This course is expired

Hoog conflict na scheiding

hulpverlenerconflictscheidingemotiescomplexebelangouderkind

Als hulpverlener word je steeds vaker betrokken bij cliënten en gezinnen waarbij sprake is van een hoogconflict bij een complex verlopende scheiding. Dit is heel ingewikkeld, hoe ga je daar als hulpverlener mee om?

390
11 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 390

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
11 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
11 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
11 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
11 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
11 Points
Registerpl
Description

Sinds 2005 wordt het hulpverleningstraject Gescheiden Opvoeden aangeboden door de trainers. Dit is bedoeld voor de ouder, die verstrikt is geraakt in een complex verlopende scheiding. Vanuit diverse theorieën en methodieken, als mede hun ruime praktijkervaring, bieden ze deskundigheidsbevordering aan voor medewerkers binnen de hulpverlening.


Deze basistraining bied je niet alleen een kader om een complex verlopende scheiding te herkennen, je leert ook passende interventies te plaatsen en je krijgt concrete basistools om uit het conflict te blijven. Je leert wat wel en niet passend is binnen je werkveld en wanneer je moet verwijzen. We besteden aandacht aan reflectie op eigen visie en handelen. We werken met door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Daarnaast wordt er geoefend met praktische vaardigheden.

MEEK2

Het sociaal domein is volop in beweging. Dit vraagt een andere houding en competenties van professionals in sociale teams en hun samenwerkingspartners. Onze passie is om iedere professional en ieder team klaar te stomen voor de dag van morgen.
geen@mail.com
31621204412
37, Binnen Kalkhaven, Dordrecht, 3311JC