Professions
Companies
count-province
24 Results
Kinderneuroloog
13 Dec
Dec
08:30

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
12.5
Word nog vaardiger in de klinische integratie van echo in jouw primary assessment in de dagelijks praktijk!
€ 1395
Company Logo
12 Jan
Jan
09:00

Maastricht UMC

Physical course - single
Maastricht UMC+
6
Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat medewerkers (incl. coassistenten, ANIOS en AIOS) durven om ideeën te opperen, kritiek te geven, zorgen te uiten en voelen dat ze erbij horen. In een psychologisch veilig klimaat voelen medewerkers zich prettiger, wordt innovatie gestimuleerd, wordt leren (ook van fouten) bevorderd, en wordt de zorg verbeterd. Kortom, psychologische veiligheid begunstigt leren en presteren in de zorg. In deze training ligt de nadruk op het verbeteren van psychologische veiligheid met als doel dat lerenden worden gestimuleerd en gefaciliteerd om op een aangename, efficiënte en effectieve manier te leren. De training kent een positieve insteek, waarin wij met elkaar inzicht krijgen in psychologische veiligheid en hoe hier aandacht aan kan worden gegeven in de opleiding.
Free
Course banner
15 Jan
Jan
08:00
€ 995

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
6-10.5
Deelnemers aan deze cursus leren aan de hand van een aantal relevante onderwerpen en ziektebeelden de basis van point-of-care (spoed)echografie toe te passen en breiden daarmee hun klinische vaardigheden uit op gebied van de zorg voor de (acuut) zieke patiënt.
Course banner
€ 995
Company Logo
17 Jan
Jan
09:00

Academie voor Medisch Specialisten

Physical course - single
Conferentiecentrum Woudschoten
12
Geef professioneel invulling aan jouw rol als bestuurder van een medische staf of msb
In deze tweedaagse training duik je samen met collega bestuurders van andere medische staven MSB’s en onder begeleiding van ervaren trainers in actuele uitdagingen voor medische staven en MSB’s. Denk daarbij aan verbetering van de interne samenhang en samenwerking, optimalisatie van de bestuursstructuur en de focus op passende zorg. Ook wordt gewerkt verdere professionalisering in de rol van bestuurder door aandacht voor bestuurlijke vaardigheden.
€ 1750
18 Jan
Jan
08:30

Onderwijscentrum UMC Utrecht

Physical course - single
UMC Utrecht
12
Tijdens deze 2-daagse (met tussenliggende periode) voor stafleden worden de basiselementen van het opleiden behandeld. Onderwerpen die deze 2 dagen aan de orde komen zijn: de context van het opleiden, de gesprekscyclus, het geven van supervisie en feedback, beoordelen, EPA's en bekwaam verklaren, actuele thema's en ontwikkelingen.
€ 795
19 Jan
Jan
09:30

De Baar advies & organisatie

Physical course - single
Antropia, Culture and Congress Center
6
Jubileumcongres: 50 jaar toegepaste neurowetenschappen in Nederland
19 januari 2024 - Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen
€ 250
Company Logo
Course banner
26 Jan
Jan
09:00
€ 410

FeniksGroup jouw zorgopleider

Physical course - single
ACM Opleidingen
Spoedeisende Geneeskunde
De cursus ABCDE Methodiek is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de arts en verpleegkundige. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De arts, verpleegkundige en de physician assistants krijgen oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.
Course banner
€ 410
Company Logo
30 Jan
Jan
08:30

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
6
DEUS & DARA budelen hun krachten voor dé geaccrediteerde Nederlandstalige cursus voor echogeleide perifere zenuwblokkades in de acute zorg.
Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. Hiermee is goede, veilige en adequate pijnstilling vanaf de eerste beoordeling/behandeling in de eerste lijn en pre-hospitaal tot in het ziekenhuis mogelijk. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.
€ 995
Company Logo
31 Jan
Jan
08:00

