Gratis Webinar COVID- 19 - 1 april 2020 (3)

palliatieve zorgpalliatieve fasepalliatiefcovid-19coronaviruscorona

Thema: Palliatieve zorg (deel 1). Tijdens dit webinar starten we met het zoveel mogelijk beantwoorden van prangende vragen voortkomend uit het vorige webinar en het werkveld. Daarna gaan we het hebben over het opnamebeleid in de tweede lijn, de nieuwe leidraad rondom opnamebeleid ouderen en COVID-19, organisatie van palliatieve zorg. Als laatste worden ook de financiële maatregelen kort toegelicht rondom bedrijfsvoering van de huisarts. Aan...

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Apothekersassistent
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
NVvPO
Doktersassistent
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Contactlens specialist
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Longfunctieanalist
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
MSU
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
MSU Enkel-Voet
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Technisch Oogheelkundig assistent
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Toegepast psycholoog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Podoposturaal therapeuten
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Registerpodoloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Medisch voetzorgverlener
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Vasculair Diagnostisch Laborant
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Leefstijlcoach
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Praktijkmanager
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Orthopedisch technoloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
KABIZ
Physician Assistant
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
NAPA, ABAN, ABAN
Arts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Huisarts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
NVvPO
Chirurg
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Gynaecoloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Psychiater
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Verpleegkundige
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Specialist ouderengeneeskunde
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Internist
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Sportarts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
VSR, V&VN, V&VN
Microbioloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Orthopeed
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Radioloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Revalidatiearts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Cardioloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
VSR, V&VN, V&VN
Neuroloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Dermatoloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Plastisch chirurg
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Anesthesioloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Kno-arts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Kinderarts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Radiotherapeut
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Longarts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Klinisch geriater
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
VSR, V&VN, V&VN
Arts nucleaire geneeskunde
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Uroloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Patholoog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Oogarts
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Reumatoloog
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Arts klinische chemie
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Neurochirurg
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Klinisch geneticus
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
ABAN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
31 Mar 2020
31 Mar 2022
1 Points
V&VN, VSR, VSR

Skills

Medische handelen 50 %
Kennis en wetenschap 50 %
Description

Sprekers:

Prof. Dr. Patrick Bindels - Hoofd Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC

Marco van den Bogart - Longarts in Bernhoven ziekenhuis

Prof. Dr. Jako Burgers - Strategisch-medisch adviseur NHG

Karin van Veen-Jans - Huisarts in Uden, kaderarts palliatieve zorg


Structurele reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg! LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20.00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis.


Op de websites van de LHV en het NHG is al veel informatie terug te vinden over het coronavirus. De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten.

We hopen met de webinars zoveel mogelijk huisartsen in het veld te bereiken en het gemaakte beleid telkens te toetsen aan de praktijk. Om zo als huisartsen samen de pandemie zo adequaat mogelijk het hoofd te bieden.

We willen zo goed mogelijk kunnen monitoren wat er speelt in de praktijk en hoe die problemen telkens veranderen in de dynamiek van de crisis. Dit is niet alleen voor het webinar maar zeker ook voor de beleidsmakers noodzakelijk.


Inleiding

Thema: Palliatieve zorg (deel 1).

Tijdens dit webinar starten we met het zoveel mogelijk beantwoorden van prangende vragen voortkomend uit het vorige webinar en het werkveld. Daarna gaan we het hebben over het opnamebeleid in de tweede lijn, de nieuwe leidraad rondom opnamebeleid ouderen en COVID-19, organisatie van palliatieve zorg. Als laatste worden ook de financiële maatregelen kort toegelicht rondom bedrijfsvoering van de huisarts. Aan tafel komen o.a. Karin van Veen-Jans, kaderarts palliatieve zorg werkzaam te Uden en Marco van den Bogart, longarts te Bernhoven. Zij zullen ons meenemen in hoe in Brabant momenteel initiatieven ontstaan om de (palliatieve) zorg rondom COVID019 zo goed mogelijk te organiseren. Ook zal de nieuwe leidraad 'opname ouderen met COVID-19' toegelicht worden door de NHG met tips direct toepasbaar voor de praktijk.


On demand streaming mogelijk vanaf 2 april 2020. Accreditatie-vragen blijven beschikbaar t/m 7 mei 2020.


Programma

Thema: Palliatieve zorg - deel I

  • Thema 1: Prangende vragen uit het werkveld
  • Thema 2: Opnamebeleid COVID-19
  • Thema 3: Palliatieve zorg 
  • Thema 4: Financiën - kosten en declareren bedrijfsvoering  


MedischeScholing

info@medischescholing.nl
11, Onbekend, -, 6511AS