This course is expired

Niet Pluis, Professionele verdieping huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweldMeldcode huiselijk geweldzorgprofessionalsprofessionaliteitsamenwerkencommunicatieagressie

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstige problemen die vaak verborgen blijven achter de voordeur. Het is belangrijk dat professionals de signalen herkennen en weten hoe te handelen. De cursus 'Niet Pluis' biedt kennis en vaardigheden om deze problematiek aan te pakken, zoals het belang van samenwerking, het gebruik van een meldcode en het bespreekbaar maken van vermoedens. Door bewustwording en educatie kunnen professionals een cruciale rol spelen in het creëren van een veiligere omgeving voor iedereen.

10 mrt. 2025
995
12-27 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 995
Includes : Deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop van de cursus Het Achter de voordeur spel en het boek ''Het bevuilde nest" van Jose Al.
Note :btw vrij

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
06 Feb 2024
05 Feb 2025
20 Points
ABC1
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
15 Mar 2023
14 Mar 2026
27 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
15 Mar 2023
14 Mar 2026
27 Points
Registerpl
Diëtist
01 Jan 1970
15 Mar 2025
27 Points
ADAP
Ergotherapeut
01 Jan 1970
15 Mar 2025
27 Points
ADAP

Skills

Samenwerken 20 %
Maatschappelijk handelen en preventie 80 %

Speakers

Maaike Brunekreef

Trainer preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
Expertise partnergeweld en dwingende controle, expertise kindermishandeling - Van Dantzigpenning 2022 - co auteur Achter de Voordeur spel - maker Virtual Reality Ouderenmishandeling- Moedcast (Spotify) advies Moedwerk

Kailey Hendrikx

Docent Social Work at Fontys Sociale Studies
Description

De "Niet pluis" cursus biedt een diepgaande kijk op huiselijk geweld en kindermishandeling door een combinatie van theorie en praktijkervaring. Deelnemers kunnen rekenen op een interactieve leerervaring met bijdragen van ervaringsdeskundigen en gastdocenten, verrijkt met de inzet van virtual reality en diverse interactieve methoden. Deze aanpak zorgt voor een boeiende en meeslepende educatieve ervaring, verspreid over vijf sessies van elk vier uur.


Les 1 | Achter de voordeur, durf jij het te zien? 

De verbeterde meldcode inclusief afwegingskader, een ervaringsverhaal 'Niets is wat het lijkt' en een spelsessie Achter de voordeur.

Gastdocent Anita Wix; ervaringsdeskundige en medeontwerper van het Achter de Voordeur-spel.


Les 2 | Kindermishandeling 

De verschillende vormen van kindermishandeling: signalen en achtergronden, de lange termijn gevolgen van negatieve jeugdervaringen, trauma en veerkracht.

Gastdocent Lisette Walbeehm-Hol; kinderarts Zuyderland Ziekenhuis.


Les 3 | (ex-)Partnergeweld en ouderenmishandeling 

Verschillende vormen van (ex-)partnergeweld: signalen en achtergronden, de cirkel van geweld, VR ouderenmishandeling.


Les 4 | Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld 

Het zorgvuldig bespreekbaar maken van zorgen in samenwerking met een trainingsacteur, juridische aspecten.

Gastdocent Fiona Lijffijt; jurist ziekenhuis.


Les 5 | De kracht van samenwerking en stilstaan bij de rode draad

Gastdocent; Vertrouwensarts Veilig Thuis van het leerproces.

Fontys voor Professionals

fontysprohealth@fontys.nl
0885082800
1, Rachelsmolen, Eindhoven, 5612MA