NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

mail_outline r.mimpen@nhg.org
place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT
Nascholingen
01-11
€ 9,500 Kaderopleiding palliatieve zorg 2021-2022
Palliatieve zorg is gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en families die te maken hebben met de problemen rond een levensbedreigende ziekte; palliatieve zorg voorkomt en verzacht het lijden door middel van vroege...
01-01
€ 34 Pin 22-10 cardiovasculair risicomanagement
Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019). Cardiovasculair risicomanagement is individueel...
01-01
€ 34 Pin 22-10 cardiovasculair risicomanagement
Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019). Cardiovasculair risicomanagement is individueel...
08-07
€ 49 Pin 20/10 dilemma's in de spoedzorg
Deze PIN is het resultaat van de prijsvraag die we eind 2016 hebben uitgeschreven onder PIN-abonnees. We vroegen u om casuïstiek in te leveren over spoedgevallen in de huisartsenpraktijk die geschikt waren om uit te werken tot een onderdeel van...
08-07
€ 25 Pin 21-1a verdachte huidafwijkingen - stap voor stap
Alertheid is geboden bij verdachte huidplekjes, aangezien de incidentie van huidkanker elk jaar stijgt. Deze PIN is de eerste van twee delen (1a en 1b) van de nascholing gebaseerd op de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen.  
08-07
€ 25 Pin 21-1b verdachte huidafwijkingen - in de praktijk
De tweede module van de PIN Verdachte huidafwijkingen in de praktijk brengt de uitvoering van de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen in beeld aan de hand van vier patiënten met een verdachte huidafwijking. De tweede module van de PIN...
08-07
€ 49 Pin 21/02 duizeligheid
‘Hi was verduselt so sere, dat hi op sine bene niet en konde staen’ (Jacob van Maerlant - Merlijns boek, 1261). Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Duizeligheid (juli 2017).
08-07
€ 49 Pin 21/03 incidenten en klachten
Patiëntenveiligheid vergt dat u luistert naar klachten en leert van incidenten en bijna-incidenten. Het is raadzaam om klachten, incidenten en bijna-incidenten in de huisartsenpraktijk te melden, omdat ze u op het spoor kunnen brengen van...
08-07
€ 25 Pin 21/04a artritis
Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Artritis (november 2017).
08-07
€ 25 Pin 21-4b rood oog en oogtrauma
"Een rood oog gaat meestal vanzelf over, maar soms is acute verwijzing nodig om visusvermindering te voorkomen."  Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Rood oog en oogtrauma (december 2017).
08-07
€ 49 Pin 21/07 amenorroe
Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Amenorroe (maart 2018). Na het doornemen van deze PIN:  kunt u op basis van de anamnese onderscheid maken tussen primaire en secundaire amenorroe en uw beleid daarop afstemmen; weet u...
08-07
€ 49 Pin 21/06 huisartsenspreekuur
Deze PIN geeft toelichting over verschillende NHG-Behandelrichtlijnen en -Standaarden aan de hand van zes patiëntenverhalen. De PIN gaat over: Koortslip (herpes labialis), Aften, Misselijkheid en braken door gastro-enteritis, Alopecia, Hordeolum...
08-07
€ 49 Pin 21-9 chronische nierschade
Hierbij wordt ingegaan op het stellen van de diagnose bij verminderde nierfunctie en / of verhoogde albuminurie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het beleid bij chronische nierschade, de verschillende stadia en hoe u patiënten in de...
08-07
€ 49 Pin 21-8 palliatieve zorg
Deze PIN is gebaseerd op het NHG-boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk (Wanrooij e.a., 2017). Na het doornemen van deze PIN: -kunt u symptomen van dyspnoe verlichten in de palliatieve fase -kunt u symptomen van misselijkheid en...
