CME-Online / E-WISE Nederland

Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE Nederland dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

mail_outline info@e-wise.nl
place Janssoniuslaan 40. 3528 AJ Utrecht
Nascholingen
Online
€ 599 Cme-online 'een patiënt met een verstandelijke beperking op uw spreekuur'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In Nederland wonen en leven ongeveer 142.000 mensen met een verstandelijke beperking, van wie 68.000 mensen een...
Online
€ 599 Astma bij volwassenen
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Astma is een longaandoening die wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie op basis van een...
Online
€ 599 Interculturele palliatieve zorg
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De gemiddelde leeftijd van migranten in Nederland stijgt, het komt daardoor steeds vaker komt het voor dat niet-...
Online
€ 599 Cme-online 'amyotrofische laterale sclerose'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Er zijn vele neurologische ziektebeelden met een chronisch en degeneratief karakter, zoals Morbus Parkinson, Multiple...
Online
€ 599 Cme-online 'jeuk bij ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Jeuk is een complexe sensorische en emotionele gewaarwording, die leidt tot krabgedrag en tot een vicieuze jeuk-...
Online
€ 599 Advance care planning
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Palliatieve zorg is een wezenlijk onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Een proactieve benadering van klachten en...
Online
€ 599 Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Misselijkheid (nausea) en braken treden vaak, maar niet altijd, in combinatie met elkaar op. Deze symptomen doen zich...
Online
€ 599 Cme-online 'het syndroom van korsakov'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Het syndroom van Korsakov ontstaat vaak ten gevolge van langdurig en overmatig alcoholgebruik en daarmee gepaarde...
Online
€ 599 Cme-online 'hypertensie bij de alleroudsten - stand van zaken in bloeddrukbehandeling'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Goede behandeling van de snel groeiende groep oude en zeer oude hypertensiepatiënten, dus zonder klachten van de...
Online
€ 599 Cme-online 'parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Soms is de ziekte sterk progressief, waardoor een deel van de patiënten op relatief jonge leeftijd in...
Online
€ 599 Cme-online 'parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van...
Online
€ 599 Cme-online 'diarree in de palliatieve fase'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of...
Online
€ 599 Onderzoek van het bewegingsapparaat - deel 1: de wervelkolom
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Deze cursus heeft tot doel u vaardigheden aan te reiken om bij patiënten met klachten van het bewegingsapparaat...
Online
€ 599 Cme-online palliatieve sedatie
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In de laatste dagen voor het overlijden van een patiënt kunt u tot de conclusie komen dat er een indicatie voor...
Online
€ 599 Ontwikkelingsstoornissen - inleiding
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. ‘Dokter, heeft mijn man autisme of ADHD?’ is een voorbeeld van een ingewikkelde vraag zoals ze steeds vaker in de...
Online
€ 599 Rvp en aanverwante vaccinaties
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In deze cursus wordt aandacht besteed aan vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de influenzavaccinatie...
Online
€ 599 Het rode oog - diagnostiek en behandeling
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Een rood oog is een frequent voorkomende klacht in de huisartspraktijk. Een huisarts ziet in een normpraktijk twee tot...
Online
€ 599 Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Het stellen van de diagnose dementie lijkt gemakkelijk maar levert vaak problemen op voor de huisarts. Zeker als de...
Online
€ 599 Diagnostiek van verschillende vormen van dementie
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In deze cursus leert u de verschillende vormen van dementie kennen. U leert waarom het stellen van de diagnose dementie...
Online
€ 599 Overactieve blaas in de huisartsenpraktijk
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Plasklachten ten gevolge van een overactieve blaas (OAB) komen veel voor in de huisartspraktijk. Vaak wordt gedacht dat...
Online
€ 599 Exanthemateuze kinderziekten
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Voor veel ouders is huiduitslag en eventuele bijkomende koorts bij hun kind een reden om naar de huisarts toe te gaan....
Online
€ 599 Schouwen: wat komt erbij kijken?
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer...
Online
€ 599 Schouwen: de wet en het verpleeghuis
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Na het overlijden van een patiënt, dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer...
Online
€ 599 Valkuilen op de hap
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Het werken op de huisartsenpost (HAP) verschilt op een groot aantal punten van het werken in de eigen praktijk. Er...
Online
Gratis Cme-online 'juridische wegen voor een ontevreden patiënt'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Een ontevreden patiënt kan u zomaar overkomen. Zonder al te veel aanleiding kan een patiënt kritiek hebben op een...
Online
€ 599 Cme-online 'obstipatie bij ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten die op enigerlei wijze last hebben van...
Online
€ 599 Cme-online overdracht en tegenoverdracht in de arts-patiëntrelatie
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Een goede band en communicatie tussen arts en patiënt levert aantoonbaar positieve gezondheidseffecten op. Wanneer...
