Clinisch Pathologische Conferentie Pulmonale Hypertensie en Interstitiele longziekten

pulmonale hypertensie

Tijdens deze bijeenkomst wordt lastige casuïstiek besproken betreffende pulmonaal vasculaire aandoeningen (focus pulmonale hypertensie (PH)) en interstitiële longziekten (ILD), zowel ter lering als voor het (bij)stellen van de diagnose en behandeladvies. Tevens wordt er iedere bijeenkomst een korte inleidende presentatie gehouden ter verdieping van de kennis van ziektebeelden op het gebied van pulmonaal vasculaire aandoeningen of interstitiële longziekten. Deze inleidende presentaties worden afwisselend gegeven door leden van het expert panel. Er wordt zorg gedragen dat altijd 4 of meer leden van het expert panel op het gebied van pulmonaal vasculaire aandoeningen en interstitiële longziekten (bestaande uit 4 longartsen met expertise op het gebied van pulmonaal vasculaire ziekten en 4 longartsen met expertise op het gebied van interstitiële longziekten, 4 thoraxradiologen en 3 longpathologen) aanwezig zijn.

3rd Nov 2022
17:00 - 19:00
Free
2 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Date and Location

03 Nov 2022
17:00
19:00
Academisch Medisch Centrum Amsterdam Nieuwezijds Voorburgwal, 141

Professions

Longarts
12 Jan 2022
12 Nov 2023
2 Points
NVALT
Physician Assistant
12 Jan 2022
12 Nov 2023
2 Points
NVALT
Description

Als u wilt deelnemen, kunt u mailen naar long@vumc.nl.

Tijdens deze bijeenkomst wordt lastige casuïstiek besproken betreffende pulmonaal vasculaire aandoeningen (focus pulmonale hypertensie (PH)) en interstitiële longziekten (ILD), zowel ter lering als voor het (bij)stellen van de diagnose en behandeladvies. Tevens wordt er iedere bijeenkomst een korte inleidende presentatie gehouden ter verdieping van de kennis van ziektebeelden op het gebied van pulmonaal vasculaire aandoeningen of interstitiële longziekten. Deze inleidende presentaties worden afwisselend gegeven door leden van het expert panel. Er wordt zorg gedragen dat altijd 4 of meer leden van het expert panel op het gebied van pulmonaal vasculaire aandoeningen en interstitiële longziekten (bestaande uit 4 longartsen met expertise op het gebied van pulmonaal vasculaire ziekten en 4 longartsen met expertise op het gebied van interstitiële longziekten, 4 thoraxradiologen en 3 longpathologen) aanwezig zijn.

Allereerst wordt de casus met differentiaal diagnose door de betrokken arts gepresenteerd. Vervolgens wordt de verrichte beeldvorming gezamenlijk bekeken en besproken door een thoraxradioloog met ervaring op het gebied van ILD en PH. Aansluitend wordt gezamenlijk het pathologie materiaal bekeken en besproken door een longpatholoog met de gewenste expertise. Hierna volgt een plenaire discussie in aanwezigheid van zowel PH- als ILD specialisten en andere longartsen, radiologen, pathologen en artsen in opleiding. Hierbij wordt gestreefd naar het stellen van een diagnose en evidence-based behandelplan. Een tweede doel van deze bespreking is educatie waardoor er extra aandacht gegeven wordt aan de bespreking en het bediscussiëren van de beschikbare literatuur.   

Het merendeel van de casuïstiek is afkomstig uit het Amsterdam UMC, locatie VUmc en ziekenhuizen uit de regio Noord-Holland, maar collegae uit heel Nederland kunnen gebruik maken van de mogelijkheid casuïstiek in te brengen dan wel de bijeenkomst bij te wonen. Alle AIOS longziekten uit de regio worden gestimuleerd de bespreking bij te wonen. Alle longartsen in de regio Noord-Holland en een aantal andere geïnteresseerden worden uitgenodigd.

Twee keer per jaar is er een landelijke CPC ism met de desbetreffende secties van de NVALT. Een keer per jaar staat deze dan geheel in het teken van pulmonale hypertensie in samen werking met de sectie pulmonale vaten (SPV) van de NVALT. Het expert panel wordt dan uitgebreid met genodigden vanuit heel Nederland en er wordt gestreefd casuïstiek vanuit heel Nederland in te brengen. Daarnaast staat een keer per jaar de CPC geheel in het teken van de interstitiële longziekten in samen werking met de sectie interstitiële longziekten (SIL) van de NVALT. Het expert panel wordt uitgebreid met experts vanuit heel Nederland en ook de casuïstiek wordt ingebracht vanuit heel Nederland. Deze CPC vindt plaats voorafgaand aan een ledenvergadering van de SIL en zal daarom afwisselend in het Amsterdam UMC, locatie VUmc te Amsterdam, het Erasmus MC te Rotterdam en het St. Antonius ZKH te Nieuwegein plaatsvinden.

Leerdoelen:

  • Multidisciplinair bespreken van ingewikkelde casuïstiek mbt pulmonaal vasculaire aandoeningen (focus pulmonale hypertensie (PH)) en interstitiële longziekten met als doel het stellen van een diagnose en behandelplan.
  • Histopathologische beelden ter lering illustreren.
  • Longarts, radioloog en patholoog: beter inzicht krijgen in elkaars specialisme en de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij betreffende pulmonaal vasculaire aandoeningen en interstitiële longziekten. 
  • Discussiëren over de voor- en tegen argumenten voor het stellen van een bepaalde diagnose.
  • Bediscussiëren van het doorlopen diagnostisch traject.
  • Bediscussiëren van het behandelplan.


VU Medisch Centrum

zorgsupport@vumc.nl
0204444444
1117, De Boelelaan, Amsterdam, 1081 HV