This course is expired

Online scholing Farmacogenetica

Bent u er al in thuis?
farmacogeneticageneesmiddelengeneesmiddelengebruikgeneesmiddel gebruikfarmacogenetischfarmacogenetisch onderzoek

U krijgt duidelijkheid over hoe en wanneer u een farmacogenetisch onderzoek kunt aanvragen, wat de voordelen zijn, maar ook waar de beperkingen liggen.

91.5
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 91.5

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Doktersassistent
2 Points
CADD
Huisarts
2 Points
ABC1
Physician Assistant
2 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
2 Points
NVvPO

Goals

De deelnemer krijgt een beeld van de geschiedenis, de huidige stand van zaken en toekomst van farmacogenetisch onderzoek;
Weet wat farmacogenetica inhoudt en wat de beperkingen zijn;
Krijgt inzicht in de achtergronden van de bepalingen en de manier van rapporteren;
Weet waar hij/zij aanvullende informatie betreffende farmacogenetica kan vinden;
Weet op basis van welke indicaties hij/zij dit onderzoek kan aanvragen;
Weet waar adviezen te vinden zijn voor het aanpassen van doseringen op basis van farmacogenetische resultaten, en waar deze adviezen op gebaseerd zijn.
Description

U vraagt zich vast wel eens af waarom een geneesmiddel niet adequaat werkzaam is of juist veel bijwerkingen vertoont bij uw patiënt. Logischerwijs wordt vaak getracht om de dosering aan te passen. Met farmacogenetisch onderzoek kan het aanpassen van doseringen en de keuze van medicatie nog specifieker afgestemd worden op de individuele patiënt. Een veelbelovend praktijkvoorbeeld is het voorkomen van ernstige bijwerkingen van chemotherapie.

De combinatie van een DNA-profiel met een afwijkend of variërend gen en het gebruik van een specifiek geneesmiddel, zou in Nederland kunnen leiden tot de aanpassing van zo’n 200.000 recepten per jaar.

In de chemotherapie wordt farmacogenetica steeds vaker gebruikt. Het wetenschapsveld heeft een enorme potentie voor de toekomst, maar blijft voor veel huisartsen vooralsnog een wat onduidelijk terrein. In deze nascholing krijgt u van een gedreven persoon uitleg over het belang van farmacogenetica. U krijgt duidelijkheid over hoe en wanneer u een farmacogenetisch onderzoek kunt aanvragen, wat de voordelen zijn, maar ook waar de beperkingen liggen. Aan de hand van een aantal casussen zal de farmacogenetica in de praktijk worden toegelicht.


Meer weten? Download onze studiegids ---> https://onlinetouch.nl/steunpuntkoel/studiegids-2022

Leerpunt KOEL

secretariaat@leerpuntkoel.nl
0786193068
34, IJsselmeer, Zwijndrecht, 3332EX