Professions
Companies
count-province
342 Results
Orthopedagoog-generalist

Populair

course image
€ 749 04-04-2023

Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren

course image
€ 330 13-06-2023

Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

course image
€ 995 Fontys Paramedische Hogeschool 06-02-2024

Niet Pluis; dichterbij dan je denkt!

Uitgelicht

course image
€ 645 Het Oude Administratiegebouw 02-06-2023

Kinderbrein en Bewegen lichaamsgerichte bijscholing (post-HBO)

course image
€ 295 - 395 Hotel theater Figi 20-04-2023

Psychiatrie & Zwangerschap

E-Learning

course image
€ 320

Morele ontwikkeling

Webinar

course image
€ 99 Online 04-07-2023

Cultuursensitief werken

27 Mar
Mar
09:00

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
0-33
De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen.
€ 1195
Company Logo
27 Mar
Mar
09:30

TrainingenMetZorg

Physical course - single
Lokatie volgt nog, regio Utrecht
18
Wat doe je als een cliënt vage uitspraken heeft gedaan die zouden kunnen wijzen op misbruik of mishandeling of het zich in een hoge risicosituatie bevinden? Dan probeer je via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. Deze driedaagse training leert gedragswetenschappers deze gesprekken op methodische wijze te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren.
€ 1095
Company Logo
27 Mar
Mar
09:30

trainingmetzorg

Physical course - series
centrum utrecht
21
U krijgt via taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid over vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. De training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren.
€ 1095
Company Logo
27 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
Je leert gedragingen en de oorzaak verklaren vanuit de vertraagde ontwikkeling van de hechting, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de informatieverwerking bij autisme.
€ 310
27 Mar
Mar
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center
13-30
Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan het bespreken van de theorie, uitwisselen van eigen ervaringen, oefenen met het stappenplan, oefenen met een acteur, de theoriebespreking met reader en sheets, discussie over relevante onderwerpen en het oefenen van praktijksimulaties met acteurs.
€ 420
28 Mar
Mar
09:00

Karakter Academie

Physical course - single
Online
6-13
Leer werken met het cognitief gedragstherapeutisch protocol TRAP (Training in affectieve en interpersoonlijke Regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde Adolescenten - Protocol) voor de behandeling van jongeren tussen de 12 en 21 jaar die door meervoudige en interpersoonlijke traumatisering klachten hebben ontwikkeld.
€ 375
Company Logo
28 Mar
Mar
09:00

Leids Congres Bureau B.V.

Physical course - single
De Basiliek
0-5
‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch we denken.’ (Baart, 2017)
€ 345
Company Logo
28 Mar
Mar
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-43
In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die het CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, AVG-artsen en managers meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek.
€ 2150
28 Mar
Mar
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
RINO amsterdam
8
Kinderen met reken-problemen hebben onder andere moeite om sommen te automatiseren en rekenprocedures te onthouden. Bij psychologen en orthopedagogen groeit de behoefte aan theoretische kennis en praktische informatie.
€ 350
29 Mar
Mar
00:00

trainingmetzorg

Physical course - series
centrum utrecht
68
De leergang biedt kennis en vaardigheden om zelfstandig een diagnostisch traject uit te stippelen en af te nemen rondom plegers en (veronderstelde) slachtoffers van seksueel misbruik en de resultaten te vertalen in (be)handelingsplanning, risicotaxatie en risicomanagement.
€ 1695
Company Logo
29 Mar
Mar
09:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Nijmegen
3-15
In deze tweedaagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in de hechtingsstijlen
€ 415
30 Mar
Mar
09:30

Systeem Academie

Physical course - series
De Hofclub Utrecht
0-50
De specialistische cursus biedt theorie, ervaring, kennis, handvatten en het oefenen van een systeemgerichte blik vanuit diverse stromingen binnen de systeemtheorie waaronder de narratieve, structurele, contextuele en de hechtingsgerichte stromingen.
€ 1675