Online
€ 599 Piepende peuters - episodisch piepen bij kinderen onder de 6 jaar
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Ongeveer een op drie kinderen jonger dan 6 jaar presenteert zich op een of meerdere momenten bij de huisarts met...
Online
€ 599 Astma bij schoolkinderen
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De diagnose astma is een klinische diagnose. Deze diagnose kan gesteld worden bij herkenning van een karakteristiek...
Online
€ 599 Onderzoek van het bewegingsapparaat - deel 2: de bovenste extremiteit
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Deze cursus heeft tot doel u vaardigheden aan te reiken om bij patiënten met klachten van de bovenste extremiteit een...
Online
€ 599 Onderzoek van het bewegingsapparaat - deel 3: de onderste extremiteit
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Deze cursus heeft tot doel u vaardigheden aan te reiken om bij patiënten met klachten van de onderste extremiteit een...
Online
€ 599 Cme-online 'werken in de eerste lijn'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De meeste oudere mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook al ontstaan er ingewikkelde problemen als dementie, de...
Online
€ 599 Cme-online 'het prostaatcarcinoom'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Prostaatkanker komt veel voor. Jaarlijks wordt er in Nederland bij meer dan 10.000 mannen prostaakanker vastgesteld. In...
Online
€ 599 Cme-online 'depressie in het verpleeghuis'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Hoe vaak komt een depressie voor in het verpleeghuis? Onderzoeken suggereren dat een depressie voorkomt bij circa 15%...
Online
€ 599 Cme-online dossiervoering
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Iedere huisarts heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten...
Online
€ 599 Burn-out of toch een depressie?
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Langdurige stress kan een normale periode van het leven beslaan. Echter, wanneer deze stress chronisch wordt en er ook...
Online
€ 599 Cme-online 'longgeluiden'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De longen zijn goed in beeld te krijgen met röntgenonderzoek, en datzelfde geldt voor de pleuraholte met behulp van...
Online
€ 599 Leidinggeven binnen de praktijk
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Een leidinggevende stuurt op de bovenstroom: alles wat zichtbaar, tastbaar en helder is. Het zijn de concrete...
Online
€ 599 Cme-online 'visusproblemen bij ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Visusklachten bij ouderen worden niet goed onderkend. Volgens onderzoek van Sinoo et al. 6 spelen bij naar schatting 20-...
Online
€ 599 Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Mictieklachten komen bij mannen die ouder zijn dan 50 jaar veelvuldig voor. De klachten kunnen voor een groot deel...
Online
€ 599 Privacywet avg: wat moet en wat mag?
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’, van toepassing. Met...
Online
€ 599 Cme-online ‘osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.  In deze eerste cursus van het tweeluik over osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen ligt de nadruk...
Online
€ 599 Cme-online ‘osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In deze tweede cursus van het tweeluik osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen ligt de nadruk vooral op...
Online
€ 599 Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In veel organisaties vindt men het lastig of zelfs onmogelijk om elkaar aan te spreken op onacceptabel of ineffectief...
Online
€ 599 Cme-online 'pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Pijn is een onaangename sensorische of emotionele ervaring samenhangend met actuele of potentiële weefselbeschadiging...
Online
€ 599 Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In deze cursus worden de meest voorkomende non-melanocytaire huidkankers (basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom)...
Online
€ 599 Cme-online ‘cognitieve revalidatie na een beroerte'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Cognitieve revalidatie is binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een relatief nieuwe behandelvorm voor CVA-...
Online
€ 599 Cme-online 'persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Bij het ouder worden zijn er verschillende factoren die een stevig beroep doen op het vermogen tot acceptatie en...
Online
€ 599 Cme-online 'hardloopblessures'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Mensen lopen al sinds miljoenen jaren hard. Door stabilisatie, kracht en training zijn mensen steeds betere hardlopers...
Online
€ 599 Cme-online 'terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling...
Online
€ 599 Cme-online ‘hartfalen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Hartfalen is een neurohormonale ontregeling die samenhangt met de pompfunctie van het hart. Er zijn tal van verschijning...
Online
€ 599 Cme-online ‘een patiënt met een verstandelijke beperking op uw spreekuur’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Nu steeds meer mensen met een verstandelijke beperking in de wijk gaan wonen, krijgt de huisarts vaker te maken met...
Online
€ 599 Cme-online ‘palliatieve zorg bij dementie’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Dat palliatieve zorg ook voordelen biedt bij dementie, is niet bij iedereen bekend. Daarbij verstaan zorgverleners...
Online
€ 599 Cme-online 'suïcidaliteit: signaleren en interveniëren'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. ‘Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren’ helpt huisartsen meer greep te krijgen op het interventieproces bij...
