Opleiding Ergocoach Zorg Online en Praktijk

coachingcoachencoachingsvaardighedenleefstijlcoachingzelf coaching

In deze opleiding worden de kennis en vaardigheden aangereikt om zorgmedewerkers op de werkplek te kunnen coachen naar een cliëntgerichte en ergonomisch verantwoorde werkwijze. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed hoe de aanpak fysieke belasting blijven geborgd kan worden. De theorie wordt aangeboden in LeerpuntOnLine (de onlineleeromgeving van Zwaartepunt), het geleerde wordt toegepast én verdiept tijdens de praktijkdagen

6th Sep 2022
09:30 - 16:15
On request
36-42 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

On request

Date and Location

06 Sep 2022
09:30
11 Jan 2023
16:15
Zwaartepunt Eersel postbus, 135

Professions

Ergotherapeut
42 Points
EN
Oefentherapeut
42 Points
VvOCM
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
36 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
36 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
36 Points
V&VN
Description

Naast het coachen van medewerkers en het omzetten van adviezen naar afspraken op de werkplek, ondersteunt de ergocoach op allerlei vlakken het beleid fysieke belasting binnen de organisatie. De ergocoach is in staat te analyseren en actief mee te denken met betrekking tot de aanpak fysieke belasting. 

Deze opleiding is bedoeld voor zorgverleners en begeleiders (vanaf opleidingsniveau 3), coördinatoren ergocoach en fysiotherapeuten/ ergotherapeuten die een coachende/ondersteunende functie hebben binnen het beleid van fysieke belasting. Voor zorgmedewerkers van ziekenhuizen is er een aparte opleiding gemaakt in de LOL. De opleiding is geschikt voor alle zorgsectoren.

Zwaartepunt

info@zwaartepunt.nl
0497550354
135, postbus, Eersel, 5520AC