AIT introductiecursus

AITIntroductieVHTVIBcommunicatievideobellen

Deze 2-daagse introductiecursus wordt aangeboden door AIT en biedt een gedegen eerste kennismaking met video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB), waarbij de uitgangspunten en de werkwijze centraal staat.

10 jun. 2024
10:00 - 15:00
515
8-22 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 515
Includes : Drankjes en lunch
Excludes : Literatuur: € 23,90

Date and Location

10 jun. 2024
10:00
08 jul. 2024
15:00
Burgemeester Verderlaan 15a, 3544AC, Utrecht
09 sep. 2024
10:00
30 sep. 2024
15:00
Burgemeester Verderlaan 15a, 3544AC, Utrecht
07 okt. 2024
10:00
04 nov. 2024
15:00
Burgemeester Verderlaan 15a, 3544AC, Utrecht
12 nov. 2024
10:00
10 dec. 2024
15:00
Burgemeester Verderlaan 15a, 3544AC, Utrecht

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
22 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
22 Points
Registerpl
Diëtist
20 Points
ADAP
Ergotherapeut
20 Points
ADAP
Gezinshuisouder
22 Points
Registerpl

Goals

De cursist is op de hoogte van de werkwijze, de toepassingen, de uitgangspunten en de onderliggende theorieën van de methodieken VHT en VIB.
De cursist doet ervaring op met filmen, analyseren en selecteren van videobeelden.
De cursist beschikt over de basiskennis over basiscommunicatie en de achtergronden van VHT en VIB.
De cursist is zich bewust van de eigen basiscommunicatie.
De cursist kent het effect en de rol van basiscommunicatie in de ontwikkeling van kinderen, cliënten en professionals.
Description

Deze 2-daagse introductiecursus wordt aangeboden door AIT en biedt een gedegen eerste kennismaking met video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB), waarbij de uitgangspunten en de werkwijze centraal staat. Je krijgt zicht op de verschillende toepassingsmogelijkheden en er is gelegenheid te onderzoeken wat VHT en/of VIB kan toevoegen in je eigen werksituatie en/of je organisatie. Je doet ervaring op met het maken van een beeld-voor-beeld analyse. De cursus biedt een combinatie van theorie, oefeningen en praktijk. Deze cursus gaat vooraf aan de scholing VHT/VIB (behoudens vrijstellingen). De cursus is ook bedoeld voor professionals die zich (nog) niet willen laten scholen, maar in hun werk te maken hebben met de methodieken en er meer van willen weten.


Programmaonderdelen

  • Kennismaking met de missie en visie van AIT, ontwikkelaar en merk- en methodiekeigenaar.
  • De uitgangspunten van de methodieken VHT en VIB.
  • Toepassingen van VHT en VIB in de verschillende werksectoren.
  • De werkwijze van VHT en VIB in een organisatie.
  • Systeemgericht, ontwikkelingsgericht en vraaggericht werken binnen VHT en VIB.
  • Methodisch werken met domeinen en aandachtsgebieden.
  • De AIT-scholingen.
  • Praktisch oefenen met de camera en het maken van beeld voor beeld analyses, de zgn. micro-analyse.


AIT

info@ait-spin.com
0302027482
15, Burgemeester Verderlaan, A, Utrecht, 3544AD