This course is expired

De stervensfase

euthanasieeuthanasieproceseuthanasieverklaringpalliatieve fasepalliatieve sedatiespalliatieve sedatiestervensfasesterven

Euthanasie, de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie of een ander onderwerp dat aandacht behoeft wordt in de ze laatste workshop behandeld.

Free
0-2 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Physician Assistant
2 Points
ABC1
Accreditation in request
NAPA
Specialist ouderengeneeskunde
2 Points
ABC1
Description

Op basis van de inventarisatie die we eerder dit jaar onder jullie doelgroep hebben gedaan, is duidelijk geworden dat jullie belangstelling hebben voor scholingen over palliatieve zorg. Jullie hebben meerdere themas aangereikt. In onderstaand overzicht zien jullie welke onderwerpen we hieruit geselecteerd hebben. De idee is dat we vooral jullie eigen casuïstiek als vertrekpunt gebruiken.

Elke workshop wordt begeleid door twee docenten. Het zijn docenten met kennis en ervaring op het desbetreffende thema. We kunnen de workshops gratis aanbieden, omdat Stichting Fibula de consulenten betaalt en de organisaties de ruimtes beschikbaar stellen. Daar zijn we blij mee.


Euthanasie, de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie of een ander onderwerp dat aandacht behoeft wordt in de ze laatste workshop behandeld.

ELANN

ELANN is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Groningen. De doelstelling van ELANN is het bevorderen van samenhang, kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. ELANN biedt ondersteuning en advies aan huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en psychologen (GGZ). Daarnaast ondersteunt ELANN een aantal specifieke projecten en bieden we facilitaire ondersteuning en nascholing.
info@elann.nl
0503666444
806, Paterswoldseweg, Groningen, 9728BM