Geneesmiddelen en suïcide

suïcidaal gedragdepressiemedicamenteuze behandelingsuïcidepoging

Deze nascholing voor huisartsen, apothekers en praktijkondersteuners gaat over de rol van geneesmiddelen bij suïcidaal gedrag. De cursus gaat ook in op factoren die het ontstaan van suïcidaal gedrag beïnvloeden en geeft handvatten om suïcidaal gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken.

Free
2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Apotheker
2 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
2 Points
OA
Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Physician Assistant
2 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 40 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na deze e-learningcursus kun je:

een definitie geven van suïcidaal gedrag
de omvang van het probleem beschrijven
benoemen welke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van suïcidaal gedrag
signalen van suïcidaal gedrag herkennen en adequaat reageren op deze signalen
(vermoedens van) suïcidaal gedrag bespreekbaar maken met de patiënt
beoordelen of een geneesmiddel geschikt is voor een patiënt met (eerder) suïcidaal gedrag of een verhoogde gevoeligheid daarvoor
de belangrijkste geneesmiddel(groep)en benoemen die gebruikt worden bij suïcide(pogingen)
maatregelen treffen om gebruik van geneesmiddelen bij suïcide te beperken
de aandachtspunten benoemen van de medicamenteuze behandeling van depressieve patiënten met (vermoeden van) suïcidaal gedrag
Description

De cursus gaat over de omvang van suïcidaal gedrag in Nederland en factoren die het ontstaan van suïcidaal gedrag beïnvloeden. De cursus geeft handvatten om suïcidaal gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken. Daarnaast gaat de cursus in op de rol die geneesmiddelen kunnen spelen bij het ontstaan van suïcidaal gedrag en bij het doen van suïcidepogingen. Aan de hand van een casus over een depressieve patiënt komen aandachtspunten bij de medicamenteuze behandeling aan bod en leert de cursist hoe geneesmiddelen op een verantwoorde wijze kunnen worden ingezet bij patiënten met suïcidaal gedrag. 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV