This course is expired

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

psychologiepositieve psychologie

Het doel van deze module is om professionals in de (geestelijke)gezondheidszorg kennis te laten maken met de basisprincipes en toepassingsvormen van positieve psychologie.

430
9-10 Points
Online
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 430

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
10 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
10 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
10 Points
Registerpl
GGZ-agogen
10 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
10 Points
Registerpl
Description

Het doel van deze module is om professionals in de (geestelijke)gezondheidszorg kennis te laten maken met de basisprincipes en toepassingsvormen van positieve psychologie. Middels een hands-on aanpak gaan deelnemers van deze module aan de slag om kracht-gericht te werken met hun cliënten. Zij leren de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten te ontwikkelen en hoe deze in te zetten om het welbevinden en de gezondheid van de cliënt te vergroten. 


Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte


Jarenlang is het binnen de psychologie populair geweest om zich te richten op het vergroten van inzicht in klachten en stoornissen. Met als gevolg dat de (geestelijke) gezondheidszorg zich voornamelijk bezighield met problemen, beperkingen en tekortkomingen. Vragen zoals “op welke manier loopt de cliënt vast?”, “waar komen de klachten vandaan?”, “hoe vormen deze klachten een beperking voor de cliënt?” voerden de boventoon in het gesprek en afname in klachten en/of problematiek was het doel van de therapie.


Echter bleef blij deze benadering een deel van het menselijk functioneren en haar psyche onderbelicht. Om de mens zo volledig mogelijk te begrijpen is het inzicht in de zieke/ongelukkige mens (klacht-model) van belang maar mag dit aangevuld worden met onderzoek en inzicht in de gezonde/gelukkige mens (kracht-model). Wanneer we de mens volledig willen begrijpen en volwaardig willen helpen in de (geestelijke) gezondheidszorg is het belangrijk om zicht te hebben in de dalen én de pieken van het menselijk functioneren en alles daar tussenin.


Tegenwoordig is er binnen de psychologie ruimte voor vragen zoals “wanneer functioneren mensen optimaal?”, “welke elementen dragen bij aan de ontwikkeling van veerkracht?”, “wat zorgt voor een toename in geluk?”, “welk gedrag versterkt welzijn?”. De stroming die zich bezighoudt met deze vraagstukken noemen we positieve psychologie. Therapie op basis van positieve psychologie focust zich niet alleen op de afname van klachten en/of problematiek, maar staat er ook uitgebreid bij stil hoe men hulpbronnen kan ontwikkelen en inzetten om gezondheid en de kwaliteit van leven te vergroten.

RINO Zuid

nascholing@rinozuid.nl
0858902200
2, Vitruviusweg, Eindhoven, 5624AD