Basisopleiding Stoppen met roken coach – nieuwe stijl

stoppen met rokenroken

Stoppen met roken is belangrijk. Maar het is ook heel erg moeilijk. Professionele hulp is altijd nuttig en meestal nodig. Wil jij graag als Stoppen met roken coach aan de slag? Volg dan de geaccrediteerde Basisopleiding Stoppen met roken coach. Deze opleiding bestaat uit twee losse eendaagse modules: Tabaksverslaving en Motiveren kun je leren. Met de basisopleiding op zak kun je jezelf inschrijven in het kwaliteitsregister voor de Stoppen met roken coach bij KABIZ zodat je makkelijk gevonden wordt als coach.

8th Sep 2023
09:30 - 16:30
1800
24 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1800

Date and Location

08 Sep 2023
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Stationshal, 12
10 Oct 2023
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Stationshal, 12
09 Nov 2023
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Stationshal, 12
12 Dec 2023
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Stationshal, 12

Professions

Apothekersassistent
24 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
24 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
24 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
24 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
24 Points
ABSG

Goals

Aan het eind van deze basisopleiding:

ken je de risico’s van roken en de voordelen van stoppen.
weet je waarom stoppen zo moeilijk is.
weet je wat tabaksverslaving betekent.
ken je de fases van het ontwenningsproces.
maak je kennis met verschillende hulpmiddelen die rokers kunnen helpen met stoppen.
ben je op de hoogte van de (veranderde) normen en waarden rondom roken.
kun je motiverende begeleidingsgesprekken te voeren. (het 7-stappenplan).
ben je bekend met de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering.
kun je motiverende gespreksvoering toepassen.
ben je bekend met de relatie tussen de fasen van gedragsverandering en het stappenplan Stoppen met roken.
kun je reflectietechnieken toepassen tijdens gesprekken met cliënten.
ben je bekend met de werking van het overlevingssysteem van het brein en de invloed daarvan op (stoppen met) roken.
ben je bekend met de grenzen van je begeleiding en de invloed van je eigen overtuiging op je begeleiding.
Description

Verwerf kennis en vaardigheden om cliënten individueel te begeleiden

De opleiding bestaat uit vier bij- en nascholingsmodules die ook los van elkaar te volgen zijn. De opleiding is tevens incompany uit te voeren. De basisopleiding is in 2023 volledig herzien. Voorheen bestond de basisopleiding uit twee dagen. Door vernieuwing van het competentieprofiel van de Stoppen met Roken coach is de opleiding nu herzien en uitgebreid.

In plenaire sessies en actieve werkvormen doe je kennis en vaardigheden op om cliënten individueel te begeleiden.

Dag 1: Tabaksverslaving

Dag 1 staat in het teken van tabaksverslaving. Hoe werkt deze verslaving en wat kun je er tegen doen? We gaan dieper in op diverse vormen van motiveren. Naast de motiverende gespreksvoering worden ook andere methoden belicht, zoals NLP. Je maakt kennis met verschillende nicotinevervangers en farmacologische hulpmiddelen. We bespreken de verschillende stadia van gedragsverandering. Je koppelt deze direct aan je ervaring in de praktijk. Daarnaast leer je het 7-stappenplan toe te passen in het begeleidingsgesprek met cliënten. Het uitgangspunt hierbij is de herziene ‘Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’.

Tijdens deze actieve dag krijg je de kans om de leerstof praktisch toe te passen.

Dag 2: Motiveren kun je leren

Motiverende gespreksvoering vormt de grondslag van deze verdiepende onderwijsdag. Je oefent gesprekstechnieken om cliënten die willen stoppen met roken te motiveren om het vol te houden. Ook andere vormen uit de NLP worden besproken en geoefend. Hierbij komen de kenmerken en effecten van reflectief denken aan de orde, waaronder eenvoudige, emotionele en dubbelzijdige reflectie. We besteden aandacht aan het uitlokken en herkennen van ‘verandertaal’ bij cliënten, en hoe je hierop kunt reageren. Je leert waarom cliënten weerstand kunnen hebben en hoe je hier effectief mee kunt omgaan.

Dag 3: Kwetsbare roker (deel 1)

Laaggeletterdheid is een veelvoorkomend probleem. Maar liefst één op de negen Nederlanders heeft hier last van – twee derde van hen is autochtoon. Een groot deel van hen rookt en zij hebben vaak veel gezondheidsproblemen. Wat kan jij als professional voor de meer kwetsbare roker betekenen? Wat zijn de goede vragen bij het intakegesprek? Hoe kan je een haalbare doelen stellen en hen goed coachen tijdens hun stoppoging?

Na deze training ben je beter in staat een roker met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een kwetsbare sociaaleconomische positie te motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken.

Dag 3: Grenzen en mogelijkheden als zorgprofessional

In deze module leer je omgaan met ’lastige cliënten’. Wat maakt voor jou iemand tot een ‘lastige cliënt’? Waar liggen je grenzen, welke invloed heb jij en welke handvatten kun je met motiverende gespreksvoering bieden? Zijn er meer mogelijkheden om te motiveren? Deze vragen komen aan de orde in deze module.

Daarnaast verdiepen we ons in emoties. Die blijken een belangrijke reden te zijn voor terugval bij roken. Waarom komen verdriet, boosheid, angst en chagrijn naar boven bij stoppen met roken? Hoe beïnvloeden roken en niet- roken deze emoties? En hoe ga je daar als professional mee om?

Dag 4: Kwetsbare roker (deel 2)

Zie dag 3, Kwetsbare roker.

Dag 4: Afsluiting

Eindpresentaties.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV