Online training: Wet zorg en dwang

Leer meer over de richtlijnen van de wet én wat dit voor jouw praktijk betekent
wzdWZD functionarisverstandelijke beperkingWet zorg en dwangpsychogeriatrische aandoening

In deze online training staat deze Wet zorg en dwang centraal. Wat houdt de Wzd nu precies in? Welke professionals zijn er betrokken? Wat zijn de uitgangspunten? Wat is het stappenplan en hoe werk je hiermee? Wat zijn de rechten van een cliënt? We leggen je in deze e-learning, in begrijpelijke bewoordingen uit wat de Wzd inhoudt. Daarnaast staat jouw werkpraktijk centraal: wat moet er in jouw organisatie geregeld zijn? Wat kun je binnen jouw team regelen? En vooral: hoe voorkomen je zoveel mogelijk dat onvrijwillige zorg moet worden ingezet? De leidraad in de volledige online cursus is de Wzd, zoals hij door de regering geschreven is. Daarnaast hebben wij, in samenwerking met Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) de nadruk gelegd op het centraal stellen van de cliënt. Waar het kan willen we vrijheidsbeperkingen en onvrijwillige zorg voorkomen.

190
8-35 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 190

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
35 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
35 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
35 Points
Registerpl
GGZ-agogen
35 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
35 Points
Registerpl

Goals

Na de online training:

Ken je de uitgangspunten en criteria van de Wet zorg en dwang
Weet je welke professionals en functies belangrijk zijn binnen de Wet zorg en dwang
Ken je het stappenplan dat je doorloopt, ter afweging van de inzet van onvrijwillige zorg
Weet je wat de rechten van de cliënt zijn
Weet je welke elementen er binnen jouw organisatie en team geregeld moeten zijn, om de wet goed tot uitvoering te kunnen brengen
Heb je handvatten om onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkingen zoveel mogelijk terug te dringen
Description

Programma

Deze training bestaat uit 9 onderdelen:

  • Introductie
  • Wet zorg en dwang
  • Terminologie
  • De verdieping: wat doet de Wzd nu precies?
  • Hoe ga je te werk? (stappenplan)
  • Rechten en formele procedures
  • Naar jouw praktijk: wat is er in jouw organisatie en team nodig?
  • Naar jouw praktijk: welke afwegingen maak je, om onvrijwillige zorg terug te dringen?
  • Eindtoets, evaluatie en certificaat


PAO Psychologie

info@pao.nl
0854879310
41, Keurenplein, A163, Amsterdam, 1069CD