Professions
Companies
count-province
251 Results
Pedagoog

Populair

course image
€ 749 04-04-2023

Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren

course image
€ 995 Fontys Paramedische Hogeschool 06-02-2024

Niet Pluis; dichterbij dan je denkt!

Uitgelicht

course image
€ 645 Het Oude Administratiegebouw 02-06-2023

Kinderbrein en Bewegen lichaamsgerichte bijscholing (post-HBO)

course image
€ 295 - 395 Hotel theater Figi 20-04-2023

Psychiatrie & Zwangerschap

27 Mar
Mar
09:00

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
0-33
De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen.
€ 1195
Company Logo
27 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
Je leert gedragingen en de oorzaak verklaren vanuit de vertraagde ontwikkeling van de hechting, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de informatieverwerking bij autisme.
€ 310
27 Mar
Mar
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center
13-30
Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan het bespreken van de theorie, uitwisselen van eigen ervaringen, oefenen met het stappenplan, oefenen met een acteur, de theoriebespreking met reader en sheets, discussie over relevante onderwerpen en het oefenen van praktijksimulaties met acteurs.
€ 420
28 Mar
Mar
09:00

Karakter Academie

Physical course - single
Online
6-13
Leer werken met het cognitief gedragstherapeutisch protocol TRAP (Training in affectieve en interpersoonlijke Regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde Adolescenten - Protocol) voor de behandeling van jongeren tussen de 12 en 21 jaar die door meervoudige en interpersoonlijke traumatisering klachten hebben ontwikkeld.
€ 375
Company Logo
28 Mar
Mar
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-43
In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die het CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, AVG-artsen en managers meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek.
€ 2150
28 Mar
Mar
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
RINO amsterdam
8
Kinderen met reken-problemen hebben onder andere moeite om sommen te automatiseren en rekenprocedures te onthouden. Bij psychologen en orthopedagogen groeit de behoefte aan theoretische kennis en praktische informatie.
€ 350
29 Mar
Mar
09:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Nijmegen
3-15
In deze tweedaagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in de hechtingsstijlen
€ 415
30 Mar
Mar
09:30

Systeem Academie

Physical course - series
De Hofclub Utrecht
0-50
De specialistische cursus biedt theorie, ervaring, kennis, handvatten en het oefenen van een systeemgerichte blik vanuit diverse stromingen binnen de systeemtheorie waaronder de narratieve, structurele, contextuele en de hechtingsgerichte stromingen.
€ 1675
Course banner
31 Mar
Mar
09:00
€ 259

SCEM

Physical course - single
Figi
0-5
Wat moet je weten en wat kun je doen?
Transgender, genderfluïde, cis, non-binair… hoe ga je als professional om met de vele gendervormen die er bestaan (spoileralert: het zijn er meer dan je denkt)? Het lijkt alsof genderdiversiteit steeds meer voorkomt, in de media, op het schoolplein, dus ook bij jou in de praktijk. Zijn gendervraagstukken een hype, een uiting van de zoektocht naar je identiteit als puber of komt het gewoon veel meer voor dan we dachten?
Course banner
€ 259
Company Logo
31 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Webinar
Online
12
In deze cursus leer je hoe je kunt bepalen of een kind dyscalculie heeft en hoe je het kind kunt behandelen.
€ 520
31 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-18
Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.
€ 595
01 Apr
Apr
09:00

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Webinar
Online
20
In deze collegereeks volg je in de vorm van e-learning 20 colleges van elk ca. een uur rond het thema gedragsproblematiek bij kinderen en jongvolwassenen. Deze lezingen zijn in de loop van 2022 op onze congressen gegeven. Je krijgt 3 maanden de tijd om de colleges, die door de deelnemers allemaal met een 8 of hoger gewaardeerd zijn, als e-learning te bekijken en beluisteren via onze digitale leeromgeving. Thema's als ADHD, gewetensontwikkeling, emotieregulatie, ondermijnend gedrag, gehechtheid én wat je daar als professional mee kunt doen, worden uitvoerig behandeld. Na elke vijf colleges wordt je gevraagd om in een korte reflectie aan te geven wat je ervan geleerd hebt en hoe je de opgedane kennis in de praktijk denkt te kunnen toepassen. Uiteraard krijg je na afronding ook registerpunten en een bewijs van deelname.
€ 799
01 Apr
Apr
09:00

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Webinar
Online
0-7
Wanneer kinderen, jongeren of volwassenen met tegenslag geconfronteerd worden, kan dat op verschillende mensen een heel verschillende impact hebben. Onderzoek laat steeds vaker zien dat het beschikken over goede copingstrategieën en voldoende mentale veerkracht bescherming bieden tegen de ontwrichtende effecten van tegenslag en trauma. Maar hoe kun je als hulpverlener mensen helpen in het vergroten van hun veerkracht en het ontwikkelen van gezonde coping strategieën? Welke rol speelt gehechtheid? Hoe sta je mensen bij die veel stress ervaren of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt? Hoe doe je dat dan bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of een licht verstandelijke beperking? En kun je in het onderwijs op de een of andere manier levensvaardigheden en incasseringsvermogen ontwikkelen die gedurende de rest van het leven van de leerling nuttig kunnen zijn? Deze en andere, gerelateerde vragen worden door de sprekers op dit congres uitvoerig behandeld. Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.
€ 249
03 Apr
Apr
00:00