Professions
Companies
count-province
28 Results
Kraamverzorgende

Populair

course image
€ 995 Fontys Paramedische Hogeschool 15-03-2023

Niet Pluis; dichterbij dan je denkt!

15 Dec
Dec
17:30

TOV verloskunde

Physical course - single
Hilversum
6.5-7
Doel van de training: optimaliseren van de samenwerking tussen zorgprofessionals en vergroten van kennis en prestaties.
€ 140 - 175
Company Logo
30 Jan
Jan
00:00

Sara Coster

Physical course - single
Online
2
Voor alle professionals die met deze wensouders of ouders te maken krijgen.
€ 25
Company Logo
11 Mar
Mar
14:00

Helma Koorevaar Nucleus Coaching

Webinar
Online
6
Je maakt in 2 cursusmiddagen kennis met een coachtechniek voor de kraamvrouw die uit balans is door problemen rondom de geboorte.
€ 150
Company Logo
Course banner
14 Mar
Mar
09:45
€ 375

Fontys Pro Health

Physical course - series
Online
0-12
De basistraining Positieve Gezondheid helpt jou als professional om op een andere manier te denken en te focussen op persoonlijke behoeften van mensen in en om jouw organisatie. Je activeert elkaar om te handelen vanuit veerkracht en zingeving. Én om te denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. De blended training Positieve Gezondheid van Fontys Pro Health bestaat uit een e-learning met huiswerkopdrachten en twee reflectiebijeenkomsten gericht op verdieping en toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk. Zo kun je direct met de theorie aan de slag!
Course banner
€ 375
Company Logo
Course banner
15 Mar
Mar
13:00
€ 995

Fontys Pro Health

Physical course - series
Fontys Paramedische Hogeschool
0-20
Niets is wat het lijkt
Risicofactoren als financiële problematiek, psychische problemen en middelengebruik kunnen leiden tot onveiligheid achter de voordeur. Als kinderen opgroeien in zo’n situatie kan dit ernstige gezondheidsgevolgen hebben in de volwassen leeftijd. Denk aan depressie of verslaving. Het is van groot belang dat beroepsprofessionals zich bewust zijn van hun belangrijke rol om risicofactoren te signaleren en zorgvuldig te handelen. In deze cursus leer je meer over de achtergronden, onderliggende patronen en risicofactoren. Ook verdiep je je in: - het belang van samenwerken - het doorlopen van de stappen van de meldcode met afwegingskader - het bespreekbaar maken van vermoedens
Course banner
€ 995
Company Logo

Vrouwenzorg

E-learning
2.5
In deze elearning staat het onderdeel "veelgebruikte medische terminologie" centraal.
€ 21.95
Company Logo
Course banner
09
Sep
2021
09
Sep
2023
€ 89

Babykennis Academie

Incompany
3
Korte scholing voor kraamzorg/verpleegkundigen
De scholing gaat over het ontstaan en het belang van gehechtheidsrelaties. De ondersteunende rol van kraamzorg in het ontstaan van deze hechting staat centraal. Een interessante, afwisselende scholing, met verdiepende theorie, mooi filmmateriaal en verschillende interactieve opdrachten. ​
Course banner
€ 89
Company Logo
Course banner
09
Sep
2021
09
Sep
2023
€ 89

Babykennis Academie

Incompany
3
Korte scholingsmodule
Wanneer je zorgen hebt om het hechtingsproces tussen ouder(s) en baby, kan het lastig zijn om dit te bespreken. Het is immers een gevoelig onderwerp. En de prille ouders hebben vaak al het gevoel dat ze in een emotionele achtbaan zitten. Hoe bespreek je deze zorgen, op een respectvolle manier, zonder de band met je cliënt/patiënt te schaden? En waar kan je opletten in de overdracht naar andere zorgverleners?
Course banner
€ 89
Company Logo
Course banner
09
Sep
2021
09
Sep
2023
€ 89

Babykennis Academie

Incompany
3
Korte scholingsmodule voor de geboortezorg
Een veilige hechting tussen ouder en baby is van groot belang voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Wanneer een ouder te kampen heeft met psychische klachten komt de band met hun baby onder druk te staan, met alle gevolgen van dien.
Course banner
€ 89
Company Logo
Course banner
08
Sep
2021
08
Sep
2023
€ 89

Babykennis Academie

Incompany
3
Korte nascholingsmodule kraamzorg
Net als in onze andere modules wordt ook in deze scholing aandacht besteed aan gehechtheid. Bij psychische en psychiatrische klachten bij de ouders komt de hechting namelijk onder druk te staan. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de baby. Hoe beïnvloeden de klachten van de kraamvrouw de ontwikkeling van de baby? Wat kan de kraamverzorgende doen om het hechtingsproces tussen ouder en kind te ondersteunen? ​
Course banner
€ 89
Company Logo

Vrouwenzorg

Incompany
4
Deze scholing behandelt verdieping in de communicatieve vaardigheden in vroegsignalering situaties.
On request
Company Logo

Vrouwenzorg

Incompany
6
Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld. Om hierin goed beslagen ten ijs te komen heeft Vrouw&Zorg een scholing opgezet die zowel verdieping als toepassing in zich heeft.
On request
Company Logo

Vrouwenzorg

E-learning
2.5
Hyperbilirubinemie
€ 29.95
Company Logo
Course banner
24
Mar
2022
24
Mar
2024
€ 18.15

Augeo Foundation

E-learning
0.5-1
Veel professionals vinden het moeilijk om met ouders en kinderen te communiceren over geweld. In deze cursus legt kinder- en jeugdpsychiater Professor Adriaenssens uit hoe kennis over de werking van de hersenen kan helpen bij gesprekken over huiselijk geweld. Hij behandelt verschillende casussen en maakt gebruik van animaties en videobeelden.
Course banner
€ 18.15
Company Logo