This course is expired

Online congres - Psychische problematiek in de wijk

psychische problemenpsychische problematiekwijkpsychiatrische problematiek

Dit online-congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, managers en beleidsmakers die binnen hun werk met deze psychische- en psychiatrische problematiek te maken hebben.

295
0-10.5 Points
Online
Congres
Physical course - single

Prices

Regular € 295
Excludes : 21% BTW

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
7 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
7 Points
LV POH-GGZ
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
7 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
7 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
7 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
7 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
7 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
7 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
7 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
7 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
7 Points
Registerpl
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
10.5 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
10.5 Points
NIPK&J/NVO
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date on request
Reg Vakth
Verpleegkundige
Date unknown
7 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
7 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
7 Points
VSR, V&VN, V&VN
Description

De hulpverlening aan mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek is de laatste decennia aan vele veranderingen onderhevig geweest.

De zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft zich steeds meer verplaatst van de instelling naar de samenleving. Dat kan ervoor zorgen dat deze mensen meer deel uit (blijven) maken van de maatschappij, maar het leidt ook tot allerlei wrijving en complexiteit in de hulpverlening aan deze mensen.


Hoe is het vanuit cliëntperspectief om te leven met een stigma? Hoe ziet herstel-ondersteunende zorg uit? Wat is een betaalbare methode in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek? Wat weten we van de behandeling en begeleiding van mensen die lijden aan chronische depressie of psychose? Hoe concrete gespreksvoering toe te passen rondom KOPP problematiek?


Deze en andere vragen staan centraal tijdens dit online-congres over het werken met psychische- en psychiatrische problematiek in de samenleving. De bijdragen van de sprekers worden exclusief voor deelnemers in de vorm van video colleges online gezet in een beveiligde en gebruikersvriendelijke leeromgeving.


Euregionaal Congresburo

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.
info@congresburo.com
0432057962
2, De Mandel, A, Maastricht, 6227CS