08-07
€ 49 Pin 21-10 allergische en niet-allergische rinitis
Na het doornemen van deze PIN weet u: wanneer u aan patiënten met allergische of niet-allergische rinitis medicatie voorschrijft; welke medicatie is aangewezen; of u de diagnose allergische rinitis zonder aanvullend onderzoek kunt...
08-07
Gratis Pin 22-1 samenwerken aan gezondheid in de wijk
Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk (september 2018). De volgende onderwerpen komen aan bod: preventie en leefstijladvisering in de huisartsenpraktijk de invloed van sociaal-maatschappe...
08-07
€ 35 Pin 22-2 diabetes mellitus type 2
Aan de hand van praktische casuïstiek behandelt de E-learning diagnostiek en beleid bij Diabetes mellitus type 2. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (juli 2018). Waarom deze E-learning? 2...
08-07
€ 35 Pin 22-3 overspannen en burn-out
Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Overspanning en burn-out(2018). Werkgerelateerde problematiek, samenwerking met de bedrijfsarts en diens rol komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast gaat de e-learning in op burn-out bij de huisarts...
08-07
€ 17 Pin 20/03b kinderen met koorts: in de praktijk
De herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts is in november 2016 uitgekomen. Test aan de hand van drie casus uw kennis over de herziene standaard en over infectieziekten bij kinderen. U krijgt na afloop feedback.
08-07
€ 17 Pin 19/10a nhg-behandelrichtlijnen menstruatie-uitstel en dermatitis perioralis
In het verleden heeft het NHG een groot aantal Farmacotherapeutische Richtlijnen (FTR'en) gepubliceerd waarin u als huisarts aanbevelingen kon vinden over de behandeling van patiënten met alledaagse en minder alledaagse aandoeningen. Doordat...
08-07
€ 35 Pin 22-4 huisartsenspreekuur
De PIN Huisartsenspreekuur behandelt aan de hand van casuïstiek en een kennisquiz vijf NHG-Behandelrichtlijnen over onderwerpen die kunnen voorkomen op uw spreekuur: Waterpokken, Zonneallergie, Gordelroos, Fenomeen van Raynaud en Perniones...
08-07
€ 35 Pin 22-5 medische besliskunde
Medische besliskunde is geen eenvoudig onderwerp, maar als huisarts kunt u er niet omheen. Zonder er steeds van bewust te zijn, gebruikt u basale besliskundige principes bij veel beslissingen. Deze PIN maakt dit beslisproces expliciet. Aan de...
08-07
€ 34 Pin 22-6 otitis media effusie [ome]
Otitis media met effusie is een regelmatig voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Hoe stelt u de diagnose? Wat is doorgaans het beloop? Wanneer verwijst u, en wanneer is een ingreep zinvol?
08-07
€ 34 Pin 22-7 persoonsgerichte farmacotherapie
Medicatie aanpassen voor patiënten is niet eenvoudig. Om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren kijkt u naar de persoonlijke kenmerken van een individuele patiënt. Na het doornemen van deze PIN: is uw kennis opgefrist over de farmacokineti...
08-07
€ 34 Pin 22-8 angst en depressie
Deze PIN is gebaseerd op de geactualiseerde NHG-Standaard Angst (2019) en de geactualiseerde NHG-Standaard Depressie (2019). Aan de hand van casuïstiek neemt u de wijzigingen uit deze standaarden door. Na het doornemen van deze PIN:  is...
08-07
€ 35 Pin 22-9 acute psychiatrie
Deze e-learning is gebaseerd op diverse NHG-Standaarden, ggz-richtlijnen (de zogeheten Generieke modules) en handboeken psychiatrie. Over acute psychiatrie bestaat geen aparte NHG-Standaard. Wel komen acute situaties beknopt aan bod in een aantal...
08-07
Gratis Pin 23-1 polyfarmacie bij ouderen
Bij polyfarmacie is een vaste jaarlijkse medicatiebeoordeling niet altijd nodig. Deze PIN is gemaakt naar aanleiding van de herziene Module Medicatiebeoordeling (september 2019) die hoort bij de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij...
