Behandeling van slaapproblemen

nachtrustslaapslapenvallenstress

Af en toe een nacht moeilijk in slaap vallen, of ’s nachts wakker zijn is een normaal verschijnsel, dat meestal ontstaat na een periode van stress. Als de stress voorbij is dan herstelt de natuurlijke slaap zich weer. Soms echter niet!

08 nov. 2024
09:00 - 17:00
850
18-20 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 850
Includes : Koffie, thee en lunch

Date and Location

08 nov. 2024
09:00
06 dec. 2024
17:00
Barchman Wuytierslaan 2, 3818LH, Amersfoort

Professions

Ergotherapeut
18 Points
EN
Fysiotherapeut
20 Points
KNGF, KRF
Gezondheidszorgpsycholoog
19 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
19 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
19 Points
FGzPt

Speakers

Peter Vaessen

Docent
Terugkijkend hebben twee thema’s mijn manier van werken erg beïnvloed. Het eerste thema is stress. Stress als klacht van de cliënt, maar ook mijn eigen stress, waarbij ik ontdekte dat stress het beloop van de therapie sterk kan bepalen. Het tweede thema is insomnie (slapeloosheid). Stress en insomnie zijn als broertje en zusje. Elkaar steeds beïnvloedend. Waarbij de vraag steeds opkomt. Wat was er eerst? De stress of de insomnie? Een boeiend vraagstuk! Van 1975 tot 1983 heb ik bij zes verschillende collega’s als fysiotherapeut gewerkt en het vak van fysiotherapeut kunnen leren. Ook in die tijd ben ik, als docent, 5 jaar verbonden geweest aan een opleiding voor sportverzorger/sportmasseur. In 1983 namen mijn echtgenote en ik een praktijk in Dordrecht over en daar hebben we gewerkt tot eind 2010. In die tijd heeft de psychosomatiek ons leven beheerst en hebben we goed met mensen en verwijzers kunnen werken. Onze passie was mensen steeds zo optimaal mogelijk te begeleiden in het omgaan met hun klachten. Steeds zoeken naar methoden en middelen om mensen beter te kunnen helpen. NLP, en biofeedback hebben ons daarbij geweldig geholpen. Na de cursus Sounder Sleep werd ik ervan doordrongen dat een goede slaap eigenlijk de eerste basis is die gelegd moet worden wil een behandeling goed slagen. In Daniëlle Matto heb ik een perfecte medestander gevonden om de ontwikkeling van slaapcoaching te perfectioneren. Dat is uiteindelijk in een cursus uitgemond. Deze cursus geven we, na twee jaar ontwikkeling, sinds 2012. De slaapwetenschap zit momenteel in een stroomversnelling en dat dwingt ons om de cursus steeds aan te passen. Dat is al een hele klus, maar we houden elkaar daarbij steeds scherp.
Description

Als stress te lang duurt kan er zich een patroon ontwikkelen waardoor de slaap blijvend verstoord lijkt. Vaak komt de cliënt bij de therapeut voor een ander probleem en lijkt het slaapprobleem een te verwaarlozen klacht. Als de cliënt echter moe en lusteloos blijft, zich slecht kan concentreren en er geen schot in de behandeling komt, dan is het eerst aanpakken van het slaapprobleem zinvol.


Om cliënten met een langdurig slaapprobleem goed te kunnen begeleiden is een gedegen kennis van de fysiologie van de slaap nodig, naast het kunnen hanteren en interpreteren van goede meetinstrumenten. Dit om de inmiddels multi-factorieel bepaalde klacht te ontrafelen en om een goed stappenplan naar herstel te maken.


Deze cursus biedt gedegen up-to-date informatie over slaapfysiologie en slaaphygiene, een stappenplan voor de aanpak van slaapproblemen plus een breed scala aan interventies, die door de cursisten worden ervaren en geoefend.

Biofeedback Opleiding

info@biofeedbackopleiding.nl
0645330846
555, Postbus, Amersfoort, 3800AN