This course is expired

Palliatieve zorg bij leverfalen

leverfalenpalliatieve zorgpalliatiefpalliatieve levensfasepalliatievepalliatieve faseleverfunctiestoornissen

Chronisch leverfalen kent een zeer wisselend, moeilijk voorspelbaar beloop en kan zelfs in het eindstadium nog genezen, met een levertransplantatie. Daarom kan het ingewikkeld zijn om behoefte aan palliatieve zorg te herkennen, tijdig palliatieve zorg en advanced care planning in te zetten en aan te kaarten. Toch is palliatieve zorg van groot belang bij leverfalen: symptoomlast bij eindstadium leverfalen is hoog en gevarieerd, leverfalen specifieke complicaties zijn vaak zeer invaliderend en leiden tot een hoge zorgconsumptie. Daarnaast kan behandeling van symptomen uitdagend zijn door leverfalen geïnduceerde veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek. Daarom wordt er in dit webinar aandacht besteed aan palliatieve zorg bij ernstige leverziekten.

49
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 49

Professions

Anesthesioloog
13 Dec 2022
14 Dec 2022
2 Points
ABAN
Arts
13 Dec 2022
14 Dec 2022
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
13 Dec 2022
14 Dec 2022
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
13 Dec 2022
14 Dec 2022
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
13 Dec 2022
14 Dec 2022
2 Points
ABAN

Speakers

Carmen Glorie

Maag-, darm- en leverarts

Program

Description

Het webinar wordt gegeven door Carmen Glorie, Maag, Darm- en Leverarts met als aandachtsgebied palliatieve geneeskunde.

Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.