Online
€ 599 Pijn bij kwetsbare ouderen
Pijn komt veel voor bij kwetsbare ouderen, en hindert hen in het alledaagse leven. Comorbiditeit zorgt voor extra complicaties en is een factor gebleken voor inadequate behandeling. Met name bijkomende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals...
Online
€ 599 Cme-online ‘seksueel overdraagbare aandoeningen’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Deze cursus gaat over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). In deze cursus kijken we onder andere aan de hand van...
Online
€ 599 Cme-online ‘nycturie’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. ’s Nachts één of meermalen uit bed opstaan om te plassen kan grote gevolgen hebben. Een onderbroken slaap door...
Online
€ 599 Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Binnen de verpleeghuiszorg wordt er weinig over intimiteit en seksualiteit gesproken, zelfs niet door goedopgeleide...
Online
€ 599 Cme-online ‘adequaat handelen bij scoliose'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In Nederland hebben circa 60.000 patiënten een bocht in de wervelkolom – en er komen per jaar zo’n 1.000 patiënten...
Online
€ 599 Cme-online ‘revalidatie na een heupfractuur’
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Oudere kwetsbare mensen vallen vaak en een van de ernstigste gevolgen is het breken van een heup. De typische heupfractu...
Online
€ 599 Cme-online 'blaaskatheters in het verpleeghuis'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Katheters worden in het verpleeghuis veel gebruikt. Katheters geven helaas ook veel problemen. In de dagelijkse...
Online
€ 599 Cme-online 'kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In de laatste levensfase zijn symptomen als vermoeidheid, anorexie, gewichtsverlies en dehydratie bijna altijd aanwezig...
Online
€ 599 Cme-online 'omgaan met antistolling - beleid en risico’s'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Antistollingstherapie past men in het algemeen toe ter behandeling en voorkoming van veneuze en arteriële trombose....
Online
Gratis Cme-online 'medicatie bij nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
De apotheker is erkend als behandelaar van de patiënt. Een belangrijke taak van de apotheker is de medicatiebewaking, in de breedste zin van het woord. Een lacune in deze bewaking is dat de apotheker vaak niet op de hoogte is van indicaties...
Online
Gratis Cme-online 'cvrm: nieuwe nhg standaard 2019', cursus voor apothekers
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen zijn HVZ zelfs doodsoorzaak nummer 1. In 2017 stierven in Nederland ongeveer 38.000 mensen aan HVZ; dat is 25% van alle sterfgevallen. Nederlandse...
Online
€ 599 Cme-online 'het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. U heeft over het algemeen wel enige ervaring met het beoordelen van ECG’s. Het is een snel, veilig en niet belastend...
Online
€ 599 Cme-online 'afweer en weerstand in de arts-patiëntrelatie'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Een patiënt die klaagt maar ook al uw adviezen afwijst, een patiënt die de ernst van zijn ziekte bagatelliseert en...
Online
Gratis Cme-online 'leidinggeven aan uw team', cursus voor apothekers
We gaan in deze cursus in op het vak van leidinggevende en de rol die daarbij hoort. Wat wordt er van u verwacht? Op welke manier geeft u sturing en waarom? Welke stijlen van leidinggeven zijn er? Wat is het belang van heldere verwachtingen...
Online
€ 599 Cme-online 'autorijden en dementie'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Autorijden is voor veel mensen belangrijk. Het symboliseert volwassenheid, geeft vrijheid en onafhankelijkheid. Wanneer...
Online
€ 599 Cme-online 'bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – deel 1'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De zorg voor verpleeghuispatiënten met ernstig hersenletsel en persisterende bewustzijnsstoornissen is ingewikkeld....
Online
€ 599 Cme-online ‘ileus in de palliatieve fase'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase. In de thuissituatie moet hij of...
Online
€ 599 Cme-online 'eczeem bij de geriatrische patiënt'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De verouderde huid gaat vaak gepaard met jeukende en eczemateuze huidaandoeningen.  Bij ouderen kan het moeilijk...
Online
€ 599 Cme-online 'medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Voordat de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod komt, wordt eerst ingegaan op de...
Online
Gratis Cme-online 'optimale farmacotherapie bij de ziekte van parkinson', cursus voor apothekers
De ziekte van Parkinson is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening. Het risico op de ziekte van Parkinson neemt toe. De aandoening ontwikkelt zich vooral op oudere leeftijd (ongeveer 80% van de patiënten...
Online
€ 599 Cme-online 'huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In deze cursus worden de meest voorkomende melanocytaire (veelal gepigmenteerde) huidafwijkingen besproken, inclusief...
Online
€ 599 Cme-online 'bewustzijnsstoornissen bij hersenletsel – deel 2'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De zorg voor verpleeghuispatiënten met ernstig hersenletsel en persisterende bewustzijnsstoornissen is ingewikkeld....
