abcdeSIM voor Artsen

e-learningSerious gamespoedeisende hulpartsenSEH-artsenaiosopleiden aiosaniosnascholingABCDEABCDE-systematiekABCDE protocolABCDE vaardigheden

Het opleiden van artsen en verpleegkundigen voor noodsituaties is een essentieel onderdeel van het medisch onderwijs. Met behulp van de nieuwste online gaming-technologie en een gepatenteerd fysiologisch model van het menselijk lichaam, hebben we een nieuw en innovatief programma ontwikkeld om artsen en verpleegkundigen spoedeisende vaardigheden aan te leren, volgens de internationaal bekende en gebruikte ABCDE-methode: abcdeSIM.

150
In Request
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 150
Includes : jaar lang individuele toegang tot de serious game
Excludes : BTW
Note :voor een offerte op maat, kunt u altijd contact met ons opnemen via: support@virtualmedschool.com

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
6.5 Points
ABAN-C2
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
6.5 Points
ABAN-C3
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
6.5 Points
ABAN-C3
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
6.5 Points
ABAN-C3
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Accreditation in request
6.5 Points
ABAN-C3

Skills

Medische handelen 40 %
Samenwerken 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Goals

Na afloop van de serious game ben je in staat om:

De patiënt m.b.v. ABCDE methodiek te onderzoeken.
De juiste ABCDE handelingen uit te voeren, zodat de patiënt stabiliseert.
De patiënt juist en tijdig over te dragen aan het juiste medische specialisme.
Description

Algemene informatie:

AbcdeSIM is een online gesimuleerde spoedafdeling met virtuele patiënten. In een online realistische en meeslepende afdeling spoedeisende hulp worden artsen en verpleegkundigen uitgedaagd om voor de ziekste patiënten te zorgen. Fouten gemaakt bij online patiënten zijn niet dodelijk zoals in het echte leven, maar belangrijke leerpunten, waardoor de dagelijkse patiëntenzorg wordt verbeterd. Artsen leren de medische toestand van elke patiënt nauwkeurig te beoordelen, levensbedreigende ziekten en verwondingen te herkennen en te reanimeren en te stabiliseren met de juiste prioriteit.


Virtuele spoedomgeving:

AbcdeSIM is een e-learning en ‘serious game’ in één! In de e-learning leert u alles over de ABCDE-werkwijze, vervolgens kunt u deze kennis in de praktijk brengen in een virtuele spoedomgeving. Hier speelt u vijf scenario’s met steeds een andere casus. Alles is afgestemd op de werksituatie van artsen op de SEH. Het spel bevat ook een uitgebreide tutorial en een dummy om mee te oefenen. Kortom, train uw vaardigheden met levensechte spoedpatiënten in deze medische ‘serious game’.


Inhoud abcdeSIM module:

In deze module maakt u kennis met de ABCDE-methodiek, toegespitst op de situatie van de arts. Deze methodiek is bedoeld om op een systematische manier bij een acuut zieke of gewonde patiënt te onderzoeken of deze bedreigde of gestoorde vitale functies heeft die meteen interventie behoeven.


De abcdeSIM module bevat 3 onderdelen:

  • E-learning: Hierin nemen we alle onderdelen van de ABCDE-methodiek stap voor stap door.
  • Kennistoets: Na deze module krijgt u een kennistoets. Nadat u een voldoende score heeft behaald op de kennistoets, krijgt u toegang tot de ABCDE simulatie game (het icoon wordt dan pas zichtbaar).
  • AbcdeSIM game met 5 scenario's : Hier moet u alle scenario’s met een voldoende resultaat behaald hebben. U kunt altijd terugkeren om regelmatig uw ABCDE-vaardigheden te oefenen op de virtuele spoedeisende hulp van abcdeSIM.


Technische eisen:

  • Om de module te kunnen gebruiken, heeft u een computer met internet en geluid nodig met hierop een browser (Chrome, FireFox of Edge) geïnstalleerd. Safari wordt niet geadviseerd.
  • AbcdeSIM kan niet op een tablet (iPad) of telefoon gespeeld worden.
  • In het verleden was AbcdeSIM op flash gebaseerd, de recentste versie heeft geen flash meer nodig!

VirtualMedSchool

VirtualMedSchool is een platform voor educatie van artsen en verpleegkundigen, opleiding en nascholing. Ons vlaggenschip product is de serious game AbcdeSIM, ontwikkeld ism ErasmusMC en SBOH. Dit is een online gesimuleerde SEH, waar artsen en verpleegkundigen worden uitgedaagd om te zorgen voor de ziekste (virtuele) patiënten. Vergissingen zijn hier niet fataal, maar belangrijke leerpunten, waardoor de dagelijkse patiëntenzorg verbetert. Artsen leren de medische conditie nauwkeurig te beoordelen, levensbedreigende ziekten te herkennen en reanimeren en stabiliseren. ONZE AMBITIE IS om zoveel mogelijk artsen en verpleegkundigen te trainen met AbcdeSIM, om zo het medische educatieniveau te verbeteren en de kosten hiervan te reduceren. Met als hoofddoel het verbeteren van de dagelijkse patiëntenzorg.
info@virtualmedschool.com