Mindfulness Based Cognitive Therapy (25 uur)

Mindfulness Based Cognitive TherapyMBCTdepressiepsychische klachtenangstCognitive Therapy

Mindfulness Based Cognitive Therapy (25 uur): ontdek de kracht van mindfulness in de geestelijke gezondheidszorg. Leer tijdens deze opleiding hoe MBCT kan bijdragen aan het terugdringen van recidive bij depressie en het verminderen van psychische klachten zoals spanning, somberheid en angst. Als derde generatie cognitieve gedragstherapie focust MBCT op het veranderen van de relatie tot klachten in plaats van het veranderen van de klachten zelf. Leer hoe je als therapeut de methodiek toepast in een individuele therapie en ervaar zelf de kracht van mindfulness tijdens de oefeningen. Met theoretische achtergrond, nieuwste ontwikkelingen en aandacht voor mindfulness-based inquiry.

16 mei 2024
09:30 - 16:45
870
25-26 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 870

Date and Location

16 mei 2024
09:30
27 jun. 2024
16:45
Online
25 aug. 2024
09:30
16:45
Stationsplein 1, 1012AB, Amsterdam
02 sep. 2024
09:30
05 sep. 2024
16:45
Stationsplein 1, 1012AB, Amsterdam

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
25 Points
FGzPt

Speakers

Bert Hoogstad

Docent
Drs Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie. Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijk behandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancer geeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based Stress Reduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ook Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur in de derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getraind door John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hij mediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over een leven zonder stressvol denken.
Description

Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) is een effectieve methode gebleken in de geestelijke gezondheidszorg. De methode is ontstaan uit de mindfulness-based technieken van Jon Kabat-Zinn in 1979, waarbij de nadruk lag op het omgaan met fysieke stress. MBCT werd verder ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale, die een cognitief component toevoegden om terugval bij depressie te verminderen. Door de jaren heen is gebleken dat MBCT ook geschikt is bij tal van andere psychische klachten, zoals spanningsklachten, somberheid en angstklachten.

Anders dan bij traditionele cognitieve gedragstherapie, waarbij gericht wordt gewerkt aan het veranderen van specifieke klachten, ligt bij MBCT de nadruk op het veranderen van de relatie tot de klachten. De cliënt leert de klacht niet te veroordelen, maar op een nieuwe manier te onderzoeken, namelijk zonder oordeel, onderzoekend en met aandacht. Dit vraagt niet alleen om een nieuwe benaderingswijze van de cliënt, maar ook van de therapeut.

De cursus 'Mindfulness Based Cognitive Therapy (25 uur)' biedt theoretische kennis en vaardigheden binnen het gebied van MBCT. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de nieuwste ontwikkelingen, de plaats van MBCT binnen de gedragstherapie, het zelf ervaren van mindfulness en het toepassen van MBCT als therapeut in individuele therapie. De cursus biedt therapeuten de mogelijkheid om effectiever te kunnen werken met cliënten die kampen met diverse psychische klachten.

Doelstelling

De opleiding helpt om naast de cognitieve theorie ook zicht te krijgen hoe cliënten zich verhouden tot hun negatieve cognities. Mindfulness is onderdeel van ACT en andere derde-generatie gedragstherapieën en hiermee wordt ook een koppeling gemaakt. Het MBCT programma zoals in deze cursus wordt behandeld middels het programma van Williams, Teasdale en Segal, wordt ingezet als terugvalpreventie bij chronische en recidiverende depressieve klachten en is bij deze groep het best onderzocht. Ook koerst deze opleiding op de theoretische onderbouwing en wetenschappelijke evidentie van MBCT waar uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Binnen de opleiding is zelf de oefeningen doen, naast het leren geven ervan essentieel voor een goed begrip van het inhoud. De deelnemer oefent tussen de opleidingsdagen door dan ook met de oefeningen zoals deze worden aangeleerd tijdens de lesdagen.

King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE