Professions
Companies
count-province
321 Results
Pedagoog

Uitgelicht

course image
€ 890 Utrecht 31-01-2024

Basistraining Motivational Interviewing

Onze selectie

course image
€ 375 Online 03-06-2024

Werken met Positieve Gezondheid

course image
€ 190

Online training: Wet zorg en dwang

11 Dec
Dec
09:00

Accare Opleidingen

Webinar
Online
18-19.5
In deze online basistraining worden de modules 1 t/m 4 van de ADOS-2 behandeld. Je krijgt de nodige informatie over de methode, het materiaal, de afname en de scoring. Daarnaast worden van diverse modules gezamenlijk een afname gescoord, waarna deze wordt besproken en de consensusscore wordt uitgelegd. Zo wordt ervaring opgedaan met het scoren en waarderen van gedrag in alle leeftijdscategorieën.
€ 750
11 Dec
Dec
09:30

LOCK

Physical course - single
BCN CS Utrecht
10.5
Vind jij het ook moeilijk om de effecten van trauma in de praktijk te herkennen? En weet je niet altijd hoe je een gesprek met een cliënt die nare stressvolle gebeurtenissen heeft meegemaakt of daar misschien nog middenin zit voert? Of wat er nodig is voor herstel? Tijdens de training Traumasensitief werken, leren we je wat jij als professional nodig hebt om die gesprekken aan te gaan!
€ 325
Company Logo
11 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
12-18
In deze cursus vergroot je als hulpverlener je kennis over slaap en slaapstoornissen, en leer je hoe je slaapproblemen bij kinderen en jongeren kunt herkennen en behandelen.
€ 585
Company Logo
12 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
Herkennen, erkennen en onderscheiden van trauma en impactvolle gebeurtenissen bij ouder(s) en hun jonge kind
Veiligheid in de ouder-kindrelatie is een belangrijke buffer voor een kind om ingrijpende of traumatische gebeurtenissen en toxische stress te hanteren. In deze cursus leer je hoe jij als jeugdprofessional trauma, (on)veiligheid en stress kunt erkennen en herkennen. Hoe maak je onderscheid tussen een impactvolle en traumatische gebeurtenis? Hoe kun je de veiligheid in de ouder-kindrelatie vergroten en ondersteunen in het herstel? We maken gebruik van modellen uit de Infant Mental Health (IMH).
€ 845
Company Logo
12 Dec
Dec
09:30

FORTIOR

Physical course - single
Volksuniversiteit Utrecht
6
Vanuit de seksuologie wordt er naar seksualiteit gekeken volgens het bio-psycho-sociaal model. Concreet betekent dit dat seksualiteit en de beleving daarvan altijd samenhangt met biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren. Dit geldt voor alle mensen, ook voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking.
€ 265
12 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-5
In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training wordt verzorgd door de RINO Groep in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
€ 210 - 235
Company Logo
12 Dec
Dec
09:30

MEEK2

Physical course - single
Kantoor MEE Vivenz/MEEK2
7
In het sociale domein werken we vaak met burgers waarbij, vaak door persoonlijke omstandigheden, het lontje wat korter is dan dat we redelijkerwijs mogen verwachten. Burgers die over jouw grens gaan en tegelijkertijd wordt er van jou verwacht dat je een relatie behoudt met jouw burgers.
€ 260
Company Logo
12 Dec
Dec
19:00

Accare Opleidingen

Webinar
Online
Voor de jeugdhulp- en onderwijsprofessionals in brede zin
Zeven keer per jaar organiseert het Accare Child Study Center samen met andere organisaties geaccrediteerde refereerbijeenkomsten voor jeugdhulp- en onderwijsprofessionals. Ons doel: een bijdrage leveren aan de bijscholing van professionals en de verdere professionalisering van de zorg aan jeugd.
Free
12 Dec
Dec
19:30

SCEM

Webinar
Online
0-2
over verzadiging, herkenning en bejegening
Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland hebben overgewicht of zijn obees. Dit heeft vergaande gevolgen op medisch en psychosociaal gebied, niet alleen tijdens de jeugd van het kind dat meer weegt dan gezond is voor hem of haar, maar ook voor de toekomst.
€ 49
Company Logo
13 Dec
Dec
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Hilversum
1.5-6
Deze dag is geschikt voor hulpverleners/ kindertherapeuten/coaches en leerkrachten die én meer willen weten van rouwprocessen bij kinderen én willen leren hoe Een Taal Erbij in te zetten in rouwsituaties in de groep/praktijk.
€ 215
13 Dec
Dec
09:30

King Nascholing

Physical course - single
Utrecht
6-6.5
Voor de behandeling van psychosociale problemen bij jeugdigen met een leerstoornis zoals dyslexie en/of dyscalculie, is het belangrijk om te weten dat deze kinderen vaak niet alleen last hebben van hun leermoeilijkheden, maar ook van psychosociale problemen zoals (faal)angst, somberheid en een laag zelfbeeld. Het behandelprogramma Wegwijs in dyslexie en dyscalculie biedt een cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor kinderen en jongeren in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs die lijden onder hun leerstoornis. Het doel van de training is om deze kinderen en jongeren te leren omgaan met hun dyslexie en/of dyscalculie en hun psychosociale problemen te verminderen. De training bestaat uit een handleiding voor trainers (orthopedagogen of psychologen), een werkboek voor kinderen en jongeren met dyslexie en een werkboek voor kinderen en jongeren met dyscalculie. De ouder(s) en de school van het kind worden actief betrokken bij de training. Het behandelprogramma kan worden aangeboden binnen de GGZ, vanuit particuliere praktijken of vanuit onderwijs-zorgarrangementen.
On request
Company Logo
14 Dec
Dec
09:30

Medilex BV

Physical course - single
Regardz de Eenhoorn
I