This course is expired

NVO casusbeschrijving: Zo pak je het aan

CasusbeschrijvingNVOcasusorthopedagogiekorthopedagoog

Elke orthopedagoog in opleiding tot generalist krijgt er mee te maken: de casusbeschrijving.

17th Sep 2021
09:30 - 16:45
410
48 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 410

Date and Location

17 Sep 2021
09:30
01 Oct 2021
16:45
Aristo meeting center Amsterdam
Amsterdam
Teleportboulevard, 100

Professions

Orthopedagoog-generalist
02 Sep 2020
01 Sep 2023
48 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
02 Sep 2020
01 Sep 2023
48 Points
NIPK&J/NVO
Description

Het goed op papier krijgen van het diagnostisch- en behandelproces kan een enorme uitdaging zijn. Het samenvatten en integreren van informatie, het opstellen van correcte hypothesen en uitwerken van een liefst evidence-based behandeling is een hele klus. De casusbeschrijving heeft immers een ander soort opbouw dan de verslaglegging van de eigen werkvloer en moet aan allerlei eisen voldoen. De beschrijving moet wetenschappelijk verantwoord zijn en zowel volledig als beknopt. 


In de cursus wordt het hele casusproces stapje voor stapje doorlopen. De richtlijnen van de NVO zijn de leidraad en worden nader uitgewerkt. Bij elke fase worden adviezen gegeven en wordt stilgestaan bij valkuilen. Er is aandacht voor het goed kunnen samenvatten van informatie en het objectief weergeven van de gegevens. De deelnemers leren hoe ze de diverse klachten kunnen groeperen en taxeren op ernst. Ze leren verbanden leggen en hypothesen opstellen. Er is aandacht voor het vormgeven en uitvoeren van een behandelplan.


In deze praktische tweedaagse cursus word je stap voor stap meegenomen in het hele proces. Er is aandacht voor academisch taalgebruik: hoe formuleer je zowel objectief als bondig, voor het hypothese-toetsend model versus handelingsgericht werken, voor de eisen van de NVO en het persoonlijk maken van je casusbeschrijving. Met de tools die je in deze cursus krijgt, wordt het schrijven en begeleiden van de casus een stuk eenvoudiger.

King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE