Dementie op jonge leeftijd: interprofessionele opleiding werken met jonge mensen met dementie

dementiedementerendenjonge leeftijdmensen met dementiePassende zorg

De zorg bij dementie op jonge leeftijd is volop in ontwikkeling. Het organiseren en bieden van passende zorg voor jonge mensen met dementie en hun systeem is om allerlei redenen uitdagend. In deze opleiding ontwikkel je jouw competenties rondom het werken met deze doelgroep verder.

19 sep. 2024
09:00 - 17:00
2995
20-40 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 2995
Includes : Lesmateriaal, locatiekosten en begeleiding

Date and Location

19 sep. 2024
09:00
17:00
Elleboogstraat 2, 5371LL, Ravenstein
28 nov. 2024
09:00
17:00
Elleboogstraat 2, 5371LL, Ravenstein

Professions

Anesthesioloog
36 Points
ABAN
Arts
36 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
36 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
36 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
36 Points
ABAN
Description

De zorg bij dementie op jonge leeftijd is volop in ontwikkeling. Het organiseren en bieden van passende zorg voor jonge mensen met dementie en hun systeem is om allerlei redenen uitdagend. In deze opleiding ontwikkel je jouw competenties rondom het werken met deze doelgroep verder.

Er is aandacht voor o.a.:

• Meest voorkomende oorzaken dementie op jonge leeftijd: kenmerken, beloop, etc.;

• Psychosociale begeleiding van jonge mensen met dementie en hun naasten;

• Zorgbeleid en organisatie van zorg;

• Evidence based practice (EBP) en recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek;

• De beleving van jonge mensen met dementie;

• Omgaan met probleemgedrag;

• (Vroegtijdige) zorgplanning;

• Palliatieve zorg;

• Euthanasie.


Tijdens de opleiding bouw je samen met andere ervaren professionals jouw competenties verder uit. Je gaat ook aan de slag om de zorg en behandeling en de organisatie hiervan in uw eigen werkomgeving te verbeteren.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistents met minstens een half jaar ervaring met deze doelgroep en met betrokkenheid in de zorg en behandeling van jonge mensen met dementie van minimaal 4 uur per week.


De interprofessionele aanpak heeft als doel om te leren van elkaars expertise en zo de zorg en behandeling rondom deze doelgroep te optimaliseren.


Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit 6 contactdagen, met voorafgaand specifieke opdrachten en literatuur die via een online leeromgeving worden aangeboden. Daarnaast werk je gedurende de gehele opleiding aan een verbeterproject in jouw eigen praktijk. Tijdens de laatste contactdag presenteer je de resultaten van dit project aan de docenten en jouw groepsgenoten. Parallel aan de contactdagen zijn twee online leerlijnen geprogrammeerd. Een leerlijn betreft onderwijs op het gebied van EBP met als doel om een Critical Appraisal of a Topic (CAT) te maken. De andere leerlijn betreft een aantal (begeleide) intervisie-sessies.


De verschillende contactdagen volgen het beloop van de ziekte en de specifieke vraagstukken/thema’s bij dementie op jonge leeftijd (wijzigingen voorbehouden): Dag 1 Zorgstandaard dementie, PREZO keurmerk, meest voorkomende oorzaken van dementie op jonge leeftijd, projectmatig werken en pitch verbeterproject. Dag 2 Ethische dilemma’s bij dementie op jonge leeftijd

Dag 3 Ondersteuning jonge mensen met dementie in de thuissituatie, rol van gespecialiseerd casemanagement, organisatie van zorg en uitwisseling bestpractices.

Dag 4 Probleemgedrag bij jonge mensen met een dementie, volgen, sturen en focussen bij ontremd gedrag bij jonge mensen met een dementie in het bijzonder Frontotemporaal dementie.

Dag 5 Morele dilemma’s, palliatieve zorg en euthanasie bij jonge mensen met een dementie.

Dag 6 Terugkoppeling verbeterproject en professioneel statement. Welke docenten zijn bij de opleiding betrokken? Diverse ervaringsdeskundigen en experts op het terrein van dementie op jonge leeftijd en afkomstig van verschillende UMC’s, Alzheimercentra en kenniscentra fungeren als gastdocenten.


Je wordt tijdens en tussen de opleidingsdagen begeleid door een inhoudsdeskundige cursusleider Bas van Poppel en de EBP-docent dr. Marleen Lovink.


Praktische informatie Kosten De opleiding kost €2995,- inclusief lesmateriaal, locatiekosten en begeleiding vanuit de opleiding. Studiebelasting


Elke contactdag vergt gemiddeld drie uur aan voorbereidingstijd. Daarnaast vraagt het schrijven en de uitvoering van het verbeterproject evenals het maken van een CAT (en het volgen van de leerlijn EBP) de nodige tijd. Dat is de reden waarom de contactdagen verdeeld zijn over ruim 1 jaar.


Aantal deelnemers: Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers


Accreditatie: Accreditatie is 36 punten.

Accreditatie is aangevraagd bij de ABAN voor medisch specialisten, bij het FGzPt voor GZ-psychologen en bij VSR voor verpleegkundig specialisten.

Radboudumc Health Academy

continueprofessioneleontwikkeling.rha@radboudumc.nl
3611111
2, Gerard van Swietenlaan, Nijmegen, 6525GB