This course is expired

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

agressiefgedraggrensoverschrijdendomgaan met lastig gedrag

In deze training leer je omgaan met agressief of grensoverschrijdend gedrag van patiënten, familie of collega’s. Dat kan fysiek agressief gedrag zijn, maar ook intimiderend, dreigend, boos of seksistisch gedrag. Agressief of grensoverschrijdend gedrag went nooit, maar je kunt wel leren er mee om te gaan. Hoe houd je controle over jezelf en de situatie? Dat staat centraal in de training. Je ontmoet vakgenoten van andere afdelingen/ instellingen en andere disciplines.

230
In Request
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 230

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN
Description

Programma

De training bestaat uit een e-learning met twee korte opdrachten. Na de e-learning wordt verdere verdieping aangeboden in een fysieke bijeenkomst waar ruimte is voor het stellen van vragen, het bespreken van de praktijkopdrachten en het uitwisselen van ervaringen. Daarna volgt een dagdeel training waar, in een gesimuleerde setting, de lesstof geoefend wordt met een acteur. 


In de training komen aan de orde:

  • de oorzaken van verbaal of fysiek agressief gedrag
  • het gedrag herkennen, diagnosticeren en interveniëren
  • communicatieve vaardigheden
  • inzicht in eigen gedrag en interventies in simulatiespelen met acteurs
  • opvang na een heftige gebeurtenis met agressie


In de training is ruim aandacht voor simulatiespelen met professionele acteurs. De acteur reageert levensecht op de interventies van de cursist. Op die manier ervaart de cursist de consequenties van zijn gedrag en oefent daarna hoe hij het beste kan reageren en controle kan houden over zichzelf en de situatie.

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

​Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Het Wenckebach Instituut bestaat uit: Postgraduate School of Medicine School of Nursing & Health Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking Wenckebach Skill Center UMCG Innovatiepoli: eerste hulp bij innovatie! Het Wenckebach Instituut werkt ook voor andere zorginstellingen in Noord- en Oost-Nederland en in specifieke gevallen ook voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Veel gebeurt ’op maat’, in nauw overleg met opdrachtgevers.
paog@umcg.nl
0503611402
1, Hanzeplein, Groningen, 9713 GZ