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
6
Speciaal voor artsen die wel al beschikken over basale echografische vaardigheden en nog geen of weinig ervaring hebben met point-of-care echocardiografie heeft DEUS een 1-daagse basiscursus ontwikkeld. Point-of-care echocardiografie door niet-cardiologen heeft zich de laatste jaren bewezen en is inmiddels onderdeel van diverse relevante nationale en internationale richtlijnen. Het vormt een onderdeel in de evaluatie en behandeling van vele ziektepresentaties zoals bijvoorbeeld dyspnoe, shock en een (peri)reanimatie setting.
€ 995
Company Logo
31 Jan
Jan
08:00

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
13
Point-of-care echografie wordt de laatste jaren steeds meer een onderdeel van het klinisch handelen binnen de verschillende medisch specialismen. Ook bij de evaluatie van patiënten met nieraandoeningen zal dit de komende jaren toenemend een rol gaan spelen door het beschikbaar komen van speciaal hiervoor ontwikkelde mobiele en betaalbare echoapparatuur op poliklinieken, intensive care afdelingen en spoedeisende hulp afdelingen. Point-of-care echografie heeft hier bewezen procedures veiliger te maken, diagnostiek te versnellen en de klinische besluitvorming betrouwbaar te kunnen ondersteunen. Discrete en praktische vragen kunnen direct en aan het bed worden beantwoord: Heeft deze patiënt tekenen van urineretentie? Heeft deze patiënt hydronefrose? Waar ligt de blaascatheter? Wat is de niergrootte? Is er sprake van longoedeem? Naast deze klinische voordelen brengt point-of-care echografie als een van de weinige technologieën de behandelaar weer dichter bij de patiënt, wat leidt tot meer voldoening voor zowel de behandelaar als de patiënt. Deze eendaagse cursus is speciaal ontworpen voor artsen geïnteresseerd in point-of-care echografie in de nefrologie.
€ 995
Company Logo
07 Feb
Feb
09:00

Academie voor Medisch Specialisten

Physical course - single
Conferentiecentrum Woudschoten
12
Geef professioneel invulling aan de rol van VMSD-bestuurder
In deze tweedaagse training duik je samen met collega bestuurders van andere VMSD’s en onder begeleiding van ervaren trainers in actuele uitdagingen voor VMSD’s. Denk daarbij aan samenwerking met raad van bestuur-medische staf-MSB, aan vergroting van de betrokkenheid van de achterban en aan invulling van thema’s als passende zorg en gezond en veilig werken. Heel concreet komt ook het maken van afspraken met de raad van bestuur aan bod. Bijvoorbeeld over formatie en productie, benchmarken, budget organisatorische eenheid, waarneming en afbouw van diensten in de nacht. De training is ontwikkeld in afstemming de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.
€ 1750
16 Feb
Feb
09:00

Federatie Medische Specialisten

Physical course - single
Online
7
Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.
€ 399
Company Logo
13 Mar
Mar
08:00

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
5
Om iedereen een kans te geven deze techniek te leren en met behulp van echografie beter voor zijn/haar patiënten te zorgen heeft DEUS de cursus echogeleide perifere vaattoegang ontwikkeld. Onder leiding van ervaren instructeurs worden in kleine groepjes de theoretische principes en de praktische vaardigheden aangeleerd zodat elke cursist met een goede basis de cursus verlaat.
€ 495
Company Logo
14 Mar
Mar
08:30

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
13
De DEUS scandag biedt cursisten de kans om in korte periode onder directe ervaren geaccrediteerde supervisie bij verschillende echomodellen echografie in de volle breedte uit te voeren en te oefenen, zowel beeldaquisitie, interpretatie en communicatie van de resultaten.
€ 1395
Company Logo
14 Mar
Mar
09:00

NVMSR

Physical course - series
Golden Tulip / Ampt van Nijkerk
24
De vierdaagse Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage” is geschikt voor medisch specialisten (in het bezit van een geldige BIG-registratie als arts) die al ervaring hebben met het verrichten van expertises of deelnemers met geen of minder ervaring. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
€ 2600
map icon