This course is expired

Motivatie

motivatie

Levens-, probleem- en verandermotieven in relatie tot leefstijl

11th May 2021
18:00 - 22:00
725
0-14 Points
Online
Webinar
Physical course - series
Prices
Regular € 725
Date and Location
11 May 2021
18:00
22 Jun 2021
22:00
Online
Professions
Physician Assistants
Date on request
ABAN - null Points, NVvP-psych - 14 Points - null Points, NVvP-psych - 14 Points
Artsen
Date on request
ABAN
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Date on request
ABAN
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date on request
NIP
Psycholoog NIP
Date on request
NIP
Artsen | Heelkunde (chirurg)
Date on request
ABAN
Artsen | Obstetrie en gynaecologie (gynaecoloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Psychiatrie (psychiater)
Date on request
ABAN - null Points, NVvP-psych - 14 Points - null Points, NVvP-psych - 14 Points
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
Date on request
ABAN
Artsen | Interne geneeskunde (internist)
Date on request
ABAN
Artsen | Arbeid en gezond - bedrijfsgeneeskunde
Date on request
ABAN
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
Date on request
ABAN
Artsen | Maatschappij en gezondheid
Date on request
ABAN
Artsen | Sportgeneeskunde
Date on request
ABAN
Artsen | Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde
Date on request
ABAN
Artsen | Medische microbiologie (arts-microbioloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Orthopedie (orthopeed)
Date on request
ABAN
Artsen | Radiologie (radioloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Revalidatiegeneeskunde (revalidatiearts)
Date on request
ABAN
Artsen | Cardiologie (cardioloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Neurologie (neuroloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Dermatologie en venerologie (dermatoloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Plastische chirurgie (plastisch chirurg)
Date on request
ABAN
Artsen | Maag-darm-leverziekten (maag-darm-leverarts)
Date on request
ABAN
Artsen | Anesthesiologie (anesthesioloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Keel-, neus- en oorheelkunde (kno-arts)
Date on request
ABAN
Artsen | Kindergeneeskunde (kinderarts)
Date on request
ABAN
Artsen | Radiotherapie (radiotherapeut)
Date on request
ABAN
Artsen | Longziekten en tuberculose (longarts)
Date on request
ABAN
Artsen | Klinische geriatrie (klinisch geriater)
Date on request
ABAN
Artsen | Nucleaire geneeskunde (nucleair geneeskundige)
Date on request
ABAN
Artsen | Urologie (uroloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Pathologie (patholoog)
Date on request
ABAN
Artsen | Oogheelkunde (oogarts)
Date on request
ABAN
Artsen | Reumatologie (reumatoloog)
Date on request
ABAN
Artsen | Klinische chemie (arts klinische chemie)
Date on request
ABAN
Artsen | Neurochirurgie (neurochirurg)
Date on request
ABAN
Artsen | Klinische genetica (klinisch geneticus)
Date on request
ABAN
Artsen | Cardio-thoracale chirurgie
Date on request
ABAN
Description

‘Motivatie’ is een centraal en veelgebruikt begrip in de gezondheidszorg. Zonder motivatie geen hulpvraag, behandelplan, interventie, actie en resultaat. De term wordt gemakkelijk gebruikt, maar op de vraag wat het nu precies is – en vooral op de vraag hoe je kunt ‘motiveren’ – is maar moeilijk een antwoord te geven. Dit heeft onder meer tot gevolg dat ‘motiveren’ vaak een wolf in schaapskleren is: het klinkt vriendelijk, maar in de praktijk komt het neer op ‘overhalen’ of ‘bekeren’. ‘Motiverende gesprekken’ lopen dan op niets uit of worden door de patiënt/cliënt als aversief beleefd.


In deze online cursus worden motivatie en motiveren gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van deze woorden (‘beweegredenen’, ‘drijfveren’, ‘met redenen omkleden’). Dit impliceert vooral dat er geen ongemotiveerde mensen bestaan en dat veel mensen vaak gemotiveerd zijn voor iets anders dan waarvoor ze volgens hun omgeving gemotiveerd zouden moeten zijn. Op basis van dit gegeven wordt stilgestaan bij levens-, probleem- en verandermotieven. De stof wordt steeds geïllustreerd aan de hand van leefstijl en alle – vaak tevergeefse – pogingen die worden gedaan om mensen aan te zetten tot leefstijlverandering.

Lemion
info@lemion.nl
202614180
150, Vondellaan, Utrecht, 3521GH