This course is expired

Blended training motivational interviewing voor gevorderden

De leukste training om je patiënten beter te motiveren!
blended cursusmotiverende gespreksvoeringMotivational interviewingleefstijl

Veel professionals in de zorg zoals fysiotherapeuten, dietisten en leefstijlcoaches hebben weleens een middag Motivational Interviewing (ook wel motiverende gespreksvoering, MI) gevolgd. Onze ervaring is dat dit een mooi begin is. Maar dat de stappen in de MI te complex zijn om volledig te doorgronden in één middag. Dat maakt dat de toepassing in de praktijk vaak leidt tot het gevoel dat het motiveren van patiënten lastig blijft. De techniek MI kan vrijwel altijd meer uitgebouwd worden om de patiënt beter te motiveren naar een gedragsverandering. Het lastige van MI is namelijk dat er ongemak gecreëerd moet worden om ambivalentie bloot te leggen en bijvoorbeeld verandertaal te ontlokken. Door de automatische piloot van de zorgverlener en zijn reparatiereflex blijft hij het liefste weg bij dit ongemak.

644
0-16 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 644

Professions

Anesthesioloog
12 Points
ABAN
Arts
12 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
12 Points
ABAN

Speakers

Thijs Biemans

MI-trainer
nee

Marjan Hulshof

Coach docent
nee

Fedor van Helden

.

Goals

Het doel van deze blended training is het verdiepen van de vaardigheden om patiënten te motiveren tot gedragsverandering.

Een combinatie van een virtuele leeromgeving en 2 trainingsdagen

Program

Description

Voorbereidende virtuele oefenomgeving - 2 uur

In een online simulatietraining wordt motiverende gespreksvoering geoefend met virtuele cliënten. Dit kan gezien worden als een virtueel gesprek waarin door de keuzes van de student, het gesprek wisselend kan verlopen.Het doel is het opfrissen van de kennis en vaardigheden en het opnieuw leren en oefenen van vergeten stukken.

De E-learning duurt minimaal 2 uur. Deze is gemakkelijk op te delen naar 2 keer een uur. De student houdt een jaar lang de beschikking over de E-learning om te kunnen blijven oefenen of te herhalen.

 

Reflectieopdracht - 1 uur

Met de E-learning kun je oefenen om je de stof meer eigen te maken door met diverse antwoorden te spelen. Voor een verdieping van de vaardigheid is de volgende stap om het in de praktijk te oefenen en daarop te reflecteren. In de E-learning zit dan ook een reflectieopdracht:

  • Wat ga je morgen doen?
  • Wat ga je oefenen?
  • Met wie ga je oefenen? Etc.


Fysieke cursusdagen - 2 dagen

Voor de laatste verdiepende stap nodigen we de deelnemers uit op twee cursusdagen:

De MI-trainer herhaalt in het kort de theorie.

In de demo’s werken we met één overkoepelende casus. Stap voor stap wordt de methodiek nogmaals doorgenomen met een demo per fase.

Per fase gaan de deelnemers in subgroepen met hun eigen casus aan de slag.

Alle 4 de fases worden op deze manier praktisch in getraind

Er wordt afgesloten met een actie voor de eigen praktijk en tips gegeven voor de op te zetten intervisie om de techniek en vaardigheid te borgen binnen de eigen organisatie of met collega-studenten.

Academie voor Leefstijl en Gezondheid

info@avleg.nl
0682843266
41, Bennekomseweg, Ede, 6717LL