This course is expired

Motiverende gespreksvoering (basisscholing)

motiverende gespreksvoeringmotiverenmotiverende gesprekkenmotivatiepatiëntenmotivatie

Je komt ze regelmatig tegen: die patiënten die maar geen stap in de richting van een gezondere leefstijl lijken te kunnen zetten. Je wil ze zo graag helpen en adviseren wat ze het beste kunnen doen, maar ze lijken niet naar je advies te (willen) luisteren. Hoe zet je die patiënten echt aan tot verandering? Motiverende gespreksvoering kan je hier goed bij helpen. Het heeft als doel om gedragsverandering op gang te brengen door je te richten op de motivatie én betrokkenheid van de patiënt.

Free
3 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
3 Points
ABAN
Apothekersassistent
3 Points
KABIZ
Arts
3 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
3 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
3 Points
ABAN
Description

Motiverende Gespreksvoering is een complexe vaardigheid die veel oefening in de praktijk vraagt. Tijdens deze scholing oefenen we daarom veel en krijg je ook de kans om in de praktijk te oefenen en hier feedback op te krijgen.


Leerdoelen

Na deze training kent de deelnemer de basis van motiverende gespreksvoering (MGV). De deelnemer kan daarna MGV in de huisartspraktijk gebruiken om met een patient in gesprek te gaan over gedragsverandering en deze hiertoe te motiveren. Om dit te leren wordt de basishouding van MGV aangeleerd en verschillende gesprekstechnieken geoefend. Hiervoor leert de deelnemer:

 • Een gesprek voeren vanuit de spirit van MGV
 • De eigen reparatiereflex te onderdrukken
 • Het verschil tussen extrinsieke, autonome en intrinsieke motivatie kennen
 • Verandertaal herkennen en ontlokken
 • Reflectief te luisteren
 • Bekrachtigingen geven
 • Structuur te geven aan het gesprek middels het GROW-model


Programma

Tijdens deze training leert de deelnemer:

 • Een gesprek voeren vanuit de spirit van MGV
 • De eigen reparatiereflex te herkennen en te onderdrukken
 • Het verschil tussen extrinsieke, autonome en intrinsieke motivatie kennen
 • Verandertaal herkennen en ontlokken
 • Reflectief luisteren om diepere verbinding met de patient te maken
 • Bekrachtigingen geven om positief gedrag te versterken
 • Structuur te geven aan het gesprek middels het GROW-model


HUS Academie, scholingsafdeling Cooperatie Huisartsen Utrecht

info@huisartsenutrechtstad.nl
0302271636
600, Arthur van Schendelstraat, 4e verdieping, Utrecht, 3511MJ