Online
€ 599 Cme-online 'overactieve blaas bij ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Plasklachten ten gevolge van een overactieve blaas (OAB) komen veel voor. Vaak wordt gedacht dat OAB is een aandoening...
Online
€ 599 Cme-online 'geriatrische gynaecologische problematiek'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Gynaecologische problemen maken maar een klein deel uit van de medische problemen die zich bij oudere vrouwen kunnen...
Online
Gratis Cme-online 'medicatieveiligheid', cursus voor apothekers
In deze cursus leert de apotheker over de basis van medicatieboordeling - medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Belangrijke Nederlandse onderzoeken, zoals de HARM en IPCI-...
Online
Gratis Cme-online 'ehealth en de apotheek: klaar voor de toekomst?', cursus voor apothekers
Voor veel zorgprofessionals is het (nog) niet duidelijk wat eHealth inhoudt en hoe eHealth gebruikt kan worden in de praktijk. Dit komt vooral omdat eHealth verschillende onderwerpen omvat. Zo kan eHealth gericht zijn op verbetering van de...
Online
Gratis Cme-online 'reizigersziekten deel 1: vaccinaties', cursus voor apothekers
Gezondheid en preventie spelen een belangrijke rol bij de reisbeleving van reizigers. De informatie over malaria-profylaxe, vaccinatiebeleid en gezondheidsrisico’s kan de reiziger tegenwoordig op meerdere plaatsen verkrijgen. Van de apotheek...
Online
Gratis Cme-online 'antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen', cursus voor apothekers
Deze cursus vormt een algemene introductie op de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’. In het vervolg van deze reeks zullen stapsgewijs enkele deelonderwerpen met betrekking tot antidepressiva aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan de...
Online
Gratis Cme-online 'bijwerkingen in de praktijk', cursus voor apothekers
Werking en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel bijwerkingen zijn bekend en opgenomen in de officiële productinformatie van het betreffende middel. De productinformatie is echter gebaseerd op resultaten...
Online
€ 599 Cme-online 'wat zegt u? – hoorzorg bij ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Slechthorendheid is een vermoeiende handicap. Omdat van slechthorenden een grotere inspanning wordt vereist bij...
Online
€ 599 Cme-online 'ontwikkelingsstoornissen - deel 2: adhd'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. ADHD is een van de bekendste en - helaas - ook een van de meest controversiële psychiatrische stoornissen. Voor...
Online
€ 599 Cme-online 'ontwikkelingsstoornissen - deel 3: autismespectrumstoornissen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Waar moet u als huisarts beginnen als autismespectrumstoornissen (ASS) aan de orde komen? Wat is uw rol in de vroegsigna...
Online
Gratis Cme-online 'oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekers
Kanker is een verzamelnaam voor een groep van ziekten die worden aangeduid met de term 'nieuwvormingen'. Er is één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen, waardoor een gezwel of tumor ontstaat. Er zijn zowel goedaardi...
Online
Gratis Cme-online 'urineweginfecties', cursus voor apothekers
Acute urineweginfecties zijn na luchtweginfecties de meest voorkomende infecties. Urineweginfecties (UWI’s) zijn de meest voorkomende oorzaak van nosocomiale infecties oftewel ziekenhuisinfecties. Vooral vrouwen worden hierdoor getroffen en...
Online
Gratis Cme-online 'effectief communiceren voor het apotheekteam', cursus voor apothekers
Hoe effectief is uw communicatie eigenlijk? Wanneer we kijken naar hoe ongelooflijk veel er door ieder van ons gecommuniceerd wordt op een dag, durven we de aanname wel te maken dat het overgrote deel van de communicatie goed verloopt. Wanneer we...
Online
€ 599 Cme-online 'voedingssondes en sondevoeding'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Sondevoeding krijgt weinig aandacht in de artsenopleiding. Het inbrengen van sondes en toedienen van sondevoeding wordt...
Online
Gratis Cme-online 'epilepsie - soorten en behandeling', cursus voor apothekers
Epilepsie is een van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij herhaaldelijk insulten (epileptische aanvallen) optreden. Er zijn veel verschillende vormen van epileptische...
Online
€ 599 Cme-online 'het rode oog bij ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Visusproblemen bij ouderen komen veel voor en zijn een onderschat probleem. Van de naar schatting 300.000 blinden en...
Online
€ 599 Cme-online 'valangst na heupfractuur'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. U wordt in deze cursus meegenomen in het klinisch redeneerproces bij de casus van mevrouw Smit. Zij is gevallen en...
Online
Gratis Cme-online 'bipolaire stoornissen: streven naar stabiliteit', cursus voor apothekers
Deze cursus behandelt verschillende aspecten van de bipolaire stoornis. De bipolaire stoornis is circa 400 voor Christus al beschreven. De term manisch-depressief bedacht Kraepelin in 1921; de term bipolair gebruikte Karl Kleist voor het eerst,...