08-07
Gratis Nhg e-learning suïcidepreventie in de huisartspraktijk
Na het voltooien van deze e-learning van 1 uur: bent u op de hoogte van de statistiek van suïcide en suïcidepogingen in Nederland weet u wanneer het geïndiceerd is om naar suïcidegedachten te vragen weet u hoe u in...
08-07
€ 35 Pin 23-2 voeding
Na het doornemen van deze PIN: kent u de voedingsadviezen uit de Richtlijnen goede voeding; weet u hoe u succes kunt behalen met leefstijlinterventies; kunt u algemene voedingsadviezen geven bij hypertensie, kinderen met obesitas en...
08-07
€ 35 Pin 23-3 complexe zorg
Complexe zorg vraagt om meer dan een ziektegerichte aanpak. Vooral de context van de patiënt bepaalt de complexiteit. Uiteindelijk is het doel van de zorg het verbeteren van het algehele welzijn van de patiënt. De wensen, behoeften en...
08-07
Gratis Pin 23- 4b stoppen met roken
Na het doornemen van deze PIN: weet u wat derdehands rook is kent u de gevolgen van blootstelling aan rook weet u wanneer u een motivatieverhogende interventie kunt inzetten kent u de indicaties en contra-indicaties voor medicamenteuze...
08-07
€ 88 Caspir online
CASPIR online is een digitale nascholing die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learningmodule volgt u in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en bestaat uit 12 casussen verdeeld over...
08-07
€ 25 Pin 23-4a stabiele angina pectoris
Na het doornemen van deze PIN: kunt u op basis van de anamnese een inschatting maken van de kans op coronairlijden als oorzaak van pijn op de borst; kent u de diagnostische waarde van in eigen beheer uitgevoerd aanvullend onderzoek; weet u...
08-07
€ 49 Pin 23-5 schouderklachten
Programma voor Individuele Nascholing (PIN) in vogelvlucht: Na het doornemen van deze PIN: kunt u schouderklachten indelen in 3 diagnostische groepen; weet u wanneer echografie is geïndiceerd; weet u wat er bekend is over oefentherapie en...
08-07
€ 49 Pin 23-6 traumatische knieklachten
PIN in vogelvlucht: Na het doornemen van deze PIN: kunt u het ongevalsmechanisme uitvragen bij patiënten met traumatische knieklachten; weet u welk onderzoek geïndiceerd is; kunt u op basis van ongevalsmechanisme en onderzoek...
11-08
Gratis Pneumokokkenvaccinatie volwassenen
Deze e-learning is gebaseerd op de NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie (mei 2020). De uitvoering van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start dit najaar. Dit programma is opgezet om volwassenen tussen 60...
11-08
€ 49 Pin 23- 9 anticonceptie
Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Anticonceptie (mei 2020). Kernboodschap: Onderzoek bij de wens voor anticonceptie de voorkeur, de verwachte therapietrouw en de persoonlijke situatie van de vrouw. Ondersteun haar vervolgens bij het...
11-08
€ 49 Pin 23- 10 huisartsenzorg na kanker
De incidentie van kanker neemt toe door de vergrijzing. Door de vroege diagnostiek en de verbeterde behandeling neemt ook de gemiddelde levensduur na de diagnose kanker toe. Kanker zal voor veel patiënten een chronisch karakter krijgen, terwijl...
11-08
Gratis Pin adepd 2020
Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Richtlijn Adequate dossiervorming met het elektronisch patiëntdossier (ADEPD) uit mei 2019. In de PIN komen alle hoofdzaken uit de richtlijn aan bod aan de hand van registratiecasuïstiek uit de dagelijkse...
01-01
€ 48 Pin 18/4 diepe veneuze trombose (dvt) en longembolie
Diepe veneuze trombose en longembolie zijn beiden een uitingsvorm van het overkoepelend begrip VTE (Veneuze trombo embolie). Door gebruik te maken van een beslisregel met gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek kunt u bij een deel van...
