Professions
Companies
count-province
30 Results
Klinisch fysicus
26 Jul
Jul
09:00

SimFlying

Physical course - single
SimFlying
5-7
Neem de lessen uit de luchtvaart mee in de zorg
SimFlying’s CRM-training is een unieke en essentiële scholing voor zorgprofessionals die de communicatie en menselijke factoren in hun werk willen optimaliseren. In deze klassikale cursus worden deelnemers zich bewust van de cruciale 'human factors' die ten grondslag liggen aan fouten en leren ze effectieve communicatie, gedragsvaardigheden en professioneel handelen aan de hand van lessen uit de luchtvaart.
€ 500
Company Logo
29 Aug
Aug
08:30

The Decision Institute

Webinar
Online
12
De Value-Based Health Care Green Belt track geeft zorgprofessionals inzicht in de essentials van VBHC, zodat zij VBHC kunnen implementeren in hun zorgorganisatie (ziekenhuis, kliniek of zorgverzekeraar).
On request
Company Logo
29 Aug
Aug
09:00

SonoSkills

Physical course - single
Amsterdam Skills Centre
12
This exclusive 2-day hands-on practical workshop provides an excellent opportunity to practice ultrasound-guided peripheral joint and soft tissue injections on soft embalmed cadavers. This unique blended learning course offers a combination of hands-on and online learning. Participants will have 6-months access to our eLearning platform with 43 online videos totaling to 5 hours of on-demand content.
€ 2100
Company Logo
02 Sep
Sep
09:00

Federatie Medische Specialisten

Physical course - single
Online
7
Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.
€ 399
Company Logo
03 Sep
Sep
08:30

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Physical course - series
UMCG
12
Het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering leidt tot adequate zorg en is veilig voor de patiënt. Beleidsmakers en medisch specialisten beseffen zich dat artsen die werken in de acute patiëntenzorg getraind zouden moeten zijn in de ABCDE systematiek. De SBMS cursus is competentiegerichte training in de systematische benadering van medische spoedsituaties. De cursus is opgezet in het UMCG en wordt nu verder ontwikkeld met de opleidingsziekenhuizen in de OOR N&O. De SBMS cursus heeft de JNIV Opleidingsprijs 2011 gewonnen.
€ 1405
Company Logo
03 Sep
Sep
09:00

Maleene de Ridder

Physical course - series
Groot Kruivestein
40
Het doel van de leergang is vrouwelijke artsen te ondersteunen en te begeleiden in persoonlijk leiderschap. Daarnaast is het doel vrouwelijke artsen te stimuleren leiderschapsrollen in zorgorganisaties te vervullen.
€ 3975
Course banner
06 Sep
Sep
08:30
€ 995

DEUS

Physical course - single
QTtime Nieuwegein
6
DEUS & DARA budelen hun krachten voor dé geaccrediteerde Nederlandstalige cursus voor echogeleide perifere zenuwblokkades in de acute zorg.
Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. Hiermee is goede, veilige en adequate pijnstilling vanaf de eerste beoordeling/behandeling in de eerste lijn en pre-hospitaal tot in het ziekenhuis mogelijk. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.
Course banner
€ 995
Company Logo
10 Sep
Sep
08:30

UMCG, Onderwijsinstituut

Physical course - series
UMCG
12
Simulatie Scenario Training (SST) is een zeer krachtige vorm van onderwijs aan volwassenen; individueel en in teamverband.
€ 800
24 Sep
Sep
13:00

LUMC / HRM / bedrijfsopleidingen

Physical course - series
LUMC
6
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
On request
Course banner
27 Sep
Sep
09:00
€ 410

FeniksGroup jouw zorgopleider

Physical course - single
FeniksGroup Beesd
Spoedeisende Geneeskunde
De cursus ABCDE Methodiek is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de arts en verpleegkundige. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De arts, verpleegkundige en de physician assistants krijgen oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.
Course banner
€ 410
Company Logo
01 Oct
Oct
09:00

Academie voor Medisch Specialisten

Physical course - single
Domus Medica (Domus Medica - Merin)
4
Versta de kunst van het onderhandelen en bereik resultaat
Als bestuurslid of commissielid bij een wetenschappelijke vereniging kun je onderhandelingsvaardigheden goed gebruiken. Bijvoorbeeld in lastige (gespreks-)situaties, wanneer onderlinge belangen niet gelijkgericht zijn en er wel een gezamenlijk resultaat moet komen. In deze module leer je stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen. Je ontdekt waarom sommige onderhandelingssituaties lastig voor je zijn en wat je kunt doen om effectief te sturen, zonder brutaal of al te meegaand te hoeven zijn. Trucjes komen er niet aan te pas, al leer je deze wel herkennen en pareren.
€ 150
03 Oct
Oct
08:00

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Physical course - single
UMC Groningen
Het snel herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering is hiervoor onmisbaar en leidt tot adequate en veilige zorg voor de patiënt. Het kennen van deze systematiek is een vereiste vanuit de IGZ en diverse medische beroepsgroepen voor artsen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp en/of diensten doen op de verpleegafdeling.
€ 565
Company Logo
07 Oct
Oct
08:00

DEUS

Physical course - single
QTtime Nieuwegein
6
De DEUS scandag biedt cursisten de kans om in korte periode onder directe ervaren geaccrediteerde supervisie bij verschillende echomodellen echografie in de volle breedte uit te voeren en te oefenen, zowel beeldaquisitie, interpretatie en communicatie van de resultaten.
€ 1395
Company Logo
07 Oct
Oct
09:00

TIAS Business School

Physical course - single
TIAS Business School Campus Utrecht
24-37
De zorg verandert. Steeds meer (zorg)professionals van verschillende organisaties zijn betrokken bij zorg of ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Dit vraagt om samenwerking. Innovaties binnen de muren van een organisatie volstaan niet langer. Organisatie- of zelfs domeinoverstijgende samenwerking is nodig. Maar hoe doe je dat? Dankzij het Advanced Program Netwerkzorg kun jij verantwoordelijkheid nemen voor realisatie van effectieve organisatie-overstijgende zorgnetwerken. Netwerken die in nauwe verbinding staan met de burger, zijn naasten, de omgeving en de samenleving als geheel.
€ 5400
10 Oct
Oct
09:00

Academie voor Medisch Specialisten

Physical course - single
Conferentiecentrum Woudschoten
12
Geef professioneel invulling aan de rol van VMSD-bestuurder
In deze tweedaagse training duik je samen met collega bestuurders van andere VMSD’s en onder begeleiding van ervaren trainers in actuele uitdagingen voor VMSD’s. Denk daarbij aan samenwerking met raad van bestuur-medische staf-MSB, aan vergroting van de betrokkenheid van de achterban en aan invulling van thema’s als passende zorg en gezond en veilig werken. Heel concreet komt ook het maken van afspraken met de raad van bestuur aan bod. Bijvoorbeeld over formatie en productie, benchmarken, budget organisatorische eenheid, waarneming en afbouw van diensten in de nacht. De training is ontwikkeld in afstemming de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.
€ 1750
map icon