Online
Gratis Cme-online 'medicatiebeoordeling in de praktijk', cursus voor apothekers
In deze cursus leert de apotheker het uitvoeren van medicatiebeoordelingen bij een aantal oefen- / proefpatiënten. Het oefenen van de medicatiebeoordeling draagt bij aan meer inhoudelijke kennis en een betere kwaliteit van het doen van medicatieb...
Online
Gratis Cme-online 'omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekers
Antistollingstherapie past men in het algemeen toe ter behandeling en voorkoming van veneuze en arteriële trombose. Antistolling wordt vaak beschouwd als een moeilijk onderwerp. Vragen die de apotheker in de praktijk tegenkomt: In welke...
Online
Gratis Cme-online 'communicatieknelpunten bij medicatiebeoordeling', cursus voor apothekers
Medicatiebeoordeling vereist een goede afstemming met de patiënt, diens mantelzorgers en de voorschrijver(s). In deze weblecture presenteert docent drs. Menno van Woerkom aan de hand van een powerpointpresentatie de leerstof. Per communicatiek...
Online
€ 599 Cme-online 'zwangerschapsafbreking'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In het jaarlijkse inspectierapport is te lezen dat 55% van de vrouwen met een verzoek tot zwangerschapsafbreking zich...
Online
€ 599 Cme-online 'bijwerkingen: denkt ú eraan?
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Werking en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel bijwerkingen zijn bekend en...
Online
€ 599 Cme-online ‘morbide obesitas en bariatrie'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Overgewicht komt vaker voor...
Online
Gratis Cme-online 'prostaatcarcinoom: beloop en behandeling', cursus voor apothekers
Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen: 10% van de mannen krijgt deze ziekte voor hun tachtigste levensjaar. Vanaf het vijftigste levensjaar neemt de incidentie toe. In 2018 is bij ruim 12.000 mannen een prostaatcarcin...
Online
Gratis Cme-online 'bariatrische chirurgie en morbide obesitas', cursus voor apothekers
Wereldwijd neemt het aantal mensen met obesitas toe. Ook in Nederland is deze trend zichtbaar. Apothekers zullen daarom steeds vaker te maken krijgen met zwaarlijvige patiënten. Ook kiezen steeds meer patiënten met morbide obesitas voor een...
Online
Gratis Cme-online 'allergische en niet-allergische rinitis', cursus voor apothekers
De klachten verstopte neus, een loopneus, jeuk in de neus, of niezen betreffen bijna altijd een rinitis, die een allergische (‘hooikoorts’) of niet-allergische oorzaak kan hebben. Wereldwijd beschouwt men allergische rinitis (AR) als een...
Online
Gratis Cme-online 'interacties tussen voeding en geneesmiddelen', cursus voor apothekers
Deze cursus gaat in op de mogelijke effecten van voeding op het gedrag van geneesmiddelen en daarmee op hun werking en bijwerkingen. Daarnaast komt de omgekeerde situatie aan bod: de effecten van geneesmiddelen en medicatie op het gedrag van...
Online
€ 599 Cme-online ‘toeval of niet: inzicht in epilepsie'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Epilepsie behoort tot de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. De vorm van de aanvallen verschilt....
Online
€ 599 Cme-online ‘medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Medicatieveiligheid is een tienkoppig monster dat gevoed wordt door zowel het handelen van zorgmedewerkers, onder wie...
Online
Gratis Cme-online 'jaarrekening lezen en begrijpen', cursus voor apothekers
Als zelfstandig gevestigd apotheker komt u in aanraking met jaarcijfers: inkomsten en uitgaven. Deze cijfers worden uiteindelijk vertaald in een jaarrekening. Als u het overzicht over uw financiële situatie wilt houden, zult u uw administratie...
Online
Gratis Cme-online 'mfb's voor optimale farmacotherapie', cursus voor apothekers
Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de...
Online
Gratis Cme-online 'geneesmiddelen en valrisico bij ouderen', cursus voor apothekers
Vallen komt vaak voor bij ouderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames en mortaliteit. Toch is sinds het verschijnen van het HARM-onderzoek het aantal ziekenhuisopnames wegens fracturen als...
Online
Gratis Cme-online 'geneesmiddelen bij dialysepatiënten', cursus voor apothekers
Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen. Bovendien komen medicatiefouten veel bij hen voor, zo is uit onderzoek gebleken. Daarnaast kan dialyse de farmacokinetiek van geneesmiddelen beïnvloeden en op die manier effect hebben op de...
Online
Gratis Cme-online 'aandacht voor adhd', cursus voor apothekers
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder; aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis) is al geruime tijd onderwerp van publiek debat. Ieder heeft er zo zijn mening over. Is het echt een ziekte of is het meer een omschrijving van een bepaald...