01-01
€ 34 Pin 18/6 astma bij volwassenen
Astma en COPD zijn veel voorkomende aandoeningen. Toch zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de anamnese en de zorg voor patiënten met Astma en COPD. Het NHG biedt u een nascholingsprogramma dat gebaseerd is op de twee herziene...
01-01
€ 48 Pin 17/10 dermatologie
De dermatologie omvat veel verschillende aandoeningen. Toets uw kennis van het diagnosticeren van en het beleid bij dermatologische aandoeningen. Na het maken van dit programma: bent u zich bewust van uw kennis van het diagnosticeren van...
01-01
€ 48 Pin 18/3 problematisch alcoholgebruik
Kenmerkend voor patiënten met problematisch alcoholgebruik is dat ze u niet consulteren voor hun alcoholproblematiek.
01-01
€ 48 Pin 17/8 maagklachten
De herziene NHG-Standaard Maagklachten (2013) verstaat onder maagklachten: niet-acute klachten van pijn boven in de buik en / of zuurbranden en / of regurgitatie, eventueel in combinatie met misselijkheid, braken, een opgeblazen gevoel en snelle...
01-01
Gratis E-learning: werken met nhgdoc
In deze e-learning leert u werken met NHGDoc,een beslissingsondersteunend systeem voor de huisartsenpraktijk. NHGDoc is op dit moment te gebruiken bij: Promedico-ASP, MicroHIS X, OmniHis, TetraHIS en Zorgdossier.De inhoud in het kort:1. Kennismaki...
01-01
€ 48 Pin 17/5 mictieklachten bij mannen
Hoe gaat u in de praktijk om met mannen met mictieklachten en / of vragen over de prostaat? Mictieklachten bij mannen zijn meestal aspecifiek. 
01-01
€ 48 Pin 17/7 somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk)
SOLK, een gevolg van niet gehoord worden? SOLK is geen diagnose, maar blijft altijd een werkhypothese. Soms blijkt er alsnog somatische of psychische pathologie aan de klachten ten grondslag te liggen. 
01-01
€ 34 Pin 18/2 adhd bij kinderen
In deze PIN krijgt u informatie over het stellen van de diagnose ADHD. Ook komt in deze PIN de medicalisering van druk kindergedrag naar voren.
01-01
€ 24 Pin 18/7a urinesteenlijden
Bij acuut urinesteenlijden kan de huisarts met adequate pijnstilling het leed snel verzachten.
01-01
Gratis Pin 19/01 pijn
Veel aandoeningen en traumata waarmee mensen bij de huisarts komen, gaan gepaard met pijn. Vaak is pijn zelfs het eerste of meest overheersende symptoom. De PIN Pijn behandelt de verschillende facetten van acute en chronische pijn en de medicament...
01-01
€ 48 Pin 18/8 ouderenzorg
Met het nascholingsprogramma Ouderenzorg brengt u uzelf weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg. Het nascholingsprogramma is erop gericht om de zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe hulpvragen...
01-01
Gratis Pin 18/1a anemie
Anemie is geen diagnose, maar een laboratoriumuitslag. Gratis Bent u lid van het NHG dan heeft u al toegang tot de gratis producten. U hoeft ze dus niet te bestellen. Als u bent ingelogd op www.nhg.org dan ziet u rechts bovenin uw scherm...
01-01
Gratis Pin 18/1b schildklieraandoeningen
Veel schildklieraandoeningen kan de huisarts herkennen, diagnosticeren en behandelen.
01-01
€ 48 Pin 18/6 astma en copd
Het nascholingsprogramma Astma en COPD vergroot uw kennis van Astma en COPD en ondersteunt u in het bieden van betere zorg aan uw patiënten. Astma en COPD zijn veel voorkomende aandoeningen. Toch zijn er belangrijke ontwikkelingen op het...
