Professions
Companies
count-province
6 Results
Profielarts
18 Jun
Jun
10:00

Skin Tech Pharma Group BV

Physical course - single
Skin Tech Pharma Group BNLX
5
Het doel van de Skin Tech Training is u te trainen inde juiste indicatiestelling, het bereiden en praktischtoepassen van Skin Tech Pharma producten (Peelings& Injectables). Na het volgen van de training bent ubekwaamd in het uitvoeren van de behandelingenvolgens de juiste procedures en protocollen, en dekwaliteit, veiligheid en resultaten van uw behandelingente optimaliseren.
€ 405
Company Logo
25 Jun
Jun
10:00

Skin Tech Pharma Group BV

Physical course - single
Skin Tech Pharma Group BNLX
5
inclusief Alopecia training
Het doel van deze training is u te trainen in de juiste indicatiestelling en het bereiden en praktisch toepassen van Skin Tech Pharma producten (Peelings & Skinboosters). Na het volgen van de training bent u bekwaamd in het uitvoeren van de behandelingen volgens de juiste procedures en protocollen, en de kwaliteit, veiligheid en resultaten van uw behandelingen te optimaliseren.
€ 405
Company Logo
Course banner
11 Oct
Oct
09:00
Free

Stichting DOKh

Webinar
Online
0-2
Eisen die gesteld worden aan verslaglegging in het medisch dossier
Je staat er niet altijd bij stil totdat je een klacht hebt, voor de Geschilleninstantie moet verschijnen of betrokken bent bij een calamiteitenonderzoek. Je weet zeker dat je bepaalde zorg hebt verleend, bepaalde handelingen hebt verricht of patiënt/client voldoende hebt voorgelicht alleen….je hebt het niet vastgelegd in het medisch dossier of in het partusverslag.
Course banner
Free
Company Logo
Course banner
11 Oct
Oct
12:30
€ 195

Stichting DOKh

Physical course - single
Domus Medica
Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen. Een patiënt of cliënt die over jou een klacht indient bij de Tuchtrechter. En toch kan het gebeuren dat je voor de Tuchtrechter wordt gedaagd. Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de professionele beroepsstandaarden en gedragsregels van hun beroep houden. Het medisch tuchtrecht geldt voor beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register zoals artsen en verloskundigen.
Course banner
€ 195
Company Logo
08 Nov
Nov
09:00

De Bode nascholingen

Physical course - single
NH Hotel Utrecht
5
De Bode Nascholingen wil hulpverleners en medewerkers in de gezondheidszorg helpen hun communicatieve kennis om te zetten in communicatieve kunde opdat zij de doelstellingen op een daadkrachtige, vreugdevolle wijze kunnen realiseren. De Bode Nascholingen onderscheidt zich door het feit dat de wortels van de twee vaste trainers in het bedrijfsleven liggen met als markt de “gezondheidszorg”. Zo kan de gezondheidszorg op een zakelijke (commerciële) wijze geanalyseerd en voorzien worden van gerichte, zakelijke adviezen en trainingen. Uit onderzoek en uit gesprekken met de medische professie blijkt dat de meeste hulpverleners en medewerkers in de zorg vooral belangstelling hebben voor (geaccrediteerde) kleinschalige nascholingsbijeenkomsten. Het directe en persoonlijke contact tussen enerzijds de deelnemers onderling en de deelnemers en trainer anderzijds is hierbij van groot belang. De Bode Nascholingen komt aan deze behoefte tegemoet en is daarvoor speciaal in 1997 voor de medische professie opgericht. De programma’s zijn kortdurende, interactieve bijeenkomsten die erop gericht zijn om uw vaardigheden, kennis en inzichten te vergroten. De Bode Nascholingen is geheel onafhankelijk van derden wat betreft de inhoud, onderwerpkeuze en organisatie.
€ 395
Company Logo
Course banner
08 Nov
Nov
09:45
€ 395

SCEM

Physical course - single
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum Zeist
0-5
Persoonlijkheidsstoornissen in de somatische setting: stress bij de patiënt - stress bij u
Wist u dat uit onderzoek blijkt dat artsen bij patiënten met moeilijk gedrag tot wel 42% meer fouten maken? Vaak gaat het hierbij om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Deze groep ervaart vaak veel stress, waardoor ze een verhoogd risico hebben op chronische ziektes, maagdarmaandoeningen, obesitas, artritis, hartproblemen, diabetes, vermoeidheid en chronische pijn. Ook ongezond gedrag, zoals roken en overmatig gebruik van alcohol, pijn- en slaapmedicatie, komt meer voor en maakt hen ontvankelijk voor fysieke klachten. Zo maken Borderline patiënten tot 6 keer meer gebruik van de algemene gezondheidszorg dan mensen zonder borderline. Bovendien hebben patiënten met een persoonlijkheidsstoornis vaker problemen met medicatietrouw, leefregels, adequaat inschatten van zorgbehoefte en inschakelen van hulp.
Course banner
€ 395
Company Logo
map icon