This course is expired

Gezondheidsvaardigheden in de huisartsenzorg

beperkte gezondheidsvaardighedengezondheidsvaardighedenhuisartsenpraktijkhuisartsenzorg

In Nederland heeft 36 procent van de volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het opzoeken, lezen en begrijpen van informatie en vooral het toepassen ervan. Voor veel mensen leidt dit tot problemen, zoals armoede, schulden, werkeloosheid, eenzaamheid, vaker ziektes en zelfs eerder overlijden. Voor huisartsen en andere zorgverleners is het echter vaak lastig om deze problemen te herkennen en vervolgens hierop te anticiperen. Zo zijn de communicatie, materialen en praktijkorganisatie meestal niet op deze doelgroep afgestemd.Tijdens deze workshop krijg je handvatten en leer je hoe je deze situatie kunt kantelen. Deze nascholing wordt in het najaar van 2023 aangeboden

324
3 Points
Nascholing
Incompany

Prices

Regular € 324
Note :Prijs voor leden 265
Discounts
€ 50
BTW vrij

Professions

Doktersassistent
01 Jan 1970
30 Jun 2023
3 Points
CADD
Praktijkmanager
01 Jan 1970
30 Jun 2023
3 Points
KPM
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
01 Jan 1970
30 Jun 2023
3 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
01 Jan 1970
30 Jun 2023
3 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
01 Jan 1970
30 Jun 2023
3 Points
NVvPO

Speakers

Jeanny Engels

senior-adviseur en coach bij Vilans
Jeanny Engels is senior-adviseur en coach bij Vilans binnen de vakgroep Leren en Veranderen. Ze is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Ze heeft ervaring met programma’s voor verbetering van de gezondheidszorg en samenwerkingsverbanden in verschillende sectoren van de gezondheidszorg: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en eerstelijnszorg. Ze heeft specifieke expertise in onder meer: persoonsgerichte zorg, dilemma’s in de zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid, gezondheidsvaardigheden, en samenwerken met cliënten, naasten en professionals.

Goals

Je krijgt inzicht in hoe andere huisartspraktijken gezondheidsvaardigheden hebben aangepakt
Je krijgt inzicht in de rol van de praktijkmanager bij gezondheidsvaardigheden
Je komt tot een eerste aanzet om gezondheidsvaardigheden te agenderen in de huisartspraktijk
Description

In Nederland heeft 36 procent van de volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het opzoeken, lezen en begrijpen van informatie en vooral het toepassen ervan. Voor veel mensen leidt dit tot problemen, zoals armoede, schulden, werkeloosheid, eenzaamheid, vaker ziektes en zelfs eerder overlijden. Voor huisartsen en andere zorgverleners is het echter vaak lastig om deze problemen te herkennen en vervolgens hierop te anticiperen. Zo zijn de communicatie, materialen en praktijkorganisatie meestal niet op deze doelgroep afgestemd.Tijdens deze workshop krijg je handvatten en leer je hoe je deze situatie kunt kantelen.


Hoe zou jij het vinden als je niet weet waar je terecht kunt met al je vragen? En wat als je gezondheid in gevaar komt? En als je dan eindelijk bij een zorgverlener bent, dat je niet begrijpt wat deze je vertelt en je je niet goed geholpen voelt? Deze workshop gaat in op hoe de huisartsenzorg beter kan inspelen op mensen die minder gezondheidsvaardig of laaggeletterd zijn.

Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagement Academie

academie@nvvpm.com
0616069762
8, Nevelgaarde, Nieuwegein, 3436ZZ