01-01
Gratis Pin 19/03 seksuele klachten
Maak seksuele klachten bespreekbaar Seksualiteit is een onderwerp dat niet altijd gemakkelijk ter sprake komt. Enerzijds dankzij schaamte of culturele achtergrond bij de patiënt, anderzijds ook dankzij de eigen attitude van de huisarts, die...
01-01
€ 48 Pin 18/5 hoofdtrauma
Kennis van de risicofactoren voor intracranieel letsel kan veel leed voorkomen.
01-01
€ 24 Pin 18/7b urineweginfecties
Urineweginfecties bij gezonde, niet-zwangere vrouwen komen veel voor en behandeling met antibiotica is lang niet altijd nodig.
01-01
Gratis E-learning: adepd
Wat biedt de PIN u? U leert de algemene principes van ADEPD en hoe om te gaan met de implementatie in uw eigen praktijk. Daarnaast is er aandacht voor de uitgangspunten, knelpunten en adviezen rondom het registreren volgens ADEPD. Ook...
01-01
€ 34 Pin 18/9 kno antibiotica
De PIN bestaat uit vier onderdelen. De eerste drie behandelen acute keelpijn (Keel), acute rhinosinusitis (Neus) en otitis media acuta (Oor). Hierin komen de indicaties voor het geven van antibiotica bij elk van deze klachten aan bod. In het...
01-01
Gratis Pin 20/01 vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
In het huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (bvo bmhk) worden vrouwen uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken in de huisartsenpraktijk. Dit uitstrijkje wordt opgestuurd naar het laboratorium voor cytologie en afhankelijk van de...
01-01
€ 34 Pin 19/02 visusklachten
Met de PIN Visusklachten brengt u uw kennis van veelvoorkomende oogaandoeningen weer op peil. Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Visusklachten (2015). De Standaard is uitgebreid met enkele veelvoorkomende oogaandoeningen, die op latere...
01-01
€ 17 20/03c kinderen met koorts: spoed
De herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts is in november 2016 uitgekomen. Ga aan de hand van deze PIN dieper in op uw aanpak, als u vermoedt dat een kind ernstig ziek is. U past de ABCDE-systematiek bij kinderen toe.
01-01
€ 34 Pin 19/09 zoönosen
Als huisarts ziet u gemiddeld twee tot drie zoönosen per week, vaak zonder dat u zich ervan bewust bent. Gelukkig lopen zoönotische infecties meestal goed af. Huisartsen hebben bij het signaleren van uitbraken van zoönosen een belangrijke rol....
01-01
€ 34 Pin 19/06 virushepatitis en andere leveraandoeningen
Deze onderwerpen komen ook in deze PIN aan de orde, waarbij de nadruk ligt op diagnostiek, beleid en preventie van (chronische) hepatitis B en C. Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen, die in maart...
01-01
€ 34 Pin 19/07 levenseinde en euthanasie
Deze PIN behandelt het tijdig spreken met de patiënt over zijn / haar levenseinde. Het is essentieel voor patiënt én arts om goede beslissingen te nemen in deze fase.
01-01
€ 17 Pin 19/08a ziekte van parkinson
Patiënten kunnen al jaren klachten hebben van niet-motorische symptomen voordat de diagnose ziekte van Parkinson wordt gesteld. Met de PIN Ziekte van Parkinson brengt u uw kennis over deze ziekte weer op peil. Deze PIN is gebaseerd op de NHG-...
01-01
€ 17 Pin 19/08b incontinentie voor urine bij vrouwen
In deze PIN maakt u kennis met twee vrouwen die last hebben van urine-incontinentie. Aan de hand van hun situatie past u de richtlijnen uit de NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen toe op de dagelijkse praktijk.
01-01
€ 34 Pin 19/04 weefseldonatie
Deze PIN is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Over de NTS: De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een non-profitorganisatie met bevoegdheden en verantwoordelijkheden op nationaal niveau...