Online
Gratis Cme-online 'misselijkheid en braken in de terminale fase', cursus voor apothekers
Als openbaar apotheker levert u niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kunt u in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. U kunt adequaat reageren bij mogelijke interacties of overdoseringen, indien u op de...
Online
€ 599 Cme-online 'kindermishandeling'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je...
Online
€ 599 Cme-online 'neurologische problematiek in de palliatieve fase'
Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij...
Online
Gratis Cme-online 'geneesmiddelen en verkeersdeelname', cursus voor apothekers
In deze cursus krijgt u een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar op het gebied van geneesmiddelen met een effect op het reactievermogen en deelname aan het verkeer. Bestuurders mogen nooit autorijden als ze daar redelijkerwijs...
Online
€ 599 Cme-online 'de acute patiënt in de verpleeghuissetting'
Spoedeisende patiënten vormen voor artsen in de verpleeghuissetting vaak een lastige doelgroep. Kennis en ervaring zijn meestal beperkt waardoor u zich als arts onzeker kunt voelen. In deze cursus maakt u kennis met een benaderingsconcept, de...
Online
Gratis Cme-online 'medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen', cursus voor apothekers
Leverfunctiestoornissen komen vaak voor. Ongemerkt kunnen er veel patiënten in de apotheek zijn die hiermee te maken hebben. Ook komt het geregeld voor dat een patiënt een contra-indicatie ‘leverfunctiestoornis’ heeft, maar weet u eigenlijk...
Online
Gratis Cme-online 'antidepressiva onder de loep: effectiviteit', cursus voor apothekers
Welkom bij deze cursus ‘Antidepressiva onder de loep: effectiviteit’. Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen’. In deze en andere verdiepingscursussen zal...
Online
Gratis Cme-online 'medicatiebegeleiding bij chronische nierschade', cursus voor apothekers
Laboratoriumwaarden zijn voor de openbaar apotheker steeds belangijker geworden, zowel voor de medicatiebewaking als voor de medicatiebegeleiding van de patiënt. Aan de hand van deze waarden kunt u bij de medicatiebewaking de farmacotherapie...
Online
Gratis Cme-online 'arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht en de wab', cursus voor apothekers
Als apotheker heeft u zonder meer te maken met personeel. U heeft een aantal assistentes in dienst en misschien ook wel een of meerdere apothekers of ander personeel. De relatie met uw medewerkers wordt sterk gereguleerd door de wet en door de...
Online
€ 599 Cme-online 'geriatrische copd-revalidatie'
COPD is een chronische, meestal progressieve aandoening van de luchtwegen die gepaard gaat met een hoge ziektelast, zorgkosten en mortaliteit. COPD is bovendien wereldwijd en ook in Nederland een groeiend probleem met stijgende morbiditeits- en...
Online
€ 599 Cme-online 'cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen'
Spasticiteit wordt aangeduid als een verhoogde spierspanning onder invloed van (snelle) rek, meestal als gevolg van disfunctioneren van een deel van de corticobulbaire of corticospinale banen als gevolg van trauma van de capsula interna; in...
Online
Gratis Cme-online 'diabetes mellitus type 1', cursus voor apothekers
Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis die wordt gekenmerkt door hyperglykemie veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline. Diabetes mellitus wordt geclassificeerd op basis van etiologie. De belangrijkste soorten zijn...
Online
Gratis Cme-online 'behandeling en preventie van het herseninfarct', cursus voor apothekers
De medicamenteuze behandeling van het herseninfarct heeft de laatste 30 jaar een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Vóór die tijd werden acetylsalicylzuur en orale antistolling op geheel empirische gronden voorgeschreven, vooral voor de...
Online
Gratis Cme-online 'polyfarmacie bij ouderen: herziening mdr 2019', cursus voor apothekers
Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied voor u als apotheker. In september 2019 is de module Medicatiebeoordeling van de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen herzien. In deze cursus komt dit uitgebreid aan de orde.In de...
Online
Gratis Cme-online 'dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen', cursus voor apothekers
In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod. De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische...
Online
€ 599 Cme-online 'depressie bij kinderen en jeugdigen'
Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen en met name jongeren. Bij kinderen is depressie relatief zeldzaam met prevalentiecijfers van 0,4% tot 2,5%. Vanaf de puberteit gaan de prevalentiecijfers richting die van volwassenen en...
Online
€ 599 Cme-online ‘sarcopenie – diagnose en behandeling'
Sarcopenie komt bij ongeveer 20% van de oudere bevolking voor. Dit blijft vaak onopgemerkt, vooral wanneer het BMI gelijk blijft of zelfs toeneemt. Spiermassa is een voorspeller gebleken van aspecten als fysiek functioneren, ADL-afhankelijkheid,...
