Driedaagse training diagnostiek volgens het gevolgenmodel (DvGM)

lichamelijke klachtenpsychiatrische co-morbide stoornissenbehandelen

U leert om bij patiënten met zowel deels verklaarde als onverklaarde lichamelijke klachten met of zonder psychiatrische co-morbide stoornissen, een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel.

23rd Nov 2023
09:30 - 17:00
961.95
18 Points
Online
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 961.95
Includes : literatuur, thee/koffie en lunches

Date and Location

23 Nov 2023
09:30
26 Jan 2024
17:00
Online

Professions

Anesthesioloog
18 Points
ABAN, ABAN-C2
Arts
18 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
18 Points
ABAN, ABAN-C3
Arts indicatie en advies KNMG
18 Points
ABAN, ABAN-C3
Arts infectiebestrijding KNMG
18 Points
ABAN-C3, ABAN
Description

U leert om bij patiënten met zowel deels verklaarde als onverklaarde lichamelijke klachten met of zonder psychiatrische co-morbide stoornissen, een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel welke bestaat uit de volgende stappen: 1) in kaart brengen van de lichamelijke klacht, de ideeën over en betekenis van de klacht, en de emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen van de klacht; 2) controleren of de elementen van het model een logisch consistent geheel vormen; 3) vaststellen van de belangrijkste in stand houdende gevolgen; 4) formeren van de vicieuze cirkel en 5) selecteren van de interventies en vaststellen van de volgorde waarin de interventies worden aangeboden.


gevolgenmodel

De website is bedoeld voor behandelaren van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) die zich willen laten trainen in de diagnostiek volgens het gevolgenmodel of hier al mee werken.
info@gevolgenmodel.nl
90, Boddens Hosangweg, Woubrugge, 2481LA