te gebruiken bij de uiteindelijke indicatiestelling. Tevens wordt aandacht gegeven aan de formele analyse van Thematische Apperceptie Test narratieven. Dit laatste met het oog op het herkennen van Autisme Spectrum Stoornis (ASS), trauma en formele denkstoornissen. Tenslotte komt ook de DSM-5 aan de orde.


Na afloop is men in staat diagnostiekgegevens uit verschillende bronnen op een multidimensionele wijze te interpreteren en te integreren, de complexe interactie tussen manifeste symptomatologie en persoonlijkheidsstructuur te beschrijven en te gebruiken voor indicatiestelling in de dagelijkse praktijk.

Lemion bv

info@lemion.nl
13, MediArena, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, 1114BC