Online
Gratis Cme-online 'antibiotica: de strijd tegen resistentie', cursus voor apothekers
Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Binnen Nederland is antibioticaresistentie een relatief beperkt probleem omdat over het algemeen zeer omzichtig wordt omgesprongen met antibiotica. Waakzaamheid blijft echter geboden. In...
Online
Gratis Cme-online 'geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping', cursus voor apothekers
In 2008 verschenen de resultaten van het HARM-onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar was. Bij 15% van deze opnames waren gastro-intestinale bloedingen de reden tot...
Online
€ 599 Cme-online ‘farmacogenetica - heeft u uw dna-paspoort al?'
Farmacogenetica is DNA-onderzoek dat wordt uitgevoerd ter verklaring / voorspelling van de reactie op geneesmiddelen. Veel patiënten ondervinden bijwerkingen op medicatie (5-7% van de ziekenhuisopnames wordt hierdoor veroorzaakt) of ondervinden...
Online
Gratis Cme-online 'optimale zorg bij copd', cursus voor apothekers
Omschrijving: Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe...
Online
Gratis Cme-online 'bacteriële huidinfectie: van krentenbaard tot furunkel', cursus voor apothekers
De huid is het grootste orgaan van het lichaam. De huid beslaat bij een volwassene een oppervlakte van 1,5-2 m2 en weegt (inclusief onderhuids bindweefsel) 15-20 kg. De huid beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf (schadelijke stoffen,...
Online
Gratis Cme-online 'geneesmiddelinteracties met risico op maagschade', cursus voor apothekers
In 2008 verschenen de resultaten van het HARM-onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar was. Bij 15% van deze opnames waren gastro-intestinale bloedingen de reden tot...
Online
Gratis Cme-online 'beloop en behandeling van hiv', cursus voor apothekers
Deze cursus behandelt het humane immuundeficiëntievirus (hiv), de veroorzaker van het acquired immune deficiency syndrome (aids). Het behandelen van hiv-geïnfecteerde patiënten gebeurt in Nederland voornamelijk door internist-infectiologen,...
Online
Gratis Cme-online 'de schildklier: de hypergevoelige dirigent', cursus voor apothekers
De schildklier heeft invloed op bijna alle lichaamsfuncties. Daarom zijn de klachten bij een schildklierfunctiestoornis zeer divers. Veel mensen met zo’n stoornis kunnen met (maar soms ook zonder) medicijnen uitstekend functioneren. In Nederland...
Online
Gratis Cme-online 'cardiovasculair risicomanagement', cursus voor apothekers
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen zijn HVZ zelfs doodsoorzaak nummer 1. In 2018 stierven in Nederland bijna 38.000 mensen aan HVZ; dat is 25% van alle sterfgevallen. Nederlandse...
Online
Gratis Cme-online 'hormonale anticonceptie', cursus voor apothekers
Onder anticonceptie worden alle middelen en methoden verstaan die het doel hebben bevruchting van een eicel of innesteling van een bevruchte eicel te voorkomen. In deze cursus worden alleen de hormonale anticonceptiemiddelen behandeld. Het...
Online
Gratis Cme-online 'anemie bij ouderen', cursus voor apothekers
In deze cursus komen eerst enkele algemene aspecten van anemie aan de orde, zoals de definitie, epidemiologie, klachten en symptomen. De verschillende vormen van anemie en hun ontstaanswijze worden besproken, waarbij de nadruk ligt op de vormen...
Online
Gratis Cme-online 'diabetes mellitus type 2', cursus voor apothekers
Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarvan de prevalentie wereldwijd zeer snel toeneemt. Vooral in Azië is de toename van het aantal bekende diabetespatiënten enorm. De WHO spreekt zelfs van een pandemie van DM2. Dat de bevolking...
Online
Gratis Cme-online 'wetgeving in de apotheek', cursus voor apothekers
De Geneesmiddelenwet, de Opiumwet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big), de WGBO (bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek), de Wet Kwaliteit...
Online
Gratis Cme-online 'overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?'
Stress wordt door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de belangrijkste epidemie van de 21e eeuw genoemd. Stress ligt aan de basis van overspannenheid en burn-out. Overspannenheid en burn-out worden veel gezien in de huisartsenpraktijk evenals...
Online
Gratis Cme-online - 'opioïden en de behandeling van pijn'
Het opioïdgebruik is de laatste paar jaar flink gestegen. Met name huisartsen schrijven meer opioïden voor. Tussen 2005 en 2015 is het opioïdgebruik in Nederland verzesvoudigd. Hierbij is vooral het voorschrijven bij niet-maligne aandoeningen...
