Cursus Hart voor goed Schrijfonderwijs

taalvaardigheidonderwijsonderwijsprofessionalsonderwijsvaardigheidschrijven

Motoriek is een. Schrijven is twee. Handschrift is drie.

29th Sep 2022
09:00 - 17:15
433
34.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 433

Date and Location

29 Sep 2022
09:00
17:15
Hotel van der Valk Haarlem Haarlem Toekanweg, 2
25 Nov 2022
09:00
17:15
Eemnes-Hilversum eemnes Rijksweg, 2

Professions

Ergotherapeut
34.5 Points
EN
Logopedist
34.5 Points
NVLF
Oefentherapeut
34.5 Points
VvOCM
Description

Goed schrijven is belangrijk voor succes op school, maar ook om later succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onderzoek toont aan dat het aanleren van een handschrift belangrijk is voor het activeren van de taalgebieden in de hersenen waarvan het bekend is dat ze aan de basis liggen van succesvol lezen. Want ondanks alle technologische ontwikkelingen blijkt het handschrift nog steeds onmisbaar voor het ontwikkelen van geschreven communicatie.

Schrijfvaardig worden is de moeilijkste taalvaardigheid om aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op 3 kinderen schrijfproblemen heeft. Verder blijkt 1 op 10 kinderen zware schrijfproblemen te ondervinden. Het vak ‘schrijven’ wordt niet altijd eenduidig omschreven vanuit de diverse betrokkenen rondom de leerling. Ieder heeft zo z’n eigen belang en aandachtspunt. Voor een leerkracht gaat het vaak om het leesbaar kunnen schrijven van schooltaken, terwijl de fysio- en ergotherapeut veelal vanuit een motorisch oogpunt naar het schrijfproces kijken. De logopedist brengt het schrijven in relatie tot de begeleiding van taal- en spellingsproblemen en ouders vinden het belangrijk dat hun kind kan schrijven en dat het mooi en leesbaar is. Vanuit elke invalshoek zet iedereen zich hard in om het kind leesbaar te leren schrijven. Deze inzet is zeer belangrijk, omdat schrijfproblemen ook van invloed zijn op de emotionele ontwikkeling. Leerlingen met schrijfproblemen worden vaak onzeker. Want ze doen heel hard hun best, maar het lukt niet om leesbaar te schrijven waardoor ze alle plezier erin verliezen. Wat zien we over het hoofd, dat het leren schrijven zo moeizaam gaat?

Wilt u zich hard maken voor goed schrijfonderwijs? Dan bent u van harte welkom op de eendaagse cursus: Hart voor goed schrijfonderwijs. Deze cursus is heel bewust voor verschillende doelgroepen uit het onderwijs en de zorg, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. In deze cursus staat het leren begrijpen van de oorzaken van handschrift- en schrijfproblemen centraal. Kennis en begrip worden direct vertaald naar het zelfstandig uitvoeren van diverse (schrijf)opdrachten. Zo ervaart u zelf de kracht van goed leren schrijven en merkt u dat dit direct tot verbetering leidt van: ordenen, structuren, het zelfstandig uitvoeren van schooltaken en het leren leren. Het maakt daarom niet uit met welke schrijf- of taalmethode u werkt: de kennis kan op alle methoden en bij alle leerlingen toegepast worden.

KWeC

info@kwec.nl
0517452389
14, Hoofdweg, Hitzum, 8805TG