Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

traumatische ervaringtraumastrauma'straumatologischverstandelijke beperkingverstandelijk gehandicaptverstandelijk gehandicaptenlicht verstandelijke beperkingverstandelijk beperkteverstandelijk beperktengehandicaptengehandicapt

Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

30th Sep 2021
09:00 - 16:15
395
5-7 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 395

Date and Location

30 Sep 2021
09:00
16:15
Leerhotel Het Klooster
Amersfoort
Daam Fockemalaan, 10

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
5 Points
V&VN
Physician Assistant
Date unknown
5 Points
ABC1
Huisarts
Date unknown
5 Points
ABC1
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date on request
EMDR - 5 Points, FGzPt - 7 Points - null Points, FGzPt - 7 Points
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
7 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
7 Points
FGzPt
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
5 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
5 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
5 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
5 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
5 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
5 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
5 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
5 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
5 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
5 Points
Registerpl
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
6 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
6 Points
NIPK&J/NVO
Systeemtherapeut
Date unknown
5 Points
NVRG
Verpleegkundige
Date unknown
5 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
5 Points
VSR, V&VN, V&VN
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
5 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
5 Points
ABC1
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
5 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
5 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
5 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
5 Points
VSR, V&VN, V&VN
Psychotherapeut
Date unknown
7 Points
FGzPt
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
5 Points
VSR, V&VN, V&VN
Description

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn voor psychisch trauma. Zij zijn vaak slachtoffer van verwaarlozing, pesten, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik. Dit laat psychisch diepe sporen na bij uw cliënt.


Mensen met een verstandelijke beperking tonen dezelfde symptomen van trauma als ieder ander. Toch is trauma vaak lastig te herkennen, omdat zorgprofessionals traumakenmerken toeschrijven aan de beperking. Weet u als zorgprofessional hoe u de signalen van trauma herkent? Welke verschillende manieren van traumabehandeling er zijn? En wat trauma-sensitief begeleiden inhoudt?


Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

Medilex BV

info@medilex.nl
6933887
2, De Dreef, Zeist, 3706BR