Professions
Companies
count-province
182 Results
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

Populair

course image
€ 760 - 770 Cursus- en Vergadercentrum Domstad 16-01-2024

ACT Basiscursus

Uitgelicht

course image
€ 890 Utrecht 31-01-2024

Basistraining Motivational Interviewing

Onze selectie

course image
€ 1445 16-01-2024

Coachend leidinggeven

course image
€ 375 Online 03-06-2024

Werken met Positieve Gezondheid

course image
€ 190

Online training: Wet zorg en dwang

08 Dec
Dec
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
0-100
Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Deze post-HBO module bestaat uit een basisdeel, 24 uur (theoretisch en praktisch) en een verdiepingsdeel, ook 24 uur. Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek. Er wordt stapsgewijs gewerkt met plenaire theoretische inleidingen, besprekingen van praktijksituaties, rollenspelen en huiswerkopdrachten.
€ 1895
Company Logo
11 Dec
Dec
09:30

FORTIOR

Physical course - single
Volksuniversiteit Utrecht
Deze scholing vindt plaats in een informele setting. Hier kun je in een kleine groep (maximaal 8 personen) onder begeleiding van GZ-psycholoog Wilma Mathurin ervaringen uitwisselen en intensief oefenen met de SEO-R² in je eigen casus.
€ 350
12 Dec
Dec
09:30

MEEK2

Physical course - single
Kantoor MEE Vivenz/MEEK2
7
In het sociale domein werken we vaak met burgers waarbij, vaak door persoonlijke omstandigheden, het lontje wat korter is dan dat we redelijkerwijs mogen verwachten. Burgers die over jouw grens gaan en tegelijkertijd wordt er van jou verwacht dat je een relatie behoudt met jouw burgers.
€ 260
Company Logo
12 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-5
In je werk, maar ook privé, kun je mensen ontmoeten die (mogelijk) suïcidale gedachten hebben. De gatekeepertraining leert je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en de ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training wordt verzorgd door de RINO Groep in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.
€ 210 - 235
Company Logo
12 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
Herkennen, erkennen en onderscheiden van trauma en impactvolle gebeurtenissen bij ouder(s) en hun jonge kind
Veiligheid in de ouder-kindrelatie is een belangrijke buffer voor een kind om ingrijpende of traumatische gebeurtenissen en toxische stress te hanteren. In deze cursus leer je hoe jij als jeugdprofessional trauma, (on)veiligheid en stress kunt erkennen en herkennen. Hoe maak je onderscheid tussen een impactvolle en traumatische gebeurtenis? Hoe kun je de veiligheid in de ouder-kindrelatie vergroten en ondersteunen in het herstel? We maken gebruik van modellen uit de Infant Mental Health (IMH).
€ 845
Company Logo
13 Dec
Dec
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
6-7
Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.
€ 330
Company Logo
14 Dec
Dec
09:00

ParkinsonNet

Physical course - series
NBC Congrescentrum
30
De vier interactieve online colleges zijn multidisciplinaire online bijeenkomsten, waarin u een introductie krijgt in de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen. De opvolgende dagen zijn monodisciplinaire praktijkdagen en een verdere verdieping in het werken volgens de monodisciplinaire richtlijnen.
€ 1180
Company Logo
14 Dec
Dec
09:00

Logacom bv

Physical course - single
Meervaart Amsterdam
0-5
DE TOEKOMST IS NU
Niet wachten op de toekomst, maar nu met zijn allen de schouders zetten onder het optimale herstel van mensen met psychische aandoeningen! Gelukkig is er een en al beweging in de ggz op dit moment. Dat moet ook, want de vraag naar psychische hulp is groter dan het aanbod. Sterker nog: de vraag wordt alleen maar groter en de wachtlijsten binnen de ggz zijn te lang. Dit vraagt een andere manier van denken én van organiseren van de zorg.
€ 349
19 Dec
Dec
10:00

Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Physical course - single
Expertisecentrum Omgaan met Verlies
11-18
2-daagse training. Training over het werken met 'poppetjestaal' bij verlies en rouw.
Onze training Verlies in beeld is een systemische methodiek waarbij we met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt gaan verbeelden. In rouwbegeleiding en –therapie is het toepasbaar bij kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.
€ 595
Company Logo
Course banner
20 Dec
Dec
09:00
€ 395

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
0-5.5
Theorie en praktijk
Als je wilsonbekwaam bent word je vertegenwoordigd door familie of krijg je een mentor toegewezen. Deze vertegenwoordigers zijn er om te beschermen, maar kunnen ook zorgen voor belemmeringen. Het beoordelen van wilsonbekwaamheid is vaak erg ingewikkeld en heeft grote gevolgen voor de betrokkene. Wat zijn de criteria voor het beoordelen van wilsonbekwaamheid? En wat zijn de kwaliteitseisen waaraan een vertegenwoordiger moet voldoen?
Course banner
€ 395
Company Logo
20 Dec
Dec
10:00

Brain Blocks

Physical course - series
Postillion Hotel Arnhem
Tijdens de cursus leren begeleiders de basis van de mogelijkheden van de Brain Blocks interventie. Behandelvaardigheden worden echter niet van begeleiders verwacht en worden ook niet aangeleerd. De theorie wordt daarom ook minder diepgaand begrepen en toegepast. Je krijgt praktijkgerichte inzichten en handvatten waarmee je je cliënten écht verder helpt.
€ 764.5
Company Logo