01-01
€ 34 Pin 19/05 niet-traumatische knieklachten
Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten, die in februari 2016 is verschenen. Voor deze standaard zijn de standaarden Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen en Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen...
01-01
€ 34 Pin 20/02 beroerte
Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Beroerte uit 2018.
01-01
€ 17 Pin 20/03a kinderen met koorts: de nhg-standaard
De herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts is in november 2016 uitgekomen. Deze PIN besteedt aandacht aan de kernboodschappen en belangrijkste wijzigingen in de herziene standaard aan de hand van vragen en casuïstiek.
01-01
€ 34 Pin 20/04 borstkanker
Door uw patiëntes tijdens hun tweedelijnsbehandeling van borstkanker regelmatig te spreken, verbetert het contact met hen tijdens de nazorg.
01-01
€ 17 Pin 19/10b nhg-behandelrichtlijnen fluor vaginalis
In deze internet-PIN maakt u kennis met drie patiënten met klachten van vaginale afscheiding. Aan de hand van de casuïstiek doorloopt u de belangrijkste wijzigingen en de kernboodschappen van de herziene NHG-Standaard Fluor vaginalis,...
01-01
€ 34 Pin 20/07 miskraam
Goede voorlichting over keuzes bij het beleid bij een miskraam is essentieel. De PIN Miskraam is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Miskraam (januari 2017).
01-01
€ 24 Pin 20/9b bacteriële huidinfecties
Antibiotica; het wondermiddel bij bacteriële huidinfecties? De PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (mei 2017).
01-01
€ 48 Pin 20/extra bevolkingsonderzoek darmkanker: update 2017
Deze PIN vervangt de eerdere PIN bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit 2013 en is opnieuw geaccrediteerd voor 5 jaar. In de PIN zijn de resultaten van het BVO darmkanker tot 2016 verwerkt en zijn er wijzigingen aangebracht naar aanleiding van...
01-01
€ 34 Pin 20/05 alledaagse klachten
In deze PIN over alledaagse klachten zijn onderdelen 1, 2, 4 en 5 gebaseerd op de vier NHG-Behandelrichtlijnen over mollusca contagiosa, acute epididymitis bij volwassenen, scabiës en brandwonden. Onderdeel 3 van deze PIN gaat over hemorroïden...
01-01
€ 34 Pin 20/06 lagerugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom
Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaarden Aspecifieke lagerugpijn (februari 2017) en Lumbosacraal radiculair syndroom (juni 2015). Alertheid is geboden bij de klacht rugpijn met of zonder uitstraling, maar directe actie is zelden...
01-01
€ 48 Pin 20/08 lymeziekte
De inhoud van deze e-learning is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS in het kader van het Nationaal Lymeziekte-expertisecentrum en geaccrediteerd voor 2 uur. Deze PIN Lymeziekte is ontwikkeld door het NHG...
01-01
€ 17 Pin 20/9a acne
‘Bijna niemand wordt volwassen zónder acne…’ De PIN Acne is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Acne (april 2017).
01-01
€ 49 Pin 21/05 traumatische wonden en infectiepreventie
In deze PIN zijn de onderdelen 2,3 en 4 gebaseerd op: de NHG-Behandelrichtlijnen Traumatische wonden en bijtwonden; de NHG-Behandelrichtlijn Tetanusprofylaxe; de NHG-Behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe. Relevante onderdelen uit de...
01-01
€ 49 Pin: spoed of geen spoed?
Deze online module Programma Individuele Nascholing richt zich op 'spoed'. De PIN is gebaseerd op NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties, NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem, LTA Vaginaal bloedverlie...
01-01
€ 49 Pin dementie
Doordat ouderen langer thuis blijven wonen zal de huisarts een steeds grotere rol spelen in de zorg voor mensen met dementie. Deze online module Programma Individuele Nascholing (PIN) is gebaseerd op de NHG-Standaard Dementie (4e herziening,...