Professions
Companies
70 Results
Pedagoog
01 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
30-76
n deze cursus leer je hoe je de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling, V (verkort) en R² (revised)) kunt toepassen, interpreteren en vertalen naar de praktijk.
€ 1295
02 Nov
Nov
09:00

Vlokhoven Trainingen & Workshops

Physical course - series
Online
Bijzonder aan deze opleiding is het gevarieerde programma met een goede balans tussen theorie en praktische opdrachten.
€ 2365
Company Logo
02 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
In de MBT-cursus leer je hoe je mentaliseren kunt bevorderen bij cliënten met een verstandelijke (of visuele) beperking en bij jezelf. Dat helpt je om zo goed mogelijk met hen om te gaan en spanningen bij hen en jezelf te verminderen.
€ 805
02 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
30-70
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen leren.
€ 2765
03 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
18
In deze cursus doe je inzicht op in de patronen en achtergronden van dit soort scheidingen en oefen je met de-escalerend handelen om de situatie voor de kinderen te verbeteren.
€ 795
03 Nov
Nov
10:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
In deze cursus leer je hoe je in het gedragstherapeutisch proces de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep.
€ 1545
04 Nov
Nov
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
15
Dit is het vervolg op de basiscursus MBT-K. In deze verdiepingscursus leer je een behandeling voor kinderen opzetten en uitvoeren.
€ 820
04 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
18-47
In deze cursus leer je oplossingsgericht te werken met kortdurende behandeltechnieken die binnen een beperkt aantal behandelcontacten resultaat opleveren.
€ 815
05 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12
Leer hoe je de intrinsieke motivatie van mensen onderzoekt en vergroot, en oefen met gespreksvaardigheden en onderliggende technieken.
€ 535
05 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12
In deze cursus krijg je zicht op de specifieke kenmerken van de ouder kind relatie - het gedachtegoed van Infant Mental Health (IMH) - en middelen voor diagnostisch onderzoek die daarnaar verwijzen.
€ 595
08 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
Amsterdam
6-15
Vaak zitten hulpverlener en patiënt op één lijn. Vaak ook ziet de hulpverlener precies wat er moet gebeuren, maar blijkt het lastig voor de patiënt om tot die gewenste gedragsverandering te komen. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gesprekvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn, waaronder de generalistische basis GGZ en de basiszorg (POH GGZ).
€ 475
09 Nov
Nov
00:00

PAO Psychologie

Physical course - series
Online
0-28
In deze cursus maak je kennis met concepten uit de positieve psychologie (bijv. positieve emoties, welbevinden, hoop, optimisme en veerkracht). Daarnaast leer je hoe je dit gedachtegoed in de praktijk toepast.
€ 695
Company Logo
09 Nov
Nov
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
0-5
Over rouw, kwetsbaarheid en de veerkracht van jongeren
Herken rouw bij jongeren en bied ze passende ondersteuning en hulp!
€ 395
Company Logo
09 Nov
Nov
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
30-43
In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die het CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, AVG-artsen en managers meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek.
€ 2150
09 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-24
Leer hoe je ouders en kinderen met deze methode (weer) op een positieve manier met elkaar in verbinding brengt.
€ 1295
map icon