This course is expired

COOL-TRAINING

leefstijlcoachprogammacoolGLIgecombineerde leefstijlinterventieleefstijlinterventieleefstijl

Deze tweedaagse onderwijsmodule bereidt leefstijlcoaches voor op het zelfstandig aanbieden en door ontwikkelen van het CooL-programma volgens het basisformat en de kwaliteitseisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars en de Beroepsvereniging BLCN.

465
12 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 465
Includes : Lunch, koffie en thee

Professions

Apothekersassistent
12 Points
KABIZ
Contactlens specialist
12 Points
KABIZ
Doktersassistent
12 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
12 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
12 Points
KABIZ

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %

Speakers

Ester Janssen

leefstijlcoach, onderzoeker en beheerder CooL-interventie

Nicole Philippens

leefstijlcoach, onderzoeker en beheerder CooL-interventie

Goals

Deze tweedaagse onderwijsmodule bereidt leefstijlcoaches voor op het zelfstandig aanbieden en door ontwikkelen van het CooL-programma volgens het basisformat en de kwaliteitseisen.

Program

Description

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid is de enige opleiding die een CooL-training voor leefstijlcoaches aanbiedt.


Het CooL-programma is één van de vier erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies die vergoed worden vanuit de basisverzekering.


Binnen die vier GLI's is CooL de enige GLI die uitgevoerd wordt door één persoon: de leefstijlcoach, die naast aandacht voor bewegen, voeding en gedrag ook slaap, stress en ontspanning meeneemt. De invoering in de basisverzekering is gebeurd nadat in een pilotonderzoek de GLI effectief is gebleken bij het verbeteren van de leefstijl. AVLEG-opgeleide leefstijlcoaches hebben dit pilot programma.

Inhoud: De onderwijsmodule is opgezet rondom 3 aandachtsgebieden:


Het bedrijfsmatige proces rondom het opzetten van een leefstijlprogramma

De inhoudelijke invulling van het leefstijlprogramma. Hierbij worden de materialen uit de pilot gebruikt om einddoelstellingen en werkzame elementen toe te lichten en binnen de kaders van het programma zelf met werkvormen te oefenen.

Het werken met groepen met aandacht voor bijzondere kenmerken van de CooL-doelgroep

Deze aandachtsgebieden komen gedurende de twee opleidingsdagen en de daarbij horende e-learning aan bod middels uitleg en casuïstiek. De invulling van de training ziet er als volgt uit:


Tijdens de opleidingsdagen worden de volgende onderwerpen behandeld:


Inclusiecriteria, doelstellingen en motivatie van de deelnemer,

Globale inhoud van de groepssessies,

Administratieve verplichtingen rondom de deelnemer: het intakeformulier en het zorgplan,

De leefstijlketen in de regio: partners, concurrenten en potentiële deelnemers,

Planning van de groepssessies en andere logistieke uitdagingen,

Ervaringen m.b.t. specifieke kenmerken van de CooL deelnemers (niveauverschillen, beperkingen, lage SES, etcetera).

Daarnaast gaan we in de eerste opleidingsdag praktisch aan de slag met de motivatie check bij de deelnemer, de PR van je eigen project en gaan we aan de hand van een casus een verdienmodel uitwerken. Er is veel tijd ingeruimd voor praktische oefening waarbij diverse casussen ingebracht worden rondom de aanmelding en de planning van de sessies.


Tijdens de tweede opleidingsdag gaan de leefstijlcoaches hun eigen (voorbereide) groepssessie deels in praktijk brengen waarbij de trainers onverwachte elementen inbrengen.

Academie voor Leefstijl en Gezondheid

info@avleg.nl
0682843266
41, Bennekomseweg, Ede, 6717LL