This course is expired

Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

verslavingverslavingszorgpalliatieve zorgmorfinemethadon

Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in de kinderschoenen. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de ontwikkeling van de palliatieve zorg bij de algemene populatie komt deels doordat bij patiënten met een verslaving deze zorg belemmerd wordt doordat verslaving maatschappelijk als ziekte vaak niet (voldoende) wordt geaccepteerd en bij de doelgroep een grote behoefte is aan autonomie en een wantrouwen naar zorgverleners. Daarnaast spelen bij patiënten met een verslaving vaak schaamtegevoelens en kan er sprake zijn van patients- en doctors delay op somatisch gebied, waardoor palliatieve zorg te laat of onvoldoende ingezet wordt. In dit webinar gaat Saskia Buijs (verslavingsarts en kaderarts Palliatieve zorg) je aan de hand van casussen meenemen in de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook is er aandacht voor de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.

49
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 49
Note :verpleegkundigen en verzorgenden krijgen korting

Professions

Anesthesioloog
10 Oct 2023
11 Oct 2023
2 Points
ABAN
Apothekersassistent
10 Oct 2023
12 Oct 2023
2 Points
KABIZ
Arts
10 Oct 2023
11 Oct 2023
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
10 Oct 2023
11 Oct 2023
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
10 Oct 2023
11 Oct 2023
2 Points
ABAN

Program

Description

Wij nodigen alle zorgverleners die met deze complexe, maar uitdagende patiëntencategorie werken uit om deze avond online bij te wonen. Voor zorgverleners is er accreditatie toegekend. Ook niet-zorgverleners zoals naasten of patiënten zelf zijn welkom om de avond bij te wonen!


Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.