Gezondheidsrecht - Wkkgz - HA

gezondheidsrechtgezondheid

In deze e-learning komt de cursist aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerteksten, vragen en verdiepende casuïstiek met de verschillende facetten van de Wkkgz in aanraking.

58.7
2-3 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 58.7

Professions

Anesthesioloog
2 Points
ABAN
Arts
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
2 Points
ABAN
Description

In deze e-learning komt de cursist aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerteksten, vragen en verdiepende casuïstiek met de verschillende facetten van de Wkkgz in aanraking.

Deze e-learning is bedoeld voor zorgverleners die vallen onder de Wkkgz en is aangevuld met extra casuïstiek voor de huisartsenpraktijk.

Na het doorlopen van de e-learning heeft de cursist kennis opgedaan van zijn rechten en plichten binnen de wet- en regelgeving van de Wkkgz.


eHuisartspraktijk

Voor al uw vragen en wensen over efficiënt en effectief leren kunt u contact opnemen met Sophia Grootes. Met haar jarenlange ervaring in het opleiden van huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten is Sophia uw vaste aanspreekpunt.
info@ehuisartspraktijk.nl
11, Regulusweg, Den Haag, 2516AC