This course is expired

Opleidingscongres 2020 ’Leren leren’

professionaliseringopleiderschapontwikkelen

Modern opleiden is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele opleidingsgroep voor het continue verbeteren van de kwaliteit van opleiden. Hierbij speelt professionalisering van het opleiderschap een belangrijke rol.

Free
2 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
Date unknown
2 Points
ABAN
Physician Assistant
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts
Date unknown
2 Points
ABAN
Huisarts
Date unknown
2 Points
ABAN
Chirurg
Date unknown
2 Points
ABAN
Gynaecoloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Psychiater
Date unknown
2 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
2 Points
ABAN
Internist
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
Date unknown
2 Points
ABAN
Sportarts
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
Date unknown
2 Points
ABAN
Microbioloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Orthopeed
Date unknown
2 Points
ABAN
Radioloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Revalidatiearts
Date unknown
2 Points
ABAN
Cardioloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Neuroloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Dermatoloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Plastisch chirurg
Date unknown
2 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
Date unknown
2 Points
ABAN
Anesthesioloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Kno-arts
Date unknown
2 Points
ABAN
Kinderarts
Date unknown
2 Points
ABAN
Radiotherapeut
Date unknown
2 Points
ABAN
Longarts
Date unknown
2 Points
ABAN
Klinisch geriater
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts nucleaire geneeskunde
Date unknown
2 Points
ABAN
Uroloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Patholoog
Date unknown
2 Points
ABAN
Oogarts
Date unknown
2 Points
ABAN
Reumatoloog
Date unknown
2 Points
ABAN
Arts klinische chemie
Date unknown
2 Points
ABAN
Neurochirurg
Date unknown
2 Points
ABAN
Klinisch geneticus
Date unknown
2 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
Date unknown
2 Points
ABAN
Description

Modern opleiden is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele opleidingsgroep voor het continue verbeteren van de kwaliteit van opleiden. Hierbij speelt professionalisering van het opleiderschap een belangrijke rol.


Zowel het kaderbesluit CCMS als het STZ-lidmaatschap stellen eisen aan de professionalisering van het opleiderschap voor alle leden van de opleidingsgroep.


Het CCMS stelt alle leden van de opleidingsgroep de verplichting dat zij geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten volgen, gericht op het verwerven van de competenties zoals opgenomen in het door het CGS vastgestelde competentieprofiel opleider en leden van de opleidingsgroep.


Een STZ-ziekenhuis dient geaccrediteerde bijscholing aan te bieden met betrekking tot aantoonbare professionalisering van het opleiderschap voor alle leden van de opleidingsgroepen (ten minste vier uur per twee jaar).


Eén van de deskundigheid bevorderende activiteiten wordt binnen Meander vormgegeven door een jaarlijks Opleidingscongres. De titel van 2019 is ‘LEREN COMMUNICEREN’. De leden van de opleidingsgroep worden rondom dit thema geïnspireerd en uitgedaagd om effectief te communiceren en samen te werken, te leren en op te leiden binnen de opleidingsgroep.


Algemene doelstelling: De leden van de opleidingsgroepen worden ondersteund in het professionaliseren van het opleiderschap en kunnen de geleerde competenties (die aansluiten bij het door het CGS vastgestelde competentieprofiel) toepassen in de rol als supervisor c.q. opleider om actief bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van de opleiding.

Meanderacademie, Meander Medisch Centrum

y.lip@meandermc.nl
160, Utrechtseweg, Amersfoort, 3818ES