Online cursus: Waardegedreven zorg en verandermanagement

Verandermanagementwaardegedreven zorg

In aanvulling op de cursus ‘Kennis van zorgkosten’ heeft het Bewustzijnsproject een volgende cursus gecreëerd waarbij ‘Waardegedreven zorg’ centraal staat. In deze cursus wordt ingegaan op wat waardegedreven zorg inhoudt en hoe medische professionals dit kunnen toepassen in de eigen praktijk. Het veranderen van de eigen praktijk kan complex zijn, daarom wordt in deze cursus ook ruim aandacht gegeven aan verandermanagment. De cursus start op een aantal momenten per jaar, en kan vervolgens op een zelfgekozen moment gedurende de week doorlopen worden. De startdata zijn op onze website terug te vinden.

75
5-6 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 75

Professions

Anesthesioloog
29 Dec 2022
07 Jul 2024
6 Points
ABAN-C2
Arts beleid en advies KNMG
30 Dec 2022
07 Jul 2024
6 Points
ABAN-C3
Arts indicatie en advies KNMG
30 Dec 2022
07 Jul 2024
6 Points
ABAN-C3
Arts infectiebestrijding KNMG
30 Dec 2022
07 Jul 2024
6 Points
ABAN-C3
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
30 Dec 2022
07 Jul 2024
6 Points
ABAN-C3

Skills

Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Organisatie en financiering 40 %
Description

Doel online cursus

Het centrale doel van deze cursus is om zorgprofessionals een basis mee te geven over de principes van waardegedreven zorg (Value Based Healthcare) en hoe deze principes door middel van verandermanagement in de praktijk kunnen worden gebracht.


Doelgroep

Relevant voor alle specialismen.

(Plaatsvervangend) opleiders, leden van de opleidingsgroep, aios en anderen die meer willen weten over waardegedreven zorg en verandermanagement.


Inleiding

In aanvulling op de cursus ‘Kennis van zorgkosten’ heeft het Bewustzijnsproject een volgende cursus gecreëerd waarbij ‘Waardegedreven zorg’ centraal staat. In deze cursus wordt ingegaan wat waardegedreven zorg inhoudt en hoe medische professionals dit kunnen toepassen in de eigen praktijk. Het veranderen van de eigen praktijk kan complex zijn, daarom wordt in deze cursus ook ruim aandacht gegeven aan verandermanagment en hoe u dit kunt toepassen om tot succesvolle veranderingen te komen.


Leerdoelen

Week 1 "Waardegedreven zorg": het leren kennen van de basisprincipes en de reden waarom deze opkomen in Nederland.

Week 2 "Uitkomsten meten": Het belang onderkennen van het meten van uitkomsten en hoe hier gebruik van te maken in de dagelijkse praktijk.

Week 3 "Ketenzorg": De rol van de keten kennen om de meest waardevolle zorg te kunnen leveren en het kennen van de belangrijkste stakeholders in de eigen omgeving.

Week 4"Consolideren van verandering": het kunnen consolideren van een verandering gebasseerd op waardegedreven zorg principes en daarbij, waar mogelijk, gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen.


E-Infuse

info@e-infuse.com