This course is expired

Symposium ‘De matig-laat prematuur geborene (MLPT): relatief verwaarloosd?

mri-scanHersenenechografiecerebellumhersenstructuurMLPT’svrouw en kind

Graag nodigen wij u uit voor het symposium ‘De matig-laat prematuur geborene (MLPT): relatief verwaarloosd?’. Een symposium naar aanleiding van de BIMP-studie (Brain Imaging in Moderate and late Preterm infants) ter gelegenheid van de promotie van Vivian Boswinkel (arts-onderzoeker).

On request
In Request
Nascholing
Physical course - single

Prices

On request

Professions

Kinderarts
Accreditation in request
NVK
Physician Assistant
Accreditation in request
NAPA, NVK
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Accreditation in request
VSR
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Accreditation in request
VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Accreditation in request
VSR
Description

Tussen 2017 en 2021 vond in Isala de BIMP-studie plaats. Vivian Boswinkel heeft, bijgestaan door een multidisciplinair BIMP-team, deze studie uitgevoerd. Bij matig-laat prematuren, opgenomen in het Isala Vrouw-kind centrum (IVKC), werden de hersenen met echografie en MRI in beeld gebracht. Ook werden perinatale- en uitkomstgegevens verzameld. De belangrijkste resultaten worden tijdens het symposium gepresenteerd. De resultaten geven een goed beeld van de hersenen en korte termijn uitkomst bij MLPT’s. Ook zal aan het cerebellum, een zeer belangrijke, bij prematuren kwetsbare, maar relatief onderbelichte hersenstructuur, apart aandacht worden besteed. Wij hopen u woensdag 8 december te mogen verwelkomen! We maken er een leuke en interessante middag van!

Isala Academie

aanmelding@isala.nl
4246220
1, Dokter van Deenweg, Zwolle, 8025 BP