This course is expired

Revalidatie bij buikwandproblematiek, een integrale therapeutische aanpak

revalidatierevaliderenbuikwandbuikwandproblematiekintegrale aanpakbuik

Na het volgen van deze cursus kent de deelnemer de relaties van de buikwand met omliggende structuren zoals de bekkenbodem, wervelkolom, diafragma en de samenwerking met de ademhaling.

550
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 550
Includes : verzorging en cursusmateriaal
Discounts
€ 55
verzorging en cursusmateriaal

Professions

Fysiotherapeut
12 Points
KRF
Oefentherapeut
Accreditation in request
12 Points
VvOCM
Description

Onderzoek en behandeling van buikwandproblematiek bestaat uit vele facetten en behoeft een integrale fysiotherapeutische/ oefentherapeutische benadering. Deze cursus is daarom opgezet met een brede oriëntatie wat betreft de fysio- en oefentherapeutische onderzoeks- en behandelmogelijkheden van patiënten met buikwandproblematiek.


Het functioneren van de buikwand kan verstoord raken door meerdere oorzaken, zoals een buik(wand)operatie/stoma, pijnsyndromen van de buikwand, zwangerschap of trauma. De buikwand heeft, door zijn centrale positie in het lichaam, invloed op het algehele lichamelijke functioneren. Vooral de relatie met de wervelkolom, bekkenbodem en ademhaling zullen in deze cursus worden toegelicht.


Theoretisch en praktisch wordt aandacht besteed aan de functiestoornissen van de buikwand die in relatie staan tot klachten en herstel, zowel op het niveau van weefsels als op persoonsniveau (activiteiten en participatie).


In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Anatomie en fysiologie van de buikwand
  • Stoornissen van de buikwand
  • Invloed van operaties op de buikwand
  • Relatie met de wervelkolom, de bekkenbodem, diafragma en de ademhaling
  • Revalidatie na buik(wand)- en stoma-operaties

In deze praktijkgerichte cursus ligt het accent op de fysio- en oefentherapeutische behandelmogelijkheden volgens een gedragsgeoriënteerde aanpak.

Er zal tevens ruim gelegenheid worden geboden om tijdens de cursus ervaringen uit te wisselen.

Nederlands Paramedisch Instituut

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg. De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg. Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'. Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
info@npi.nl
0334216100
7, Berkenweg, Amersfoort, 3818LA