Professions
Companies
count-province
36 Results
Kinderneuroloog

Populair

course image
€ 370 UMC Utrecht 11-11-2024

Begeleiden van aios (nog net niet) in moeilijkheden

15 Apr
Apr
09:00

Boerhaave Nascholing

Physical course - single
Golden Tulip Leiden
9
Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland. Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s; de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.; de organisatie en de dienstverlening.
Free
Company Logo
16 Apr
Apr
08:30

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Physical course - single
UMC Groningen
12
Het leren leiden van Simulatie Scenario Trainingen
Simulatie Scenario Training (SST) is een zeer krachtige vorm van onderwijs aan volwassenen; individueel en in teamverband. Maar het is ook een aparte vorm van trainen. Voor artsen, verpleegkundigen en paramedici die hun onderwijskundige kennis en vaardigheden als trainer bij dit soort onderwijs (verder) willen ontwikkelen, is er deze STAP training.
€ 800
Company Logo
19 Apr
Apr
09:00

Maastricht UMC

Physical course - single
Maastricht UMC+
3
Training voor mentoren: Hoe kan ik waardevol begeleiden en coachen?
Deze training geeft generieke mentor tips en handvatten voor het mentoraat in de medische vervolgopleidingen. Voor specifieke tips m.b.t. het mentoraat in het basiscurriculum van de medische opleidingen verwijzen wij naar de Doc Prof trainingen van de Universiteit Maastricht.
Free
20 Apr
Apr
09:00

Stichting DOKh

Physical course - series
Bosbaan Heemhuisje
18
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
On request
Company Logo
24 Apr
Apr
09:30

Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Physical course - single
Cursus-en vergadercentrum Domstad
6
De vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) stelt zich primair ten doel om de uitvoerende aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die werken met met verplichte Wet Meldcode, binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
On request
Company Logo
24 Apr
Apr
13:30

The Decision Institute

Webinar
Online
12
De Value-Based Health Care Green Belt track geeft zorgprofessionals inzicht in de essentials van VBHC, zodat zij VBHC kunnen implementeren in hun zorgorganisatie (ziekenhuis, kliniek of zorgverzekeraar).
On request
Company Logo
13 May
May
08:30

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
6
DEUS & DARA budelen hun krachten voor dé geaccrediteerde Nederlandstalige cursus voor echogeleide perifere zenuwblokkades in de acute zorg.
Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. Hiermee is goede, veilige en adequate pijnstilling vanaf de eerste beoordeling/behandeling in de eerste lijn en pre-hospitaal tot in het ziekenhuis mogelijk. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.
€ 995
Company Logo
14 May
May
09:00

Buro op eigen kracht

Physical course - single
GGD
6
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
On request
Company Logo
Course banner
14 May
May
09:00
€ 370

Onderwijscentrum UMC Utrecht

Physical course - single
UMC Utrecht
4
Het komt voor dat je een aios ziet zwemmen, maar niet precies kan duiden waar het hem in zit. Tijdens deze training leer je problemen te herkennen en deze te identificeren. Er wordt aandacht besteedt aan het maken van een analyse en diagnose van de problemen om vervolgens mogelijke interventies op te stellen. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van ieder.
Course banner
€ 370
Company Logo
16 May
May
08:15

DEUS

Physical course - single
Houten QT TIME
6
De DEUS scandag biedt cursisten de kans om in korte periode onder directe ervaren geaccrediteerde supervisie bij verschillende echomodellen echografie in de volle breedte uit te voeren en te oefenen, zowel beeldaquisitie, interpretatie en communicatie van de resultaten.
€ 1395
Company Logo
16 May
May
17:00

Two Hands Events BV

Physical course - single
Van der Valk Hotel Amersfoort
0-3
Samen met het organisatiebureau Two Hands Events organiseren wij 16 mei 2024 een regionaal Meander symposium over hartfalen en de nierfunctie bij 75-plussers.
Free
Company Logo
16 May
May
17:00