European Paediatric Advanced Life Support

europeanlife supportbasic life supportAdvanced life supportpaediatricadvanced paediatric life support

U leert vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de herkenning van het ernstig zieke of gewonde kind, dan wel gebruikt kunnen worden bij de behandeling.

12th Mar 2024
08:00 - 18:00
965
12-16 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 965
Includes : lunches en versnaperingen
Excludes : cursusboek en overnachting

Date and Location

12 Mar 2024
08:00
18:00
De Poort van Riel Riel Alphenseweg, 1
27 May 2024
08:00
18:00
De Poort van Riel Riel Alphenseweg, 1
11 Sep 2024
08:00
18:00
De Poort van Riel Riel Alphenseweg, 1
14 Oct 2024
08:00
18:00
De Poort van Riel Riel Alphenseweg, 1
28 Nov 2024
08:00
18:00
De Poort van Riel Riel Alphenseweg, 1

Professions

Anesthesioloog
12 Points
NVA
Cardioloog
12 Points
NVVC
Chirurg
12 Points
NVvH
Internist
16 Points
NIV
Kinderarts
12 Points
NVK
Description

De European Paediatric Advanced Life Support (EPALS®) cursus, ontwikkeld door de European Resuscitation Council, is een Europese cursus die gebruik maakt van door de ERC geaccordeerde protocollen voor de behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. 


De cursus volgt evenals de APLS®, de PHPLS® en de NLS®, de gestructureerde benadering van het ernstig zieke en gewonde kind en vormt daarom een belangrijke aanvulling op het bestaande cursusaanbod van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK). 


De EPALS® is een twee-daagse cursus waarbij naast korte theoretische lessen, gebaseerd op de teksten van het boek, veel tijd wordt besteed aan praktische vaardigheden. Dit zijn die vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de herkenning van het ernstig zieke of gewonde kind, dan wel gebruikt kunnen worden bij de behandeling. Tevens is er de mogelijkheid alle theoretische kennis en de verworven vaardigheden te laten uitmonden in een gespeeld scenario waarbij de vaardigheden daadwerkelijk worden verricht. 


Ter voorbereiding op de cursus dient men het Nederlandse European Paediatric Advanced Life Support boek te bestuderen en een e-learning te doorlopen. 

Voor de voorbereiding van de EPALS cursus moet u rekenen op gemiddeld 12-15 uur studie.

De theoretische kennis en vaardigheden worden getoetst door continue evaluatie.

 

Bij het succesvol afsluiten van de cursus ontvangt men een EPALS-certificaat dat internationaal erkend wordt door de Resuscitation Council (UK).


ORGANISATIE

Per cursus kunnen maximaal 24 kandidaten worden ingeschreven. De theoretische lessen zullen als groep worden gevolgd, doch de praktische vaardigheden in groepjes van maximaal 6 personen. 


De instructeurs zijn verpleegkundigen, paramedici en medisch specialisten met uitgebreide ervaring op het gebied van acute kindergeneeskunde. Zij zijn bovendien intensief didactisch geschoold. 


DOELGROEP

Alle medische professionals die in hun werk te maken (kunnen) hebben met de medische herkenning en behandeling van ernstig zieke en gewonde kinderen. Dit betreft dus o.a.:

artsen in opleiding tot specialist, artsen niet in opleiding tot specialist, nurse practitioners of physician assistants, verpleegkundigen werkzaam op een spoedeisende hulp afdeling, kinderafdeling, (kinder-) IC, geïnteresseerd medisch en paramedisch geschoold personeel en studenten Geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding.Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen

In de spoedeisende kindergeneeskunde is probleemoplossend denken en handelen vereist. Het stabiliseren c.q. optimaliseren van de vitale functies is initieel belangrijker dan het stellen van een diagnose. Omdat de prognose van een eenmaal opgetreden circulatiestilstand bij een kind vrijwel infaust is, is herkenning en vroegtijdige behandeling van mogelijk respiratoir en circulatie falen van het allergrootste belang. Hierdoor kan de prognose van een levensbedreigende aandoening of trauma verbeterd worden. Dit concept vormt de kernboodschap van de “European Paediatric Advanced Life Support” (EPALS®) en de “Advanced Paediatric Life Support” (APLS®), “Pre Hospital Paediatric Life Support”( PHPLS® ) en New Born LIfe Support (NLS®) cursussen.
info@sshk.nl
0134690903
2, Alphenseweg, H, Riel, 5133 NE