This course is expired

ReAttach Specialisatie Training

specialisatieconceptualisatiechronische pijnemotie regulatieemotiescopingcommunicatiemspmultiple sensory processinghechtingperformance

Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich bij de ReAttach Academy specialiseren in het werken met cliënten met complexe ontwikkelingsvragen.

495
6-72 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 495
Note :kosten verschillen per module

Professions

Diëtist
Date unknown
6 Points
ADAP
Ergotherapeut
Date unknown
6 Points
ADAP
Huidtherapeut
Date unknown
6 Points
ADAP
Logopedist
Date unknown
6 Points
ADAP
Oefentherapeut
Date unknown
6 Points
ADAP
Optometrist
Date unknown
6 Points
ADAP
Orthoptist
Date unknown
6 Points
ADAP
Podotherapeut
Date unknown
6 Points
ADAP
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
Date unknown
6 Points
ADAP
Radiodiagnostisch laborant
Date unknown
6 Points
ADAP
Radiotherapeutisch laborant
Date unknown
6 Points
ADAP
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
6 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
6 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
6 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
6 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
6 Points
NVvPO
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
72 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
72 Points
NIPK&J/NVO
Verpleegkundige
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
6 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
6 Points
V&VN
Description

Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich bij de ReAttach Academy specialiseren in het werken met cliënten met complexe ontwikkelingsvragen zoals autisme, neurorevalidatie, VG-sector lage niveaus en psychogeriatrie.


Modules:

  1. C.A.T. Specialisatie
  2. Conceptualisatie
  3. Chronische Pijn en Emotie Regulatie
  4. Coping
  5. Communicatie
  6. Multiple Sensory Processing
  7. Hechting
  8. Preformance


Let op: kosten en accreditatie kunnen per module verschillen.

ReAttach Academy BV

Stichting ReAttach Therapy International is een in Nederland opgerichte non-profit organisatie die de registratie en kwaliteit borgt van de gedragswetenschappers en paramedici die werkzaam zijn met de ReAttach interventie. ReAttach is een multimodale interventie, ontwikkeld vanuit de orthopedagogiek die internationaal wordt geimplementeerd in het Sociale Domein, de Basis GGZ en de specialistische GGZ. Naast de kwaliteitsbewaking organiseert Stichting ReAttach Therapy International jaarlijks een congres met een open karakter. De Stichting initieert verder onderzoek naar de methodiek en toepassingsmogelijkheden in brede zin en stimuleert studenten d.m.v. beurzen.
reattachfoundation@gmail.com
0455112171
2, Kerkplein, Voerendaal, 6367ER