Podopathie / Voetpijn

pijnpodopathievoetpijn

Podopathie is een cursus om voetpijn te leren begrijpen, te herkennen, en pijnpatiënten comfortabel te behandelen en om gefundeerde informatie te kunnen geven.

30 sep. 2024
19:00 - 22:00
95
0-3 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 95
Note :Tijdens de pilot op 23 sept, is het inschrijfgeld verlaagd naar 95 euro

Date and Location

30 sep. 2024
19:00
22:00
Online
28 nov. 2024
19:00
22:00
Online

Professions

Diëtist
Accreditation in request
ADAP
Ergotherapeut
Accreditation in request
ADAP
Fysiotherapeut
23 Sep 2024
22 Sep 2025
3 Points
KNGF
Accreditation in request
KRF
Huidtherapeut
Accreditation in request
ADAP

Speakers

Aart Jan Teunissen

Docent
Motivatie van Aart Jan Teunissen om deze kennis over te brengen aan de doelgroep: Chronische pijn heeft de grootste negatieve invloed op de levenskwaliteit van patiënten zelfs als je dit vergelijkt met andere chronische aandoeningen zoals COPD of hartfalen. Om te begrijpen hoe pijn ontstaat en ervaren wordt, zal Aart Jan Teunissen in zijn lezing eerst ingaan op de basale fysiologie van pijn, op pijngeleiding en op mechanismen als sensitisatie en desensitisatie. Hij beschrijft de vele verschillende vormen van pijn, zoals nociceptieve pijn en diverse neuropathische pijnklachten. De belangrijkste neuropathische pijnklachten licht hij verder toe, zoals deaffentiatie pijn, amputatie pijn, chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie. Hij laat zien hoe je rationele therapeutische opties kunt herkennen en begrijpen. Tenslotte bespreekt hij diverse behandelingsmogelijkheden voor nociceptieve en neuropathische pijn. Tevens is er aandacht voor op pijn aangepast behandel beleid en non-medicamenteuze pijnverminderings opties. De lezing is gebaseerd op de meest recente literatuur en reviews. Na de lezing heb je meer handvatten om de patiënt te steunen in het moeilijke ziekteproces en patient optimaal en comfortabel te behandelen. Je kunt richting geven naar vermindering van pijnklachten en zo het leven voor de patiënt meer waardevol maken.

Goals

Pijnklachten beter leren te herkennen en begrijpen.
Soorten pijn kunnen herkennen en medisch correct kunnen beschrijven.
Verschillende pijn behandeling mogelijkheden kennen om patiënten in een pijnbehandeltraject te kunnen steunen.
Eigen praktijk optimaliseren voor behandeling van pijnpatenten.
Description

Podopathie/Voetpijn

Deze medische nascholing is bedoeld voor MP, Podologen, Podotherapeuten, en Fysiotherapeuten. De bedoeling deze doelgroepen bij elkaar te brengen is om doorverwijzen te vergemakkelijken en inzicht in elkaars competitie te verkrijgen

Pijn is een fenomeen dat we allemaal in ons leven wel eens ervaren. De een kan meer pijn verdragen en heeft een hoge pijngrens. De ander kan bijna geen pijn verdragen en heeft een lage pijngrens. Pijn kan ook afhangen van de mentale gesteldheid. Iemand met de ziekte van Alzheimer voelt wel pijn maar kan dit niet associëren met een pijnbron en iemand met vasculaire dementie voelt al veel pijn zonder dat er een aanwijsbare pijnbron is. Is neuropathische pijn bij diabetes anders dan neuropathische pijn als gevolg van een kankerbehandeling? M.a.w. speelt een ziekteproces of therapie een rol bij het ontwikkelen van een bepaalde soort pijn? Bij het ouder worden ervaren veel mensen boven de 65 voetpijn maar melden dit niet omdat ze denken dat dit hoort bij het verouderen. 

Pijn is een relatief makkelijk begrip om te omschrijven maar om pijn te waarderen en te kunnen inschatten is er echt meer nodig dan een definitie. Daarom heb ik Aart Jan Teunissen gevraagd een nascholing te maken over pijn. Aart Jan is een ervaren anesthesioloog en pijnspecialist verbonden aan het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Hij is al jaren als docent verbonden aan Voetzorg+ en krijgt altijd veel waardering voor de manier waarop hij complexe materie kan uitleggen en begrijpelijk kan maken.

Podopathie is een nascholing om voetpijn te leren begrijpen, te herkennen, en pijnpatiënten comfortabel te behandelen en om gefundeerde informatie te kunnen geven.

Pijn begrippen

Pijn fysiologie

Pauze

Pijn behandeling mogelijkheden

Non-medicamenteuze pijnopties voor behandelaars


Motivatie: 

Chronische pijn heeft de grootste negatieve invloed op de levenskwaliteit van patiënten zelfs als je dit vergelijkt met andere chronische aandoeningen zoals COPD of hartfalen. Om te begrijpen hoe pijn ontstaat en ervaren wordt, zal Aart Jan Teunissen in zijn lezing eerst ingaan op de basale fysiologie van pijn, op pijngeleiding en op mechanismen als sensitisatie en desensitisatie. Hij beschrijft de vele verschillende vormen van pijn, zoals nociceptieve pijn en diverse neuropathische pijnklachten. De belangrijkste neuropathische pijnklachten licht hij verder toe, zoals deaffentiatie pijn, amputatie pijn, chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie. Hij laat zien hoe je rationele therapeutische opties kunt herkennen en begrijpen. Tenslotte bespreekt hij diverse behandelingsmogelijkheden voor nociceptieve en neuropathische pijn. Tevens is er aandacht voor op pijn aangepast behandel beleid en non-medicamenteuze pijnverminderings opties. De lezing is gebaseerd op de meest recente literatuur en reviews. Na de lezing heb je meer handvatten om de patiënt te steunen in het moeilijke ziekteproces en patient optimaal en comfortabel te behandelen. Je kunt richting geven naar vermindering van pijnklachten en zo het leven voor de patiënt meer waardevol maken.

MischaNagel.nl BV

info@mischanagel.nl