Online
€ 599 Online nascholen via cme-online
De cursussen in ons pakket sluiten zoveel mogelijk aan bij uw praktijksituatie. Het cursusmateriaal wordt ontwikkeld in samenwerking met  gerenommeerde professionals uit de wetenschap en de praktijk. Het cursusmateriaal wordt jaar in...
Online
Gratis Eczeem: medicatie en adviezen - cursus voor apothekers
Eczeem is een veelvoorkomende huidaandoening, vooral bij kinderen: ongeveer bij 1 op de 5 kinderen komt het voor. Er zijn verschillende vormen van eczeem. De meest voorkomende vorm van eczeem is constitutioneel eczeem (CE), ook wel atopisch...
Online
€ 699 Cme-online ‘het prostaatcarcinoom'
Prostaatkanker komt veel voor. Jaarlijks wordt er in Nederland bij meer dan 12.000 mannen prostaakanker vastgesteld. In meer dan 70% van de gevallen gaat het om mannen ouder dan 65 jaar; de incidentie van het prostaatcarcinoom neemt duidelijk toe...
Online
Gratis Medicatie bij nierfunctiestoornissen - cursus voor apothekers
Een belangrijke taak van de apotheker is de medicatiebewaking, in de breedste zin van het woord. Een goede uitwisseling van gegevens is daarbij van groot belang, maar voldoet nog niet altijd aan de eisen die apothekers daaraan stellen. Bepaalde...
Online
Gratis Opioïden: verslavingsrisico en medicatieveiligheid - cursus voor apothekers
In deze cursus worden de verslavingsrisico’s van zware pijnstillers en het herkennen daarvan besproken, evenals de fysiologische afhankelijkheid. Welke rol kunt u als apotheker spelen bij de medicatieveiligheid en begeleiding van patiënten die...
Online
Gratis Farmacogenetica: van basis naar verdieping - cursus voor apothekers
Farmacogenetica. Hoe zat dat ook alweer? In deze cursus frissen we de kennis uit de vorige e-learning Farmacogenetica - heeft u uw DNA-paspoort al? op en nemen we u verder mee in de ontwikkelingen op dit boeiende vakgebied. ...
Online
Gratis Valkuilen van medicatiegebruik bij ouderen - cursus voor apothekers
Ouderen hebben vaker problemen met medicatiegebruik dan jongeren. Hiervoor zijn een aantal oorzaken bekend. In de eerste plaats kan de farmacokinetiek veranderen in het proces van ouder worden. Hierdoor is er sprake van een smallere therapeutisch...
Online
Gratis Farmacogenetica: heeft u uw dna-paspoort al? - cursus voor apothekers
In het opkomende veld van de farmacogenetica staat de apotheker centraal. Het farmacogenetisch DNA-paspoort vormt daarbij een belangrijke tool voor het bieden van therapie op maat. Farmacogenetica is DNA-onderzoek dat wordt uitgevoer...
Online
Gratis Reizigersziekten: muggen en infectieziekten - cursus voor apothekers
Gezondheid en preventie spelen een belangrijke rol bij de reisbeleving van reizigers. De informatie over malaria-profylaxe, vaccinatiebeleid en gezondheidsrisico’s kan de reiziger tegenwoordig op meerdere plaatsen verkrijgen. Van de apotheek...
Online
Gratis Antidepressiva onder de loep: switchen en afbouwen - cursus voor apothekers
Tijdens het doorlopen van de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’ zult u uitgebreid de mogelijkheid krijgen om uw inzichten met betrekking tot antidepressiva en depressieve stemmingsstoornissen te toetsen aan de klinische praktijk. Elk...
Online
Gratis Infectiepreventie en antibioticabeleid
Resistentie tegen antibiotica wordt gezien als een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Ook in de langdurige zorg vraagt dit om een verankerde structuur van hygiëne en infectiepreventie binnen de organisatie en een verantwoor...
Online
Gratis Hoofdtrauma
Hoofdtrauma is een uitgebreid begrip. Een val op het hoofd, een botsing op het sportveld, een auto-ongeval, een val van de commode, een oudere die struikelt en op het hoofd valt: het valt allemaal onder de noemer hoofdtrauma. In het verleden werd...
Online
Gratis Interdisciplinaire patiëntbespreking grz-copd
Het zorgpad GRZ-COPD is een wetenschappelijk bewezen revalidatieprogramma dat de gezondheidsstatus van oudere patiënten met COPD verbetert en het aantal nieuwe longaanvallen vermindert. Het zorgpad GRZ-COPD richt zich op een brede, patiëntgeori...
Online
Gratis Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen
Mictieklachten komen bij mannen die ouder zijn dan 50 jaar veelvuldig voor. De klachten kunnen voor een groot deel verklaard worden door de optredende prostaathyperplasie en de daarmee samenhangende blaasuitgangsobstructie. Echter, de gedachte...