Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling voor behandelteams

revalidatiecognitieve revalidatiecognitieve stoornissenneuropsychologieinterdisciplinaire patiëntbesprekinginterdisciplinaire aanpakRevalidatieartsenspecialist ouderengeneeskundelogopedistfysiotherapeutergotherapeutmuziektherapieverpleegkundigemaatschappelijk werkinterprofessioneel werken

Cognitieve stoornissen die optreden na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen veel invloed hebben op het verloop van de (revalidatie-)behandeling. Een totaalaanpak, waarbij elke behandelaar de patiënt met NAH op dezelfde wijze benadert levert goede resultaten op.

On request
10-20 Points
Nascholing
Incompany

Prices

On request
Includes : Reader
Note :Deze cursus wordt incompany gegeven. Over de kosten wordt met de opdrachtgever afgestemd.

Professions

Anesthesioloog
10 Points
ABAN
Arts
10 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
10 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
10 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
10 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 40 %
Samenwerken 20 %
Kennis en wetenschap 40 %

Speakers

Maxime Vos

Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog

Tineke van der Schaaf

Fysiotherapeut

Lenie Stegink-de Jong

Ergotherapeut
Ik geef als ergotherapeut vorm aan het dagelijks handelen met een beperking vanuit de vraag van de cliënt en mantelzorg. Daarnaast geef ik graag mede vorm geven aan ontwikkelingen in het vakgebied en het vakoverstijgend denken. Ik hecht veel waarde aan het werken met verschillende disciplines rondom de cliënt.

Ineke Jager-Buffinga

Ergotherapeut

Christina Freidel

GZ-psycholoog

Goals

Het behandelteam kan na het volgen van de cursus de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling toepassen bij de behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Description

Cognitieve stoornissen die optreden na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen veel invloed hebben op het verloop van de (revalidatie-)behandeling. Een totaalaanpak, waarbij elke behandelaar de patiënt met NAH op dezelfde wijze benadert, helpt bij het bereiken van doelen in de behandeling. Dit vereist dat iedere behandelaar vanuit hetzelfde uitgangspunt te werk gaat, hetzelfde denkkader hanteert en in staat is van daaruit dezelfde benaderingswijze toe te passen. Vanuit deze visie is binnen Revalidatie Friesland de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) ontwikkeld. Via deze cursus leer je als team om de ICB toe te passen.

Revalidatie Friesland Academie

academie@revalidatie-friesland.nl
0885801287
3, Hoofdstraat, Beetsterzwaag, 9244CL